Dr. Dennis Hammond

Report
Spotkanie objęte patronatem
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Współczesne trendy w
powiększaniu piersi
Dr Dennis Hammond
Warszawa, 27 luty 2014
Współczesne trendy w powiększaniu
piersi
Data:
27 luty 2014
8:30 – 18:00
Hotel:
Hotel MERCURE Warszawa Centrum (koło Złotych Tarasów)
ul.Złota 48/54, 00-120 Warszawa
TEL.: +48 22 697 38 69
Rezerwacja Hotelowa:
Uczestnicy konferencji otrzymają specjalne ceny
na rezerwację hotelową po podaniu hasła „MENTOR”
Dr. Dennis Hammond
Dr Hammond to jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie i szanowanych autorytetów w
dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej piersi . Był współredaktorem jednego z
najbardziej wpływowych podręczników w chirurgii plastycznej i autorem wielu rozdziałów książek
i prac naukowych, dotyczących szeregu tematów związanych z operacjami piersi w niemal
każdym podręczniku chirurgii plastycznej będącym aktualnie w użyciu. Obecnie pełni funkcję
redaktora w "Plastic and Reconstructive Surgery". Jest również jedynym autorem podręcznika
"Atlas chirurgii estetycznej piersi " po raz pierwszy opublikowanego w 2009 roku , jest członkiem
zarządu w Annals of Plastic Surgery , i pełni funkcję recenzenta dla artykułów naukowych w
Aesthetic Plastic Surgery, oraz Journal of Aesthetic Surgery. Dr Hammond jest członkiem i zasiada
w licznych komisjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych (ASP) , jak również
Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Estetycznej (ASAPS ) . Dr Hammond daje liczne wykłady i
prowadzi kursy instruktażowe podczas dorocznych spotkań dla obu towarzystw. Dr Hammond
jest także członkiem prestiżowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Plastycznych .
Ponadto stworzył i rozpowszechnił na rynku własny ekspander tkankowy do rekonstrukcji piersi,
opracował wykorzystywany na całym świecie system doboru implantów BodyLogic używany do
doboru implantu w powiększaniu piersi. Brał również udział w niemal wszystkich znanych
badaniach implantów piersi od 1990 roku, a obecnie pełni funkcję dyrektora medycznego w
badaniach nad implantami Contour Profile Gel (CPG) o kształcie anatomicznym, cohesive gel (
„gummy bear” implant ) oferowanych przez Mentor Corporation , spółki zależnej firmy Johnson
and Johnson . Dr Hammond jest certyfikowany przez American Board of Plastic Surgery i
prowadzi praktykę chirurgiczną od 1992 roku.
Agenda
27 Luty 2013
8:30- 9:15
Rejestracja Uczestników – Powitalna kawa
9:15
Wykład wstępny, dr Maciej Kuczyński Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.
9:30–11:00
Dr Dennis C.Hammond – Powiększanie piersi, wypełnienie tłuszczem własnym przy
zastosowaniu implantów (lipo-filling) – doświadczenia własne
11:00–11:45
Dr Dennis C.Hammond – Podniesienie piersi z jednoczesnym powiększeniem
11:45–12:15
12:15-13:45
Przerwa Kawowa
.
Dr Dennis C.Hammond – moje doświadczenia z implantami CPG
13:45-14:45
Lunch
14:45-16:00
Dr Dennis C.Hammond – Jak efektywnie zwiększyć liczbę pacjentów i obroty własnej
kliniki – mój biznes
16:00-17:30
Dr Dennis C.Hammond – Powikłania -jak ich uniknąć, jak sobie z nimi radzić.
17:30-18:00
Dyskusja – pytania i odpowiedzi
18:00
Zakończenie spotkania
19:00
KOLACJA – spotkanie Towarzyskie
SPOTKANIE BĘDZIE TŁUMACZONE SYMULTANICZNIE
ZAPRASZAMY SERDECZNIE

similar documents