Toetsplaza

Report
Naar geïntegreerd
Expertiseteam
toetsen met
Toetsenbank
Toetsplaza
13 november 2013
Jacob Molenaar en Alex van Essen (Toetsplaza)
Uitdagingen voor het (groen)onderwijs
• Borgen van de onderwijskwaliteit
• Gepersonaliseerd leren
• Activerend leren
Welke bijdrage kan digitaal toetsen hieraan leveren?
2
Toetsplaza
Toetsplaza is een gemeenschappelijke dienst van de
groenscholen die bedoeld is om bij te dragen aan de
onderwijskwaliteit door het faciliteren van digitaal toetsen:
• Gezamenlijk/goedkoper een toetsserviceplatform voor alle
scholen inkopen
• Scholen ondersteunen bij het ontwikkelen en gebruiken van
eigen digitaal toetsmateriaal
• Een centrale item/toetsenbank ontwikkelen en onderhouden
met hoogwaardig toetsmateriaal bedoeld voor gebruik door alle
scholen
3
Wat is Toetsplaza?







Digitale toetsomgeving groen onderwijs (vmbo en mbo)
waarin digitale toetsen ontwikkeld, gedeeld en afgenomen
kunnen worden.
Alle AOC’s (vmbo/mbo-groen) doen mee: 120 scholen en
60.000 deelnemers
Ontwikkelcentrum doet mee als contentmakelaar voor het
groene onderwijs.
Van, voor en door docenten en deelnemers groen onderwijs.
Alle content is van en voor het collectief; gebruik, wijziging
en aanvulling naar behoefte.
Gezamenlijke investering en verantwoordelijkheid voor
ontwikkeling en gebruik.
Beveiligde omgeving voor examinering.
4
Wat is Toetsplaza?



Toetsen worden gebruikt door alle AOC’s, incl. Landstede
Maar ook door:

Aletta Jacobs College

Carmel College

Commanderij College

CSG Anna Maria van Schurman

De Meerwaarde

Hub van Doornecollege

Ichtus College

Liudger Splitting

Nuborgh College

Pius X-College

Praktijkschool Emmen

Stedelijk College

Van Lodensteincollege

Groene scholengemeenschappen i.h.a.
En (last but not least):

Ontwikkelcentrum
Meer dan 100 locaties

de Groene standaard

Bureau Erkenningen
5
Wat is Toetsplaza?

Vanaf 2008 meer dan 400.000 toetsen afgenomen via Toetsplaza
(excl. het ‘eigen’ werk van AOC’s: > 240.000)


Voorbereiding examens: > 225.000
Voorbereiding VMBO examens: > 182.000

Examens: 32.000
(Creta, trekkerrijden, heftruckrijden, gewasbescherming, paraveterinair)
111154
120000
116539
89876
100000
80000
62644
60000
40000
20000
12601
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
6
Wat is Toetsplaza?


Toetsplaza is een SAAS-aanbod (Software As A Service):
 School hoeft technisch niets te doen voor Toetsplaza,
een goede internetverbinding en een recente browser
zijn voldoende
Toetsplaza maakt gebruik van QuestionMark Perception
Vragen van gebruikers:
• Kunnen we Toetsplaza ook binnen onze ELO gebruiken?
• Wij hebben op school gekozen voor Wintoets/Quayn. Kunnen
we Toetsplaza gebruiken binnen dat systeem?
• Kunnen de scores van leerlingen in Toetsplaza automatisch in
Magister of EduArte worden geplaatst?
Het is met andere worden tijd voor: integratie
7
Traditionele integratieaanpak
Elektronische
leeromgeving
8
Traditionele integratieaanpak
Standaarden:
• QTI
• NL-QTI
• DEP
Toetsitems
Elektronische
leeromgeving
9
Traditionele integratieaanpak
Standaarden:
• QTI
• NL-QTI
• DEP
Toetsitems
Elektronische
leeromgeving
Nadelen van deze aanpak:
• Rijkdom van toetsitems gaat (ten dele)
verloren
• Onderhoud en beheer van toetsitems wordt
onmogelijk
10
Moderne integratieaanpak
Elektronische
leeromgeving
11
Moderne integratieaanpak
Standaarden:
• SCORM 2004
• IMS LTI
Elektronische
App
leeromgeving
Voordelen van deze aanpak:
• Rijkdom van toetsitems blijft behouden
• Onderhoud en beheer van toetsitems is goed
mogelijk
• Scores kunnen in ELO of LAS worden
geïmporteerd
• Naadloze gebruikservaring (niet inloggen, etc.
12
Experimenten
Drie experimenten:
• CITAVERDE College
• Oefenexamens vmbo
• Fronter
• Op basis van SCORM 2004
• Clusius College
• Vmbo
• Moodle
• Op basis van LTI
• Groenhorst
• Vmbo
• Its Learning
• Op basis van SCORM 2004
13
Experimenten
Doelstelling:
• Kijken of er een optimale gebruikservaring ontstaat
• Kijken of het technisch allemaal te doen is
Planning:
• Realisatie komende drie maanden
• Pilot tot zomervakantie 2014
14

similar documents