Lync CSG

Report
Here we are – what to expect?
Forskningen
• Organisationer förbiser slutanvändarna när man utvärderar
implementeringen av informationssystem
• 80 procent av systemets värde skapas av slutanvändarna
• Hur systemet används borde vara fokus för att avgöra hur
effektivt eller framgångsrikt ett system är
Petter, S., Delone, W., & McLean, E. R. (2012). The past, present, and future of "IS success". Journal of the Association of Information
Systems, 13(5), 341-362.
• Reaktionerna på eller motståndet mot införande av nya
system skiljer sig åt mellan driftspersonal och slutanvändare
• Driftpersonal behöver stöd från ledningen att utveckla
kompetens, få överblick över förändringen och specificering
av de nya inslagen i jobbet
• Slutanvändarna behöver inflytande och engageras i projektet
och få god hjälp med den nya tekniken och arbetssättet
Shang, S. S. C. (2012). Dual strategy for managing user resistance with business integration systems. Behaviour and Information
Technology, 31(9), 909-925.
http://www.uclarity.se/fokus-pa-anvandaren/
Fokus på slutanvändarna
Kontaktytor och förberedelser
• IT-kontaktpersoner
– Beställningar och installationer
– Utbildning
• Telefonister
– Utbildning
– Uppföljningar
• Slutanvändare
– Installation av klienter
– Lynckonton
Utbildning och
implementering
• Utbildning för ITkontaktpersoner och
telefonister
• 3000 personer migrerades
under 3 månader
• Utbildningsmaterial
– Lync
– Hänvisning och
röstbrevlåda
Fyra olika Lync
Allt ska fungera precis som förut som när jag hade en
vanlig telefon
Allt ska fungera precis som förut som när jag hade en
vanlig telefon och som det fungerade förut med mobil
anknytning
Jag vill kunna använda mig av Lync fullt ut från min dator
Jag vill kunna använda mig av Lync fullt ut från
min dator och från min smartmobil och datorplatta
Hur kan vi kvalitetssäkra Lync?
•
•
•
•
Support
Felanmälningar
Riktade satsningar
Uppsökande
verksamhet
Olika miljöer
• Forskning
– Samarbetsytor med behörighetskontroll
– Insamling och bearbetning av data
– Realtidskommunikation (videokonferenser)
– Integration med Skype
– Tillgänglighet
• Utbildning
– Informationsytor med behörighetskontroll
– Kvalitetetssäkring av utbildningen
– Integration med Lync i Office 365
– Strömmande media
– Administration
Utvecklingen går snabbare och
snabbare
• Snabb utveckling av tjänster för smartmobiler och plattor
(måste följa marknaden)
• Ny Lync 2014
• Nytt Office med Lyncklient för både Mac och PC
• Kvalitetssäkring
• Långsiktig och uthållig satsning på slutanvändare

similar documents