Zouten & Water Zoutreacties

Report
Klas 4
Oplosbaarheid
 Tabel 45
 g = goed oplosbaar.
 m = matig oplosbaar
 s = slecht oplosbaar
 Oplosbaar  splitst in ionen
 Niet oplosbaar  blijft een vaste stof
 http://www.youtube.com/watch?v=-
HCRm5HX1hc&NR=1
Goed oplosbaar:
Oplosvergelijking
 ijzer(III)sulfaat heeft als verhoudingsformule Fe2(SO4)3
 Let op: géén + H2O in de reactievergelijking
Fe2(SO4)3 (s)  2 Fe3+(aq) + 3 SO42-(aq)
 (aq) : gehydrateerd
Slecht oplosbaar:
Matig oplosbaar:
Oplosvergelijking
 calciumsulfaat heeft als verhoudingsformule CaSO4
 Let op: géén + H2O in de reactievergelijking
CaSO4 (s)  Ca2+(aq) + SO42-(aq)
 (aq) : gehydrateerd
Reageert met water:
Reactievergelijking
 natriumoxide heeft als verhoudingsformule Na2O
 Let op: hier wel H2O in de reactievergelijking
Na2O (s) + H2O (l)  2 Na+(aq) + OH-(aq)
 (aq) : de ionen die ontstaan zijn gehydrateerd en
opgelost in water
 Alleen de reacties van BaO, CaO, K2O en Na2O moet je kennen
Indampvergelijkingen
 Wanneer een oplossing van een zout wordt ingedampt
ontstaat weer vast zout.
2 Na+ (aq) + SO42- (aq)  Na2SO4 (s)
3 K+ (aq) + PO43- (aq)  K3PO4 (s)
Neerslagreacties

http://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGc
&feature=related
1.
Oplossingen van NaCl en AgNO3 worden bij elkaar
gevoegd. Er ontstaat een wit neerslag
2. Oplossingen van NaI en AgNO3 worden bij elkaar
gevoegd. Er ontstaat een gelig neerslag
Tabel 45A
Neerslagreactie vergelijking:
 Ag+ en Cl- : de combinatie is slecht oplosbaar
 Dat betekent dat ze niet bij elkaar in één oplossing
zullen voorkomen
 Ze zullen met elkaar reageren en een neerslag vormen:
neerslagreactie
 De vergelijking van de reactie wordt ook
ionenvergelijking genoemd
 Ag+(aq) + Cl-(aq)  AgCl (s)
Neerslagreacties

http://www.youtube.com/watch?v=pFovlKpPCbI

Oplossingen van NaI en HgCl2 worden bij elkaar
gevoegd. Er ontstaat een rood neerslag
Tabel 45A
Deeltjes inventariseren
Mini-tabel 45
Neerslagreactie opschrijven
Kloppend maken
Opstellen
We voegen bij elkaar:
een oplossing van loodnitraat
en natriumjodide
-
-
Deeltjes Pb2+ (aq), NO3- (aq), Na+ (aq), I- (aq)
NO3- ITabel 45
Pb2+
g
s
Na+
g
g
Reactie  Pb2+ (aq) + 2 I- (aq)  PbI2 (s)
Kloppend

similar documents