MLPA_20120928

Report
MLPA
(Multiplex ligation – dependent probe amplification)
Peter Böhm Nielsen
Generelt analyseflow
MLPA
DNA oprensning
PCR opsætning
Geldokumentation
Lightscanner analyse
PCR produkt oprensning
Smeltekurve validering
Sekvensreaktion
Sekvens produkt oprensning
Analysering 3730
Seqscape
Anvendte metoder
HRM & Sanger sekventering
Allel 1
Allel 2
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)
Allel 1
Allel 2
Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification
(MLPA)
• MLPA er en teknik til kopitalsbestemmelse af
specifikke sekvenser. Dette sker ved simultan
binding af op til 45 prober, hvorefter det relative
antal af bundne prober bestemmes.
• Til udførelsen benyttes PCR amplifikation.
MLPA
Probe hybridisering
1
2
Promoter
Promoter
Exon 1
Exon 1
Intron 1
Intron 1
Exon 2
Intron 2
Intron 2
Exon 3
Exon 3
MLPA (1)
Multiplex Ligation depending Probe Amplification
1.
2.
3.
4.
5.
Denaturering
Hybridisering
Ligering
Amplifikation
Fragment-analyse
SALSA MLPA prober
Hybridisering
1. MLPA probemix blandes med denatureret genomisk
DNA.
2. De to sammenhørende prober hybridiseres til
tilstødende target sekvenser
Ligering
3. Prober ligeres sammen af en thermostabil ligase.
Amplifikation
4. Et universelt primer par benyttes til amplifikation af
alle ligerede prober.
Hvert amplifikat fra hver probe har en unik længde
(130 - 480 bp).
Separation og kvantitering ved kapillær
elektroforese
Hver top er et
amplifikat fra en
specifik probe .
Prøverne
sammanlignes med
en kontrolprøve.
En forskel i relativ
tophøjde/areal
indikerer en ændring
i kopital af den
gældende probes
target sekvens.
MLPA
MLPA
MLPA
MLPA
MLPA
Normal MLPA
MLPA
Deletion af exon 5-7
MLPA
Deletion af exon 3-16
MLPA
Duplikation af exon 13
Hvad kan dette være ?
Kan dette være rigtigt ?
Det er ikke sandsynligt at ovenstående er deletioner,
da proberne mellem de 2 exons har korrekt
amplifikationsstatus.
MLPA
Probe hybridisering (2)
Stuffer sekvens
OH
P
CCTTGATTTGGAC ACGTACGCACCT
AGTTGGAACTAAACCTGTGCATGCGTGGATTTC
Gen specifikke prober
Kontroller
Prober forsøges designet udenfor SNP’s
MLPA prober - eksempler
5´-GGGTTCCCTAAGGGTTGGACTGCCGTGCTCACCTGGGCTCTGGCTCTTC-3´
5´-P-TTTCAGGTGGGTCTCCGACCCTGACTTCAACGTGGGGGTGTTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC-3´
5´-GGGTTCCCTAAGGGTTGGACATCAGCAGAAGATGGCTCGCGAGCCCGCGTGAGT-3´
5´-P- GCCCAGGGGAAGGGGTGTAGGCGAAGGGAGGAGACAGCTGTCTAGATTGGATCTTGCTGGCAC-3´
Anvendte metoder
HRM & Sanger sekventering
Allel 1
Allel 2
MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification)
Allel 1
Allel 2
Materialer og metoder
CISH og FISH for HER-2 amplifikation (1)
Materialer og metoder
CISH og FISH for HER-2 amplifikation (2)
Farshid.
Materialer og metoder
(Prøvemateriale (1))
Materialer og metoder
(Prøvemateriale (2))
Hematoxylin og eosin-farvning (HE)
Cancerceller kan ”fortyndes” i normale celler
Hvad har det af betydning ?
Resultater
Normal
Resultater
Amplificeret
Resultater
MLPA vs. ISH
Kvalitetssikring af resultatet
Quantity-peaks
Q-peaks: 64, 72, 76 & 82 – indikerer DNA mængde
Uafhængig af ligering
Kvalitetssikring af resultatet
Denaturing-peaks
TE
TE+50mM NaCl
TE+75mM NaCl
D-peaks: 88, 92 & 96 – indikerer DNA kvalitet og ligeringsreaktion
Afhængig af DNA &ligering
D-prober er placeret tæt på CpG-island – kræver meget energi
ved denatureringen
Raw-data vurdering (sloping)
God amplifikation
Uensartet amplifikation
Resultater med samme signal-niveau er bedst at sammenligne.
Sloping er OK til et vist punkt, hvis normalisering kan udføres.
Kan skyldes fordampning – test med 8µl vand.
Rawdata vurdering
”Skuldre”
Degradering af ligerede prober: Kør MLPAanalysen direkte efter fortynding i formamid

similar documents