KKS_ZKM_13___P_Literatura_SH_2013-12

Report
Katedra konstruování strojů
Fakulta strojní
Systémové navrhování
technických produktů
KKS/ZKM
Podklady k přednáškám – Literatura
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
Plzeň, 2012
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ
TECHNICKÝCH PRODUKTŮ
PRO ÚPLNOST
K INFORMACI
POTŘEBNÉ
DŮLEŽITÉ
Literatura
Podklady k přednáškám
Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.
31.10.2009
© S. Hosnedl
2
LITERATURA (1)
[Ackoff 1962] Ackoff R. L.: Scientific method optimising applied research decisions, John Wiley & Sons,
New York, 1962
[Albers et al 1997] Albers, A., et al. (incl. Hosnedl. S.) Heiligenberger Manifest. Albers, A. a Birkhofer, H.
(Eds.) Proceedings of the Workshop Die Zukunft der Maschinenelemente-Lehre. Heiligenberg:
TH Karlsruhe a TH Darmstadt, 1997,
[Andreasen 1988, 2000] Andreasen, M. M., Kähler, S., Lund, T.: Design for Assembly.
Berlin/Heidelberg: IFS Publ. and Springer-Verlag, 1988, ISBN 3-540-18929-7, IPU, Tech.
University Denmark, 2000.
[Andreasen 1988] Andreasen, M. M. The Role of Artefact Theories in Design. Proceedings of the
Workshop Universal Design Theory. Karlsruhe: TU,1998
[Andreasen 1993] Andreasen, M. M. Konsensus statements from DFX Workshop, Lyngby 1993. In:
Proceedings of the WDK Workshop Design for X. Andreasen, M. M. (Ed.). Lyngby, TU Denmark,
3. – 4. 5. 1993, p. 5 - 21
[Andreasen 2000] Andreasen, M. M., Hein, L.: Integrated Product Development. Berlin/Heidelberg: IFS
Publ. and Springer-Verlag, 1987, ISBN 3-540-16679-3, 2. vyd. Kopenhagen, TU Denmark, 2000
[Andreasen 2003]. Andreasen, M. M., Improving Design Methods‘by a Mindset Approach. In:
[Lindemann, 2003] p. 209-218. ISBN 3-540-40632-8
31.10.2009
© S. Hosnedl
3

LITERATURA (2)
[Banse 1997] Banse, G.: Auf dem Wege zum Konstruktionswissenschaft (On the path to Engineering
Design Science). Cottbus: TU, 1997
[Barták&Hosnedl 2004] Barták, J., Hosnedl, S.: Software System for Support of the Engineering Design
Specification. Proceedings of Extended Abstracts of the Ph.D. 2004 Conference on Mechanical
Engineering. ISBN 80-7043-331-2. Editor: J. Barták. pp. 5-6. Full texts on CD-ROM. Srní: ZČU-KKS,
11.-12.11.2004.
[Beneš 1995] Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce. Skripta. Praha: ČVUT, 1995. ISBN 80-0101332-4
[Berger 2008] Berger, R.: PLM řešení ve společnosti Rubena. IT CAD, Ročník 18, č. 4/2008, s. 44 - 45
[Birkhofer2003] Birkhofer, H., Jänsch, J.: Interaction between Individuals. In: [Lindemann, 2003], p. 105110. ISBN 3-540-40632-8.
[Birkhofer&Waeldele 2008] BIRKHOFER, H., WAELDELE M.: Properties and Characteristics and
Attributes and … / an Approach on Structuring the Description and Performance Variables. In:
Proceedings of the 11th Applied Engineering Design Science Workshop - AEDS 2008. Eds.: V.
Vaněk, S. Hosnedl, J. Bartak. Pilsen: Educational and Research Library of Pilsen Region: AEDS SIG
and ZČU-KKS, University of West Bohemia, 31.10.-1.11.2008. p. 19-34. ISBN 978-80-7043-6875-1.
31.10.2009
© S. Hosnedl
4

LITERATURA (3)
[Breeing 1993] Breeing, A. and Fleming, M.: “Theorie und Methoden des Konstruierens”, Berlin
Heidelberg: Springer-Verlag, 1993, ISBN 3-540-561777-3.
[Breeing 1997] Breiing, A., Knosala, R.: Bewerten Technischer Systeme. Berlin Heidelberg: SpringerVerlag, 1997, ISBN 3-540-61086-3
[Chakrabarti 1994] Chakrabarti, A.: A Framework for a Glossary of Terms in Engineering Design.
Cambridge University, Technical Report, 1994, citováno v [Blessing 2003].
[Chakrabarti 2002] C Chakrabarti,I, A. (Ed.): Engineering Design Synthesis - Understanding, Approaches
and Tools. London: Springer, 2002, ISBN 1-85233-492-4
[Cross 1991] Cross, N.: Engineering Design Methods. Chichester: Wiley & Sons, 1991, ISBN 0-47192215-3
[Dankwort 2002] Dankwort, C.W., Faisst, K.-G.: Engineering in Reverse im Ästhetic Design, In: Beiträge
zum 13. Symposium Design for X, Meerakamm, H. (Ed.), Neukirchen: Univ. Erlangen-Nürnberg,
2002, p. 1-10, ISBN 3-9808539-0-X
[Devojno 1997].Devojno, I., G., Bušov, B., Švejda, P.: Tvorba a řešení inovačních zadání (TRIZ). Brno:
Asociace inovačního ČR, 1997, ISBN 80-238-1573-3
[Dieter 1991] Dieter, G., E.: Engineering Design; a Materials and Processing Approach. New York:
McGraw-Hill,Inc. 1991, ISBN 0-07100829-2
31.10.2009
© S. Hosnedl
5

LITERATURA (4)
[Eder&Hosnedl 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity.
CRC Press, Taylor & Franciss Group, Boca Raton, Florida USA 2008, 600 s., ISBN 978-1-42004765-3
[Eder&Hosnedl 2010] Eder, W. E.; Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic
Creativity and Management. CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Leiden, The
Netherlands, 2010, 456 pp., ISBN: 978-0-415-55557-9
[Eder&Weber 2006] Eder, W. E., Weber, C.: Comparisons of Design Theories. AEDS Workshop. Pilsen:
University of West Bohemia, ISBN 80-7043-490-2.
[Eekels 2000] Eekels, J.: On the fundamentals of Engineering Design Science. Journal of Engineering
Design. 2000, Vol. 11, No 4, pp. 377-397; 2001, Vol. 12, No 3, pp. 255-281
[Ehrlenspiel 1995] Ehrlenspiel, K.: Integrierte Produktentwicklung. München: Carl HanserVerlag, 1995,
ISBN 3-448-15706-9
[Ehrlenspiel 1998] Ehrlenspiel, K., Kiewert, A., Lindemann, U.: Kostengünstig Entwickeln und
Konstruieren. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1998 (1.vyd.1985). ISBN 3-540-64705-8
[Ehrlenspiel 2007] Ehrlenspiel, K., Kiewert, A., Lindemann, U.: Cost-Efficient Design. Berlin Heidelberg:
Springer-Verlag, 2007. ISBN 10 3-540-34647-3, ISBN 13 978 3-540-34647-3
[Frankenberger 1998] Frankenberger, E., Badke-Schaub, P., Birkhofer, H. (Eds.): Designers, The Key to
Successful Product Development. London: Springer, 1998, ISBN 1-85233-031-7
31.10.2009
© S. Hosnedl
6

LITERATURA (5)
[French 1998] French, M. J.: Invention and Evolution; Design in Nature and Engineering. Cambridge,
UK: University Press, 1988, ISBN 0-85072-155-5
[Fürbacher 1998 - 2004] Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J. et al: “Lexikon technických materiálů”. Sv. 1.
z něm. originálu Berlin: Beuth Verlag GmbH – reprodukce Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství
s.r.o. 1998 – 2004, ISBN 80-86229-02-5.
[Günther 1998] Günther, j., Ehrlenspiel, K.: How do Designers from Practice Design. In: [Frankenberger
1998], p. 85 – 97, ISBN 1-85233-031-7
[Hales, 1987] Hales, C.: Analysis of the Engineering Design Process in an industrial kontext. Dissertation
theses, University of Cambridge, UK. Winetka: Gants Hills Publications USA. 1987 ISBN 0
9512912 0 3
[Hales 1991] Hales, C.: Analysis of the Engineering Design Process in an Industrial Context. Vinnetka,
USA: Gants Hill Publications, 1991, ISBN 0-9512912-0-3
[Hales 1993a] Hales, C.: “Managing Engineering Design”, Essex: Longman Scientific & Technical, 1993,
ISBN 0-582039339.
[Hales 1993b] Hales, C.: Managing Engineering Design. New York, USA: John Wiley & Sons, 1993, ISBN
0-470-20004-9
[Hales, 2001] Hales, C.: Ten Critical Factors in the Design Process Safety Brief. 2001. Vol 19, No 1, ISSN
1041-9489
31.10.2009
© S. Hosnedl
7

LITERATURA (6)
[Heller&Hosnedl 2006] Hosnedl, S., Heller, P.: Regionální vozidla jako technický systém a jejich
hodnocení. NŽT – Nová železniční technika, roč. 14, č. 3, červen 2006, s. 9-18, ISSN 1210-3942,
[Hosnedl 1996] Hosnedl, S. Comments to Creativity in Design Education. International Workshop
"Engineering Design and Creativity“. ZČU Plzeň 16.-18.11.1995. Zurich: Heurista, 1996, s. 153 155. ISBN 3-85693-029.9
[Hosnedl 1997] Hosnedl, S. , Borusíková, I. a Wilhelm, W.: Methods from the point of view of Design
Science. Proceedings of ICED 97. Tampere (SF): TU, 1997, s. 391-394. ISBN 951-722-788-4
[Hosnedl 1999] Hosnedl, S., Krátký, J. a Borusíková, I: Theory of Technical Systems in Design Education.
Proceedings of ICED 99. Mnichov (D): TU, 1999, s. 905-910. ISBN 3-922979-53-X
[Hosnedl&Krátký 1999] Hosnedl, S., Krátký, J.: Příručka strojního inženýra - Obecné strojní části 1.
Praha: Computer Press, 1999. 356 s. ISBN 80-7226-055-3.
[Hosnedl&Krátký 2000] Hosnedl, S., Krátký, J.: Příručka strojního inženýra - Obecné strojní části 2
Praha: Computer Press, 2000. 198 s. ISBN 80-7226-202-5.,
[Hosnedl 2001a] Hosnedl, S., Vaněk, V. a Borusíková, I: Higher Quality of the TQM Methods for
Engineering Design Practice. Sborník příspěvků International Conference on Production
Research ICPR – 16. + Sborník ICPR-16 Summaries 5, Streams 6+8. ČVUT Praha: The
International Foundation for Production Research - IFPR, 29.7.– 3.8. 2001. Sborník Summaries:
s. 73. Sborník příspěvků: CD-ROM, index L2.2, 12 s. ISBN 80-02-01438-3.
31.10.2009
© S. Hosnedl
8

LITERATURA (7)
[Hosnedl 2001b] Hosnedl, S., Vaněk, V. a Borusíková, I: Design Science for Engineering Design
Practice. International Conference on Engineering Design – ICED 01. Eds. Culley S. et al., IMechE,
Glasgow, Design Society and IMechE, London, 19.-25.8.2001. Vol 3, p. 363-370. ISBN 1 86058 1.
[Hosnedl 2001c] Hosnedl, S.: Engineering Methods and Life Cycle Properties of Technical Products.
Sborník 5. Magdeburger Maschinenbau-Tage. Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,
Německo: 19.- 20. 9. 2001. s.185-194. ISBN 3-89722-650-2.
[Hosnedl 2002] Hosnedl, S., Nemec, L.: Estimation of a Product Property based on Similarity of its
Parameters. In: Beiträge zum 13. Symposium Design for X, Meerakamm, H. (Ed.), Neukirchen:
Univ. Erlangen-Nürnberg, 10. – 11. 10. 2002. s. 77-84, ISBN 3-9808539-0-X
[Hosnedl 2004a] Hosnedl, S., Vaněk, V., Štádler, C.: Properties and Quality of Technical Systems.
Proceedings of the 8 th International Design Conference Design 2004, Volume 1, s. 279 – 284.
ISBN 953-6313-61-8, Cavtat – Dubrovník, Croatia: University of Zagreb a Design Society
Clasgow, Great Britain, 18. – 21. 5. 2004.
[Hosnedl 2004b] Hosnedl, S., Štádler C.: Systemic Based Design Education Using Information
Technologies. Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Aided Design and
Manufacturing CADAM 2004. Editor: Boris Obsieger, Zigo Rijeka, Croatia. Šibenik, Croatia: 28. 9.
- 1. 10. 2004, Book of Abstracts, p. 25-26, ISBN 953-7142-02-7,
31.10.2009
© S. Hosnedl
9

LITERATURA (8)
[Hosnedl 2004c] Hosnedl, S., Vaněk, V, Štádler, C., et al: New Knowledge for Systemic Design
Engineering of Technical Products. Proceedings of Extended Abstracts of the Applied
Engineering Design Science Workshop - AEDS 2004. ISBN 80-7043-331-0. Editor: S. Hosnedl. pp.
21-22. Full texts on CD-ROM, 13 pp. Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: AEDS
SIG a ZČU-KKS, 11.-12.11.2004.
[Hosnedl 2004d] Hosnedl, S.: “Systémové navrhování technických produktů”, Učební texty KKS/ZKM,
Plzeň: ZČU, FST-KKS, 2004
[Hosnedl 2004e] Hosnedl, S.: “Pokyny k vypracování bakalářských a diplomových prací na KKS”, Učební
podklady, Plzeň: ZČU, Zpráva KKS 2114-393-03, 2004
[Hosnedl 2004f] Hosnedl, S.: “Postup řešení a dokumentace konstrukčního projektu na bázi
Engineering Design Science”, Učební podklady, Plzeň: ZČU, Zpráva KKS 2114-394-03, 2004
[Hosnedl 2005a] Hosnedl, S., Vaněk, V.: Engineering Design Science based Design Research for Design
Education and Practice. In: Proc. of the 1st Int. Conf. on Design Engineering and Science –
ICDES2005. Vienna, Austria: Japan Society for Design Eng. and Vienna Univ. of Technology, 28.–
31.10.2005, p. 63 – 68
[Hosnedl&Eder 2005b] Hosnedl, S., Eder, W., E.: Engineering Design Science – Advances in Definitions.
Proceedings of Extended Abstracts of the Applied Engeneering Design Science Workshop - AEDS
2005. ISBN 80-7043-415-5. Editor: S. Hosnedl. pp. 15-16. Full texts on CD-ROM, 10 pp. Plzeň,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: AEDS SIG a ZČU-KKS, 3.-4.11.2005.
31.10.2009
© S. Hosnedl
10

LITERATURA (9)
[Hosnedl 2005c] Hosnedl, S., Heller, P.: An Engineering Design Information and Evaluation System for
Regional Train Vehicles. Proceedings of Extended Abstracts of the Applied Engineering Design
Science Workshop - AEDS 2005. ISBN 80-7043-415-5. Editor: S. Hosnedl. pp. 17-18. Full texts on
CD-ROM, 6 pp. Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: AEDS SIG a ZČU-KKS, 3.4.11.2005.
[Hosnedl 2006a] Hosnedl, S., Vaněk, V.: Engineering Design Science based Design Research for
Education and Practice. In: Special Issue of the Selected Articles (4 Best Paper Awarded and 10
being come up for the Best Paper Award) of the 1st Conf. on Design Engineering and Science –
ICDES2005. Vienna, Austria: Japan Soc. for Design Eng. and TU Vienna, (28.–31.10.2005, p. 63 68.). ISSN 0919-2948. Tokio: Japan Society for Design Engineering, 2006, p. 31-36
[Hosnedl 2006b] Hosnedl, S., Heller, P.: An Integrated Information and Type Sheet System for Rail
Vehicles. Proceedings of the 9 th International Design Conference Design 2006, Volume 2, s.
1021 – 2026. ISBN 953-6313-60-X, Cavtat – Dubrovník, Croatia: Faculty of Mechanical
Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb a Design Society Clasgow, 15 - 18, 5.
2006
[Hosnedl 2006c] Hosnedl, S.: Engineering Design Science Survey from International and National
Standpoints. 47. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: Česká
zemědělská univerzita v Praze,,13.- 15.9.2006, pp. 113 – 116, ISBN 80-213-1523-7.
31.10.2009
© S. Hosnedl
11

LITERATURA (10)
[Hosnedl 2006d] Hosnedl, S.: Heterogenous Constituents of Technical Products as consistent Element
sof a Technical System. Proceedings of the 9th Applied Engineering Design Science Workshop AEDS 2006. ISBN 80-7043-490-2. Editor: V. Vaněk, S. Hosnedl. pp. 73-81. a CD-ROM, Plzeň,
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: AEDS SIG a ZČU-KKS, 27.-28.10.2006
[Hosnedl 2006e] Hosnedl, S.: The 15th Anniversary of the AEDS SIG – Applied Engineering Design
Science Special Interest Group. Proceedings of the 9th Applied Engineering Design Science
Workshop - AEDS 2006. ISBN 80-7043-490-2. Editor: V. Vaněk, S. Hosnedl. pp. 1-3. a CD-ROM,
Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje: AEDS SIG a ZČU-KKS, 27.-28.10.2006
[Hosnedl 2007] Hosnedl, S.: Hardware, Software, Processed Materials and Services as Consistent
Elements of a Designed Technical Product. In: Proceedings of the 16th International Conference
on Engineering design - ICED 07, Paris, France: Ecole Centrale Paris and Design Society, 2007,
Abstract pp. 749-750, Paper CD 6 p.; Paris, Francie. 28.-30.8.2007
[Hosnedl&Dvorak 2007] Hosnedl, S., Dvořák, J.: Systémové navrhování technických produktů. Program
v MS Excel pro Specifikaci požadavků na TS a hodnocení navrženého TS (interní podklady).
http://home.zcu.cz/~hosnedl/ZKM/… Plzeň: ZČU, KKS 2007
[Eder&Hosnedl 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering, A Manual for Enhanced Creativity.
CRC Press, Taylor & Franciss Group, Boca Raton, Florida USA 2008, 600 s., ISBN 978-1-42004765-3
31.10.2009
© S. Hosnedl
12

LITERATURA (11)
[Hosnedl&al 2008] Hosnedl, S., Srp, Z. Dvořák, J.,: Technical Products and their Attributes – Theory and
Practical Applications. In: Proceedings of the 11th Applied Engineering Design Science
Workshop - AEDS 2008. Eds.: V. Vaněk, S. Hosnedl, J. Bartak. Pilsen: Educational and Research
library of Pilsen Region: AEDS SIG and ZČU-KKS, University of West Bohemia, 31.10.-1.11.2008.
p. 109 - 120. ISBN 978-80-7043-6875-1.
[Hosnedl&al 2008a] Hosnedl, S., Srp Z., Dvořák, J.: Cooperation of Engineering & Industrial Designers
on Industrial Projects. In: Proceedings of the DESIGN 2008 - 10th International Design
Conference. Eds.: D. Marjanovic, M. Storga, N. Pavkovic, N. Bojtecic. Dubrovnik, Croatia:
University of Zagreb (HR) and Design Society (UK), 19 – 22. 5. 2008, p. 1227 - 1234. ISBN 978953-6313-89-1
[Hosnedl&al 2008b] Hosnedl, S., Dvořák, J., Srp Z.: Property Driven Designing of Technical Products. In:
Proceedings of the KCMS2008 - 49. Konference kateder částí a mechanismů strojů (49.
International Conference of Departments of Machine Elements and Mechanisms). Eds.: J.
Bartak, R. Cermak. Srni, Czech Republic: University of West Bohemia, Department of Machine
Design (CZ), 8 – 10. 9. 2008, p. 91 - 94. ISBN 978-80-7043-718-6.
[Hosnedl&al 2008c] Hosnedl, S., Dvořák, J., Srp Z.: Heterogeneity of constructional specimens. In:
Proceedings of the CADAM 2008 – 6th International Conference on Computer Aided Design
and Manufacturing. . Eds.: B. Obsieger. Univ. of Rijeka, Croatia: Krk, Croatia, 16 – 20. 9. 2008, p.
15 - 16. ISBN 978-953-7142-36-0.
31.10.2009
© S. Hosnedl
13

LITERATURA (12)
[Hosnedl&Srp 2008d] Hosnedl, S., Srp Z.: Helping Engineering Designers Compare Properties of
Materials In: Proceedings of the CADAM 2008 – 6th International Conference on Computer
Aided Design and Manufacturing.. Ed.: B. Obsieger. Univ. of Rijeka, Croatia: Krk, Croatia, 16 – 20.
9. 2008, p. 17 - 18. ISBN 978-953-7142-36-0.
[Hosnedl&al 2008e] Hosnedl, S., Srp, Z. Dvořák, J.,: Technical Products and their Attributes – Theory
and Practical Applications. In: Proceedings of the 11th Applied Engineering Design Science
Workshop - AEDS 2008. Eds.: V. Vaněk, S. Hosnedl, J. Bartak. Pilsen: Educational and Research
library of Pilsen Region: AEDS SIG and ZČU-KKS, University of West Bohemia, 31.10.-1.11.2008.
p. 109 - 120. ISBN 978-80-7043-6875-1.
[Hosnedl&al 2008g] Hosnedl, S., Srp, Z. Dvořák, J.,: Technical Products and their Attributes – Theory
and Practical Applications. In: MM Science Journal, Vol. 1, No 4, December 2008, p. 58 - 62.
ISBN 1803-1269. Vyzvaný příspěvek, publikovaný na AEDS2008.
[Hosnedl&al 2009b] Hosnedl, S., Lasova, V., Srp, Z.: Properties of Constructional Specimens
Structuring, Comparison and Prediction. In: Proceedings of Abstracts and CD Proceedings of the
50th Conference of Departments of Machine Parts and Mechanisms. Eds.: V. Konstantova, M.
Leitman. Terchova, Slovak Republic: Zilina University in Zilina, 8.-10. 9. 2009. Abstract: p. 815,
ISBN 978-80-554-0080-8; Full Paper: CD Proceedings, ISBN 978-80-554-0081-5
[Dvorak&al incl.Hosnedl 2009] Dvořák, J., Srp Z., Hosnedl, S. Roubal J.: Application of Target Costing
and Comparison with the Theory of Technical Systems. In: Proceedings of the CADAM 2009,
Hotel Arkada, Stari Grad on IslandHvar, Croatia, 22.- 26. 09. 2009, p. 15 - 16. ISBN 978-9537142-38-4.
31.10.2009
© S. Hosnedl
14

LITERATURA (13)
[Srp&al incl.Hosnedl 2009] Srp Z., Hosnedl S., Dvorak, J. : Validation of Comparision and Prediction of
Properties of Constructional Specimens. In: Proceedings of the CADAM 2009, Hotel Arkada, Stari
Grad on islandHvar, Croatia, 22. - 26. 09. 2009, p. 61 - 62. ISBN978-953-7142-38-4.
[Eder&Hosnedl 2010] Eder, W. E.; Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity
and Management. CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Leiden, The Netherlands, 2010,
456 pp., ISBN: 978-0-415-55557-9
[Hosnedl&al 2010] Hosnedl, S., Dvořák, J., Srp Z., Kopecký, M.: Design Specification and Evaluation
Tool for Design Engineering and its Management. In: Proceedings of the DESIGN 2010 - 11th
International Design Conference. Eds.: D. Marjanovic, M. Storga, N. Pavkovic, N. Bojtecic.
Dubrovnik, Croatia: University of Zagreb (HR) and Design Society (UK), 17 – 20. 5. 2010. pp. 799
– 810. ISBN 978-953-7738-07-5
[Hosnedl 2010] Hosnedl, S., Srp Z.: Effective engineering design research, education and practice in
context. In: Proceedings of the 2nd International Design Conference on Design Engineering and
Science - ICDES 2010. Eds. K. Watanuki and T. Kanada. Tokyo, Japan: 17 – 19. 11. 2010, p. 80 -85,
ISBN 978-4-9905565-0-1.
[Hosnedl 2010] Hosnedl, S.: Providing a Digital Prototyping Industry Center of Expertise. In: Class
Handouts of the Autodesk University 2010 - AU 2010. ED223-1, ED322-2V, ED328-1V.
http://www.autodeskevents.com/au2010/index.cfm?event=speaker.info.detail. Las Vegas, USA:
29. 11. – 2. 12. 2010, 10s.
31.10.2009
© S. Hosnedl
15

LITERATURA (14)
[Hosnedl 2011] Hosnedl, S., Srp Z.: Effective engineering design research, education and practice in
context. In: Selected Articles of the 2nd International Design Conference on Design Engineering
and Science - ICDES 2010. Eds. K. Watanuki and T. Kanada. Tokyo, Japan: February 2011, p. 31 36, ISBN 978-4-9905565-1-8.
[Hosnedl 2011] Hosnedl, S., Srp Z.: Sharing Experience in Design Education based on Research and
Industrial Practice. In Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design ICED11, X.Y et al.(Eds.), TU Denmark, Copenhagen, 2011, pp. XXX – XXX. ISBN 978-953-7738-075
[Hosnedl 2011] Hosnedl, S., Kopecký M., Dvořák, J.: Enhanced Product Design Specification for
Prediction of Design Competitiveness and Inherent Risks of Designed Technical Products. In:
Sborník 52. Mezinárodní vědecká konference kateder částí a mechanismů strojů. Ostravice: VŠBTU Ostrava, 6 – 9. 9. 2011, p. 85 – 90, ISBN 978-80-248-2450-5.
[Höhne 2003] Höhne, G., Brix, T.: Methods, tools and prerequisites. Summary of Discussions In:
[Lindemann, 2003], p. 292-297. ISBN 3-540-40632-8
[Hubka, 1980a] Hubka, V.: Allgemeines Vorgehensmodell des Konstruierens. Zürich: Fachpresse
Goldach, 1980, ISBN 3-85738-012-8, překl. Konstrukční nauka (přel. Hosnedl), Praha: Konservis
1992 a Zürich: Heurista 1995, ISBN 80-901135-0-8
[Hubka 1980b] Hubka, V.: Fachbegriffe der wissenschaftlichen Konstruktionslehre in 6 Sprachen.
Schriftenreihe WDK 3. Zürich: Heurista, 1980, ISBN 3-85693-003-5
31.10.2009
© S. Hosnedl
16

LITERATURA (15)
[Hubka&Eder 1988] Hubka, V., Eder, W.E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 1988, (2. vyd. něm. 1984) ISBN 3-540-17451-6
[Hubka 1988] Hubka, V., Andreasen, M.M. a Eder, W.E Practical Studies in Systematic Design. London:
Butterworths, 1988, ISBN O-408-01420-2
[Hubka 1991] Hubka,V.: Konstrukční nauka, z “Allgemeines Vorgehensmodell des Konstruierens”
(Zürich: Heurista, 1972) a “Principles of Engineering Design” (Zürich: Heurista, 1987) přel.
Hosnedl, S. Praha: Konservis, 1991. 104 s. ISBN 80-90 1135-0-7
[Hubka&Eder 1992a] Hubka,V. a Eder, W. E.: Engineering Design. Zürich: Heurista, 1992. ISBN 3-85693026-4.
[Hubka&Eder 1992b] Hubka,V. a Eder, W. E.: Einfuhrung in die Konstruktionswissenschaft. Berlin,
Heidelberg: Springer - Verlag, 1992. ISBN 3-540-54832-7
[Hubka&Hosnedl 1994] Hubka, V. a Hosnedl, S. Neue Auffasung des Konstruktions-unterrichts. Joint
IGIP/SEFI Conference "Visions and Strategies for Europe". Praha: ČVUT, 21.-29.3.1994
[Hubka 1995] Hubka, V.: Konstrukční nauka, z “Engineering Design” (Zürich: Heurista, 1992) přel.
Hosnedl, S. 2. přeprac. a dopl. vyd. Zürich: Heurista, 1995. 118 s. ISBN 80-90 1135-0-8.
[Hubka&Eder 1996] Hubka,V., Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN 3-540-19997-7
[Hundal 1997] Hundal, M. S.: Systematical Mechanical Designing: a Cost and Management Perspective.
New York: ASME Press, 1997, ISBN 0-7918-0042-3
31.10.2009
© S. Hosnedl
17

LITERATURA (16)
[Chakrabarti 2002] Chakrabarti, A. (Ed.): Engineering Design Synthesis - Undersanding, Approaches
and Tools.. London: Springer, 2002, ISBN 1-85233-492-4
[Lindemann 2003] Lindemann, U. (Ed.): Human Behaviour in Design - Individuals, Teams, Tools. Berlin:
Springer, 2003, ISBN 3-540-40632-8
[Mezihradský 2008] Mezihradský, J.: Využití systémů na řízení dat v automobilovém průmyslu. IT CAD,
Ročník 18, č. 4/2008, s. 40 - 42
[Maruna 1992] Maruna, Z., Hoffmann, V., Koula, J.: Metodika konstruování kolej. vozidel, Praha: ČVUT,
1992
[Němec 1997] Němec, L., Hosnedl, S.: Části a mechanismy strojů – Potrubní systémy. Učební texty.
Plzeň: FST-KKS, 1999, 42 s.
[Pahl&Beitz (1988) 1995] Pahl, G., Beitz, W.: Engineering Design, A Systematic Approach. London:
Springer, 1995. ISBN 3-540-19917-9 (z něm. originálu Konstruktionslehre, Berlin: Springer, 1988,
ISBN 3-540-16427-8, přel. C. Hales)
[Pahl&Beitz et al 2007] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., Grote, K.H.: Engineering Design, A Systematic
Approach. London: Springer, 2007. ISBN 978-1-84628-318-5 (přel. K.Wallace, L.Blessing)
[Pighini 1991] PIGHINI, U: Design for Property, Design for Quality. Rome: Univ La Sapienza, 1991
31.10.2009
© S. Hosnedl
18

LITERATURA (17)
[Pons 2001] Pons D.J.: A methodology for system integrity in design, PhD Thesis, University of
Cantenbury, New Zealand, 2001
[Prudhomme 2003] Prudhomme, G., Zwolinski, P., Brissaud, D.: Integrating into the design process the
needs of those involved in the product life cycle. Journal of Engineering Design, Vol. 14, No 3,
September 2003, p. 333-353
[Redenius 2005] Redenius, A., Steffen, D.: Instruments for the Planning of Development Processes. In:
Proceedings of the 1st Int. Conf. on Design Engineering and Science – ICDES2005. Vienna,
Austria: Japan Society for Design Engineering and Vienna Univ. of Technology, 28. – 31. 10.
2005, p. 69 - 74.
[Roozenburg&Eeekels 1995] Roozenburg, N. F. M., Eekels J.: Product Design: Fundamentals and
Methods. Chichester, UK: Wiley, 1995, ISBN 0-471-94351-7
[Roth 1994] Roth, K.: Konstruieren mit Konstruktionskatalogen, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag,
1994. ISBN 3-540-57324-0 (Band 1), ISBN 3-3540-57656-8 (Band 2)
[Saariluoma 2005] Saariluoma, P., Maarttola, I.: Conceptual inferences in design. In: Proceedings of the
Workshop Applied Engineering Design Science - AEDS 2005. Hosnedl, S. (Ed.), Plzeň: ZČU and
AEDS SIG of the Design Society, 3.-4. 11. 2005. p. 21-22, Full texts on CD, 13 pp.. ISBN 80-7043331-0.
[Skařupa 1993] Skařupa, J.: Metodika konstruování. Skripta. Ostrava: VŠB, 1993, ISBN 80-01-7078-167X
31.10.2009
© S. Hosnedl
19

LITERATURA (18)
[Suh 1990] Suh, N. P.: The Principles of Design. New York: Oxford: University Press, 1990, ISBN 0-19504345-6
[Taguchi 1986] Taguchi, G.: Introduction to Quality Engineering: Designing Quality into Products and
Processes. New York: Quality Resources, 1986.
[Tomiyama 1999] Tomiyama, T.: General Design Theory and its Extensions and Applications.
Publications of the Tomiyama Lab. RACE, April 1999 – March 2000. The University of Tokyo,
1999
[Tversky 2003] Tversky, B. et al: Sketches for Design and Design for Sketches. In: [Lindemann, 2003] p.
79-85. ISBN 3-540-40632-8
[Von der Weth 2003] Von der Weth, R.: Designers and Users – un Unhappy Love Affair? In:
[Lindemann, 2003], p. 283-291. ISBN 3-540-40632-8
[Weber 2008] WEBER, CH.: Theory of Technical Systems - its Role for Design Theory and Methodology
and Chalenges in the Furture. In: Proceedings of the 11th Applied Engineering Design Science
Workshop - AEDS 2008. Eds.: V. Vaněk, S. Hosnedl, J. Bartak. Pilsen: Educational and Research
library of Pilsen Region: AEDS SIG and ZČU-KKS, University of West Bohemia, 31.10.-1.11.2008.
p. 107-120. ISBN 978-80-7043-6875-1.
31.10.2009
© S. Hosnedl
20

LITERATURA (19)
[Wiener 1960] Wiener, N. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Praha:
SNTL, 1960. Z angl. orig. Cybernetics or control and communication in the animal and the
machine přel. O. Hanš, J. Wehle, Z. Wünsch ; 1948 . (source: Wikipedia,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener)
[Yoshikawa 1981] Yoshikawa, H.: General Design Theory: Theory and Application. Conf. on CAD/CAM
Technology in Mechanical Engineering. Cambridge, USA: MIT Press, 1981
[BS-7000 1989] BS7000:1989: Guide to managing product design. London, UK: 1989
[Collins 1992] The Collins Paperback English Dictionary. Glasgow, UK: HarperCollins Publishers, 1992,
ISBN 0 00 433245-8
[BS-7000 1989] BS7000:1989: Guide to managing product design. London, UK: 1989
[CSN-ISO-31-0-4-300 1994] ČSN ISO 31-0 1300 až ČSN ISO 31-4 1300: Veličiny a jednotky. Praha: Český
normalizační institut, 1994
[CSN-EN-ISO-9000 (2002) 2006] ČSN EN ISO 9000 (idt ISO 9000:2005): Systémy managementu (jakosti
-. 2002) kvality – Základní principy a slovník (Quality management systems – Fundamentals and
vocabulary). Praha: Český normalizační institut (Prague: Czech Institute for Standardisation).
(2002), 2006
31.10.2009
© S. Hosnedl
21

LITERATURA (20)
[ICED1981 - 2007] Proceedings of the Interational Conferences on Engineering Design – ICED. WDK a
Design Society: Rome1981, Copenhagen1983, Hamburg 1985, Boston 1987, Budapest 1988,
Harrogate GB1989, Dubrovnik1990, Zürich 1991, The Hague1993, Prague1995, Tampere1997,
Munich1999, 2001 Glasgow, Stockholm 2003, Melbourne 2005, Paris 2007
[JED] Journal of Engineering Design. London: Taylor&Francis Ltd., ISSN 0954-4828.
[Malá 1999] Malá ilustrovaná encyklopedie. Kol. Praha: Encyklopedický dům. 1999, ISBN 80-86044-12-2
[Medzinárodne 1981] Medzinárodné desatinné triedenie, (FID 590) I. časť, Systematické tabulky.
Martin, Matica Slovenská, 1981, ISBN 95-020-81
[VDI-2225 1977] VDI-Richtlinie 2225: Technical-Economic Design Engineering (In German: Technischwirtschaftliches Konstruieren. Anleitung und Beispiele). Duesseldorf: VDI-Verlag (1964), 1977
[VDI-2221 1986] VDI-Richtlinie 2221: Systematic Approach to the Design of Technical Systems and
Products (In German: Methodik zum Entwickeln und Konstruieren technischer Systeme und
Produkte) Duesseldorf: VDI-Verlag 1986/1987
[VDI-2206 2004] VDI 2206: Konstruktionsmethodik für mechatronische Systeme (Design methodology
for mechatronic systems). Berlin: Beuth Verlag, 2004
Poznámky:
- Citovaní zahraniční autoři jsou klíčoví představitelé oboru Engineering Design Science, v posledním období ve světě. Vlastní publikace jsou uvedeny
jednak proto, že jsou dostupnější a jednak proto, že prezentují i naše vlastní přínosy uplatněné a obhájené na národní a zejména mezinárodní úrovni
včetně nejprestižnějších celosvětových konferencích v oblasti Engineering Design - ICED.
- Většina uvedených publikací (i řada dalších) jsou zájemcům k dispozici u autora těchto podkladů.
31.10.2009
© S. Hosnedl
22

Děkuji Vám
za pozornost
Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu
č. CZ.1.07/2.2.00/07.0235 „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho teoretické, metodické a počítačové podpory“.

similar documents