PHMG GUAA - Noza, s.r.o.

Report
PHMG GUAA
technologie pro dezinfekci a čistotu
PHMG GUAA
Co
je PHMG GUAA?
Produkty
Možnosti využití
Výhody
Závěr
Certifikáty
www.nozasro.cz
CO JE PHMG GUAA?

PHMG je kationtový polyelektrolyt s unikátní
kombinací fyzikálně-chemických a biocidních
vlastností.

Strukturní vzorec: Polyhexamethyleneguanidine
www.nozasro.cz
CO JE PHMG GUAA?
Chemické a fyzikální vlastnosti
 Žádná barva a vůně
 Nehořlavý
 Nevýbušný
 Rozpustný ve vodě
 Dobře rozpustný v alkoholu
www.nozasro.cz
CO JE PHMG GUAA?
Chemické a fyzikální vlastnosti
 Neztrácí své vlastnosti při nízkých teplotách (do
0°C),
 Nerozkládá a udržuje své fyzikálně - chemické
a biocidní vlastnosti do teploty 100 C°,
 1% vodný roztok dosahuje hodnot pH 7-10,5
 Doba trvanlivosti 20% koncentrátu ve vodním
roztoku - až 5 let,
 Doba trvanlivosti 100% koncentrátu ve vodním
roztoku - do 7 let.
www.nozasro.cz
CO JE PHMG GUAA?
Biocidní účinek PHMG
 Vykazuje široké spektrum biocidní antimikrobiální
aktivity proti bakteriím, virům, houbám, plísním či
kvasinkám.
 Ošetřené plochy mají dlouho baktericidní účinek od
3 dnů do 8 měsíců v plošné míře.
Deodorační účinek PHMG
 Vysoce účinný k potlačení zápachu.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
1) DEZISAN Profi



Jednoduché použití - preventivní dezinfekce 20 ml
koncentrátu na 1 litr vody (2% roztok), dezinfekce
ložiska infekce 50 ml koncentrátu na 1 litr vody (5%
roztok).
Dezinfekce povrchů a ploch pro profesionální užití ve zdravotnických zařízeních, v sociálních ústavech, v
potravinářství a veřejném stravování, v komunální sféře.
Je vhodný pro všechny voděodolné a omyvatelné
povrchy a předměty .
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
2) DEZISAN

Jednoduché použití - 30 ml koncentrátu na 1 litr
vody (3% roztok).

Dezinfekce omyvatelných povrchů a ploch,
předmětů a nástrojů v domácnostech, rekreačních,
lázeňských, kosmetických a jiných veřejných
zařízeních – školy, školky, jídelny, průmyslové
podniky, ubytovny, sociální ústavy a léčebny,
potravinářství, úřady, úklidové firmy a jiné.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
3) DEZISAN Spray

Jednoduché použití - nastříkat na čištěnou plochu
a nechat 5 minut působit.

Rychlá dezinfekce předmětů, ploch a těžko
přístupných míst v domácnostech, rekreačních,
kosmetických a jiných veřejných zařízeních – školy,
školky, jídelny, průmyslové podniky, ubytovny,
sociální ústavy a léčebny, potravinářství, úřady,
úklidové firmy a jiné.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
4) DEZISAN Spray Vet

Jednoduché
použití
–
Nastříkat
na
zapáchající místa a nechat minimálně 30 minut
působit. Po aplikaci není nutno postižené místo
omývat nebo jinak ošetřovat.

Dezinfikuje a odstraňuje pachy a nečistoty z
přepravních boxů, pelechů, kotců, zvířecích
hraček, ale i ze sedaček, koberců atd.
Přípravek je bez zápachu, nedráždí kůži a je
tedy vhodný i na ošetření těl a končetin
zvířat.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
5) DEZISAN Fitness
Zabezpečení
povrchové
čistoty:
30
ml
koncentrátu na 1 litr vody (3 % roztok).
 Použití: Dezinfekce povrchů ve fitness centrech,
saunách a soláriích - určen pro jednofázovou
dezinfekci všech omyvatelných povrchů a zařízení.

www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
6) DEZISAN Fitness Spray

Jednoduché použití - nastříkat na čištěnou plochu
a nechat 5 minut působit

Použití: Dezinfekce povrchů ve fitness centrech,
saunách a soláriích.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
7) Dezisan Active Gellé

Antiseptický gelový přípravek na ruce s obsahem Aloe
Vera a výtažky zeleného čaje.

Použití: Ideální do kabelky, na cesty, po použití
prostředků hromadné dopravy, zkrátka všude tam, kde
je ztížený přístup k vodě.
www.nozasro.cz
PRODUKTY Z PHMG GUAA
8) Dezisan Active Creme

Aktivní krém na ruce s hydratační a antiseptickou
složkou, Aloe Vera a výtažků bílého čaje.

Použití: Ideální do kabelky, na cesty, do kanceláře.
www.nozasro.cz
PRODUKTY - OBCHOD

-
-
-
Všechny přípravky Dezisan jsou k dispozici v těchto
baleních, a to:
1 l HD-PE lahve a kanystry (i forma rozprašovače)
3 l HD-PE lahve a kanystry
5 l HD-PE lahve a kanystry
25 l kanystr
500 l IBC kontejner
1000 l IBC kontejner
Určeno pro maloobchod i velkoobchod.
Velké balení snižuje cenu produktu !!!
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ PHMG
GUAA
Základ pro výrobu
 dezinfekčních prostředků,
 konzervačních látek,
 baktericidních přípravků,
 antimikrobiálních přípravků,
 biocidních přípravků.
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ –
REGISTROVANÉ PRODUKTY
Povrchová dezinfekce ve zdravotnických zařízeních
- DEZISAN Profi
Dezinfekce a odstranění pachů v domácnosti
- DEZISAN Spray
- DEZISAN Profi
- DEZISAN Spray Vet
Dezinfekce povrchů
- DEZISAN Profi
- DEZISAN Spray
- DEZISAN Fitness
- DEZISAN Fitness Spray
- DEZISAN
- DEZISAN Spray Vet
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ –
REGISTROVANÉ PRODUKTY
Dezinfekce v živočišné výrobě
- DEZISAN Profi
Dezinfekce v prostředcích hromadné dopravy
- DEZISAN Profi
Dezinfekce pískovišť a dětských hřišť
- DEZISAN Profi
Dezinfekce odpadových nádob
- DEZISAN Profi
Osobní hygiena
- DEZISAN Active Creme
- DEZISAN Active Gellé
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ V
„NEČISTÝCH PROCESECH“
Aplikace
polymeru
„PHMG“
jako
povrchového
environmentu pro stabilizaci virucidní a baktericidní
ochrany se sekundárním efektem potlačení zápachu na
skládkách netříděného komunálního odpadu.
 - transport
 - stabilizace vyvezeného odpadu
 - dekontaminace dopravních prostředků

Vodní roztok přípravku Dezisan Spray (do 5 %) se aplikuje v
prostorách skládky pomocí vodní mlhy.
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ V
„NEČISTÝCH PROCESECH“
Aplikace přípravku Dezisan Spray 5% vodního
roztoku v prostorách čistíren odpadních vod.
- Kontejnery pro odvoz shrabků a kalů
- Celková prevence všech prostor ČOV
- Celková prevence vozidel v prostorách ČOV
www.nozasro.cz
MOŽNOSTI VYUŽITÍ V
„NEČISTÝCH PROCESECH“
Aplikace vodního roztoku přípravku Dezisan Profi (1,5 3%) na hřištích a dětských pískovištích lze realizovat
1) metodou plošnou povrchovou – preventivní postřik
vodní mlhou
2)
metodou objemovou - spojením PHMG polymeru s
čistým přírodním absorpčím nosičem dojde k získání
"Aditiva PHMG" do pískových směsí pro dětské hřiště.
www.nozasro.cz
VÝHODY
Bezpečnost
- Šetrný k životnímu prostředí.
- Bezpečný pro člověka, zvířata i rostliny.
- Nepoškozuje žádné materiály – je nekorozivní.
- Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly.
- Je nehořlavý.
www.nozasro.cz
VÝHODY
Jednoduchost
- Snadné a rychlé použití.
- Rychlý účinek.
- Dlouhotrvající.
www.nozasro.cz
VÝHODY
Efektivnost
- Dlouhotrvající ochrana.
- Všestranné použití.
- Efektivně ničí bakterie, viry, houby, plísně.
- Dva v jednom – dezinfekce, svěží vzduch.
- Prevence!
www.nozasro.cz
ZÁVĚR
svému složení a vlastnostem jsou přípravky
DEZISAN vhodné v mnoha oblastech jak k
preventivnímu použití, tak k odstraňování
nečistot, bakterií, virů a dokonce i zápachu.
 Snadné použití kdekoliv a téměř na cokoliv, stačí
jen vybrat ten správný přípravek DEZISAN !
 NOZA, s. r. o. je distributor a dodavatel těchto
výrobků.
 GUAPEX, a. s. je výrobce těchto výrobků.
 Díky
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289A_2007
Požadavek na účinnost dezinfekčního přípravku
GUAA, číslo šarže: 006/2007, pro účely dezinfekce
pitných, teplých a rekreačních vod, byl v
koncentraci 50 ml/m3 a v čase působení 30 minut,
splněn.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289B_2007
Podmínka: nižší znečištění /30 min
V souladu s normou ČSN EN 14561 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 006/2007, v
koncentraci 10 ml/l a v čase působení 30 minut,
ředěný v tvrdé vodě, za podmínek nižšího
znečištění, při teplotě 20°C ± 1°C, metodou ředící
neutralizační,
redukoval
na
nosičích
titr
vegetativních forem bakterií Escherichia coti,
Pseudomonas aeruginosa, Staphytococcus aureus,
Enterococcus hirae více než o 5 řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289B_2007
Podmínky: nižší a vyšší znečištění/ 30 min
V souladu s normou ČSN EN 13697 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 006/2007, v
koncentraci 10 ml/l a v čase působení 30 minut,
ředěný v tvrdé vodě, za podmínek nižšího a
vyššího znečištění, při teplotě 20°C± 1°C, metodou
ředící neutralizační, redukoval na nosičích titr
vegetativních forem bakterií Escherichia coti,
Pseudomonas aeruginosa, Staphytococcus aureus,
Enterococcus hirae více než o 4 řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289C_2007
Podmínka: nižší a vyšší znečištění, /7dní
V souladu s normou CSN EN 14561 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže neuvedeno, v
koncentraci 10 ml/l a v čase působení 7 dní, za
podmínek nižšího a vyššího znečištění, při teplotě
20°C± 1°C, metodou ředící neutralizační,
redukoval na nosičích titr vegetativních forem
bakterií
Escherichia
cola,
Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae více než o 5 řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289C_2007
Podmínky: nižší a vyšší znečištění, /7dní
V souladu s normou ČSN EN 13697 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže neuvedeno, v
koncentraci 10 ml/l a v čase působení 7 dní, v
koncentraci 1 ml/l a v čase působení 7 dní, za
podmínek nižšího a vyššího znečištění, při teplotě
20°C ± 1°C, metodou ředící neutralizační,
redukoval na nosičích titr vegetativních forem
bakterií
Escherichia
coti,
Pseudomonas
aeruginosa, Staphytococcus aureus, Enterococcus
hirae více než o 4 řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289D_2007
Podmínky: vyšší znečištění/ 7 dní
V souladu s normou ČSN EN 13697 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 006/2007, v
koncentraci 10 ml/l a v čase působení 7 dní, ředěný
v tvrdé vodě, za podmínek vyššího znečištění, při
teplotě 20°C± 1°C, metodou ředící neutralizační,
redukoval na nosičích (písek) titr vegetativních
forem bakterií Escherichia coti, Pseudomonas
aeruginosa, Staphytococcus aureus, Enterococcus
hirae více než o 4 řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289E_2007
Podmínka: vyšší znečištění/ 24 hodin
V souladu s normou ČSN EN 13727 a ČSN EN 1276
testovaný přípravek GUAA, číslo šarže 006/2007, v
koncentraci 1 ml/l a 10 ml/l a v čase působení 24
hodin, ředěný v tvrdé vodě, za podmínek vyššího
znečištění, při teplotě 20 °C ± 1 °C, metodou ředící
neutralizační, redukoval titr vegetativních forem
bakterií
Escherichia
coti,
Pseudomonas
aeruginosa, Staphytococcus aureus, Enterococcus
hirae více než o 5 řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
D28-l_2009
Podmínka: vyšší znečištění/ 60 min
V souladu s normou ČSN EN 13727 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 16.01.2009, v
koncentraci 1 ml/l (0,1%) a 10 ml/l (1,0%), ředěný v
tvrdé vodě, a v čase působení 60 min, za podmínek
vyššího znečištění, při teplotě 20°C± 1°C, metodou
ředící neutralizační, redukoval titr vegetativních
forem bakterií Staphytococcus aureus 05/246
MRSA,
Legionetta
pneumophita,
Listeria
monocytogenes více než o 5 řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
D28-l_2009
Podmínka: vyšší znečištění/ 60 min
V souladu s normou prEN 13623 testovaný přípravek
GUAA, číslo šarže 16.01.2009, v koncentraci 1 ml/l
(0,1%) a 10 ml/l (1,0%), ředěný v tvrdé vodě, a v
čase působení 60 minut, za podmínek vyššího
znečištění, při teplotě 20°C, metodou ředící
neutralizační, redukoval titr vegetativních forem
bakterií Legionetta pneumophita více než o 4 řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
393-1/2009
Podmínka: dynamický test/ suspenzní metoda
Mikro metodou v suspenzním pokusu vykazoval
přípravek GUAA Č. 2158 baktericidní účinnost v
koncentraci 0,37% do 60 vteřin a v konc. 0,12% do
8 minut, v bílkovinném prostředí byl účinný v
koncentraci 1,1% do 10 minut dle druhu mikroba.
Došlo ke snížení počtu mikroorganizmů o 5 log
řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
393-1/2009
Podmínky: dynamický test / uměle kontaminované nosiče
Při dezinfekci ponořením uměle kontaminovaných nosičů
vykazoval přípravek č. 2158 GUAA baktericidní účinnost
v 3-1% koncentraci za 15 minut, při dezinfekci otřením
uměle kontaminovaných nosičů byl účinný ve 3%
koncentraci za 30 minut. Došlo ke snížení počtu
mikroorganizmů o 5 log řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
BAKTERICIDNÍ ÚČINNOSTI
Závěr:
 Přípravek
GUAA
prokázal
deklarovanou
baktericidní účinnost za daných podmínek
zkoušky a proto může být nazýván jako
BAKTERICIDNÍ.

www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY - TESTOVÁNÍ
SPORICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI
393-1/2009
Podmínka: kvasinkové houby
Fungicidní
(mikroskopické
kvasinkové
houby)
účinnost měl přípravek č. 2158 GUAA ve vodném
prostředí v 3 - 0,l % koncentraci za 4 minuty,
bílkovinné prostředí účinnost snižuje, účinný byl v 3
- 1% koncentraci za 4 minuty. Došlo ke snížení
počtu mikroorganizmů o 5 log řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY - TESTOVÁNÍ
SPORICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI
393-1/2009
Podmínka: vláknité houby -plísně
Přípravek č. 2158 GUAA vykazoval fungicidní
(mikroskopické vláknité houby-plísně) účinnost na
oba druhy plísní (Penicillium a Aspergillus) ve 3 %
koncentraci a expozici 30 minut. Došlo ke snížení
růstu plísní o 5 log řádů.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY - TESTOVÁNÍ
SPORICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI
393-1/2009
Podmínka: spory plísní
Přípravek č. 2158 GUAA inaktivuje spory obou druhů
plísní v ředěních: 0,3 % za 30 minut doby
působení, 1 % za 10 minut doby působení, 3 % za
5 minut doby působení. Přípravek má fungicidní
účinek na široké spektrum plísní v doporučených
ředěních. Suspenzní metodou bylo docíleno
snížení počtu spor plísní o 5 log řádů, která
zajišťuje fungicidní (mikroskopické vláknité houby)
účinek. Tento účinek je pouze při suspenzní metodě
vyšetření, při metodě na nosičích je účinná pouze 3
% koncentrace - doba expozice 30 minut.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY - TESTOVÁNÍ
SPORICIDNÍ A FUNGICIDNÍ ÚČINNOSTI
Závěr:
 Přípravek
GUAA
prokázal
deklarovanou
fungicidní účinnost za daných podmínek zkoušky
a proto může být nazýván Jako FUNGICIDNÍ.

www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
D28_2009
Podmínka: vyšší znečištění /60 min
V souladu s normou ČSN EN 14476 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 16.01.2009, v
koncentraci 30 ml/l (3,0 %), ředěný v tvrdé vodě, a
v čase působení 60 minut, za podmínek vyššího
znečištění, při teplotě 20°C ± 1°C, metodou virové
titrace na monovrstvě v titračních destičkách
inaktivoval poliovirus typ 1, LSc-2ab více než o 4
Ig řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
D282009
Podmínka: vyšší znečištění /60 min
V souladu s normou ČSN EN 14476 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 16.01.2009, v
koncentracích 10 ml/l (1,0 %) a 30 ml/l (3,0 %),
ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 60 minut,
za podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20°C ±
1°C, metodou virové titrace na monovrstvě v
titračních destičkách inaktivoval adenovirus typ 5
více než o 4 Ig řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
D28_2009
Podmínka: vyšší znečištění /60 min
V souladu se standardním operačním postupem
SOP-M-19-00-H testovaný přípravek GUAA, číslo
šarže 16.01.2009, v koncentracích 10 ml/l (1,0 %) a
30 ml/l (3,0 %), ředěný v tvrdé vodě, a v čase
působení 60 minut, za podmínek vyššího
znečištění, při teplotě 20°C ± 1°C, metodou virové
titrace na monovrstvě v titračních destičkách
inaktivoval virus BVDV kmen NADL více než o 4 Ig
řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
D28_2009
Podmínka: vyšší znečištění /60 min
V souladu se standardním operačním postupem
SOP-M-19-00-H testovaný přípravek GUAA, číslo
šarže 16.01.2009, v koncentracích 10 ml/l (1,0 %) a
30 ml/l (3,0 %), ředěný v tvrdé vodě, a v čase
působení 60 minut, za podmínek vyššího
znečištění, při teplotě 20°C ± 1°C, metodou virové
titrace na monovrstvě v titračních destičkách
inaktivoval virus vakcinie kmen Etstree více než o
4 Ig řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
VIRUCIDNÍ ÚČINNOSTI
Závěr:
 Přípravek GUAA prokázal deklarovanou virucidní
účinnost u polioviru, adenoviru a viru BVDV za
daných podmínek zkoušky a proto může být
nazýván jako VIRUCIDNÍ.

www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ
ÚČINNOSTI
D28_2009
Podmínka: vyšší znečištění /60 min
V souladu s normou ČSN EN 14348 testovaný
přípravek GUAA, číslo šarže 16.01.2009, v
koncentracích 10 ml/l (1,0 %) a 30 ml/l (3,0 %),
ředěný v tvrdé vodě, a v čase působení 60 minut za
podmínek vyššího znečištění, při teplotě 20°C=
1°C, metodou ředící neutralizační, redukoval titr
Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium více
než o 4 řády.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ
ÚČINNOSTI
Závěr:
 Přípravek GUAA prokázal mykobaktericidní a
tuberkulocidní účinnost za daných podmínek
zkoušky a proto může být nazýván jako
MYKOBAKTERICIDNÍ A TUBERKULOCIDNÍ.

www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
ALGICIDNÍ ÚČINNOSTI
2289F_2007
Kvantitativní algicidní metodou redukoval přípravek
GUAA rasové inukulum Chtoretta kessteri FOTT et
NOVA LARG/1 více než o 50 % v koncentracích 2
g/m3, 8 g/m3, 50 g/m3 vodného roztoku při teplotě
30°C±1°C od prvního dne působení.
www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ
ALGICIDNÍ ÚČINNOSTI
Závěr:
 Přípravek GUAA prokázal deklarovanou algicidní
účinnost za daných podmínek zkoušky a proto
může být nazýván jako ALGICIDNÍ.

www.nozasro.cz
REGISTRAČNÍ LISTY – TESTOVÁNÍ AKUTNÍ
TOXICITY
J/741/07
Stanovení akutní toxicity na 4 organismech
- test akutní toxicity na rybách,
- test akutní toxicity na perloočkách,
- test inhibice růstu na zelených řasách,
- test inhibice růstu kořene Sinapis alba.
www.nozasro.cz
ODBORNÝ POSUDEK K PROVEDENÉ
ZKOUŠCE STANOVENÍ KOŽNÍ DRÁŽDIVOSTI
NA ČLOVĚKU
3/09/49
Zkouška stanovení kožní dráždivosti na člověku byla
provedena dle SOP č. 2/3 Zkoušky na dráždivost a
přecitlivělost oddáleného typu (ČSN EN ISO 1099310). Vzorek GUAA byl aplikován v ředění 10
ml/m3,10 ml/l a 30 ml/l. Zkouška byla provedena na
30-ti dobrovolnících. Výsledky prokázaly, že GUAA
není v testovaných koncentracích dráždivý na kůži,
na zkoušený materiál zareagovalo 0 z 30
dobrovolníků.
www.nozasro.cz

similar documents