Varmt välkomna till föräldramötet för VF1A och VF1B

Report
Caroline.Tenland @jarfalla.se
[email protected]
El och energi
• Kurser i ettan
- Gymnasiegemensamma: svenska, engelska
och matematik samt idrott
- Karaktärsämnen: mekatronik, elektromekanik,
energiteknik och datorteknik
- Val till tvåan sker i februari 2015
• Praktik
- 5 veckor i tvåan och 5+5 veckor i trean
• Branschens krav
- Godkänt i alla ämnen
• F-bilaga
• Läxhjälp
• Uppläsning (obligatoriskt) - Ma, El
• Mentorstid
• Uppföljning
• https://jarfallaSkola24.se
• 0515-777 626
• Anmäl frånvaro före kl 12.00
• Sjuk under dagen? Anmäl till mentor/lärare
• Ledighetsansökan
• Viktigt med dialog
Mätning var 14:e dag
1:a – Skriftligt hem
2:a – Skriftligt hem
3:e – CSN dras in
• Max 10% total frånvaro
• Sjukintyg krävs vid längre anmäld frånvaro.
• Anmäld och oanmäld frånvaro
• Konsekvenser – indrag, återbetalning
• Elevhälsan
•
•
•
•
•
•
•
•
NÄRVARO – aktivitet på lektionerna
Nödvändigt material till lektionen
Värdegrunden
Komma i tid
Kvarten
ytc.se
Rätt inställning
Ta eget ansvar
• Anpassad undervisning (läxhjälp)
• Planering
• Arbetsro
• Utvecklingssamtal
• Åtgärdsprogram
• Uppföljning
• Läxhjälp (kl. 15.00)
- tre gånger i veckan (ti-to).
• Samuel Westman
(motiverande stöd)
• Läxhjälp
- en gång per i veckan.
Fredagar 12.10
• Per (Ma) och Niklas (El)
• Bitte (matematik)
Mobil: 0700027919
[email protected]
• Margareta (svenska)
Mobil: 0700027921
[email protected]
• https://jarfallaSkola24.se
• Närvaro, sjukanmälan, resultat,
utvecklingssamtal
•
•
•
•
www.jarfalla.se/ytc
Schema och kalendarium (elevinformation)
Kontaktuppgifter
M.m.
www.ytc.se
Schema
• Skriv upp er på tider
• EE1C: Caroline, Per
• Fokus på elevens närvaro, studier, trivsel,
behov, aktivitet.
Maila gärna en gång
för mycket!

similar documents