Rajapintapohjaiset palvelut - case MML

Report
Rajapintapohjaiset palvelut- case mml
7.2.2012 Kuntien paikkatietoseminaari
Antti Kosonen
Maanmittauslaitos
MML:n rajapintapohjaiset palvelut
 Katsaus MML:n rajapintoihin
 Rajapintoja hyödyntävät palvelut
 Rajapintojen käytön hallinta
 Maksullinen ja avoin data, maksulliset palvelut vai avoimet
rajapinnat
 Hyödyntämisen edellytykset
MML:n rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS)
10.11.2011
Rasteriaineistojen palvelurajapinta (WMS)
Kuntajako
1:10k –1:4,5 milj.
Kuntajako
1:10k –1:4,5 milj.
Kuntajako
1:10k –1:4,5 milj.
Kuntajako
Kuntarajat
1:10k –1:4,5 milj.
1:10k –1:4,5 milj.
Rakennukset
Maastokartta 1:100K
VRK:n VTJ:n
rakennusten
osoitenumerot
Maastokartta 1:250K
Tiennimet
Liikenneverkko
Maastokartta 1:500K
Vesistöt
Yleiskartta 1 milj.
Nimet
Pohjakuviot
Kiinteistöjaotus
Yleiskartta 1:2 milj.
Korkeuskäyrät
Maastokartta 1:50K
Yleiskartta 1:4,5 milj.
Pellot
Avoin metsämaa
Peruskarttarasteri
(painoväri)
Yleiskartta 1:8 milj.
Yleiskartta 1:12 milj.
Suot
Hallintorajat
Peruskarttarasteri
(taustaväri)
Väh.
1 krt/vuosi
Taustakarttarasteri
1:8 milj.
Taustakarttarasteri
Taustakarttarasteri
1:4 milj.
Taustakarttarasteri
1:2 milj.
Taustakarttarasteri
1:800K
Taustakarttarasteri
1:320K
Taustakarttarasteri
1:160K
Taustakarttarasteri
1:80K
Taustakarttarasteri
1:40K
Taustakarttarasteri
1:10K
Taustakarttarasteri
1:20K
1:5K – 1:8 milj.
Kiinteistöjen
karttatunnukset
Ortokuva
(väri/mustavalko)
Ortokuva
(vääräväri)
Kiinteistötunnukset
Kalliot ja hietikot
4 krt./v.
Ei
määrit.
Ei
määrit.
Viikottain
Maasto- ja
yleiskarttarasterit
Peruskarttarasteriaineistot
Bentley
GeoWebPubliser
Taustakarttarasteriaineistot
Muut
rasteriaineistot
Jatkuva
Ortokuvaaineistot
Kerran
1 krt/v
Kuntarajatrasteriaineistot
Kerran
kk
Kiinteistörekisterikarttarasteriaineistot
Automaattinen tai manuaalinen rasteriaineistojen tuottamis- ja ajantasaistamisprosessi
Tietovarastot
PIEKKA
(ArcGIS)
Maastotietokanta
MTK
(SW)
RAHU
(Oracle)
Digitaalisten
ilmakuvien
varasto
VESPA
KTJkii
(SW)
Palvelupyynnöt
Käytönseuranta
Laskutus
(Oracle)
MML:n kyselypalvelut (WFS ja REST)
MML:n kyselypalvelut (WFS ja REST) ja niiden tuotteet
Kirjaamistietojen
kyselypalvelu (REST)
Henkilön/yrityksen
omistustiedot
Laitoksen
vuokraoikeustiedot
Laitoksen
rasitustiedot
Määräalan
rasitustiedot
Rakennustietojen
kyselypalvelu (WFS)
Kiinteistötietojen
kyselypalvelu (WFS)
Rekisteriyksikön
rasitustiedot
Lähimmän osoitteen
rajapintapalvelu (REST)
Käyttöoikeusyksiköiden
tuotteet
Määräalan
lainhuutotiedot
Kuntajaon
kyselypalvelu (WFS)
Palstan
tietoja
Rekisteriyksikön
lainhuutotiedot
Kunta-alueet
Rekisteriyksikön
tietoja
Laitoksen
perustiedot
Nimistön
kyselypalvelu (WFS)
Rakennuksen
osoitetiedot
Karttanimet
Rakennuksen
omistajat
Paikannimet
Rakennuksen
tunnistetiedot
Lähimmän osoitteen
rajapintapalvelu (REST)
Kuntarajat
Palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot
Määräalan
perustiedot
Paikat
Rakennuksen
ominaisuustiedot
Maastotietokannan
osoitepisteet
Kunnan perustiedot
Kiinteistörajojen
sijaintitiedot
Rekisteriyksikön
perustiedot
XML/GML
XML/GML
XML/GML
XML/GML
XML/GML
XML
RANI
(Nimistö)
(Oracle)
RANI
(RAHU-tiedot)
(Oracle)
RANI
(MTK:n osoitteet)
(Oracle)
Kerran
vuodessa
Viikottain
Viikottain
Nimistörekisteri
(Oracle)
VTJ
Rakennus- ja
huoneistorekisteri
Maastotietokannan
osoitteiden
kyselypalvelu (WFS)
Maastotietokanta
MTK
(SW)
KTJkii
tietopalvelutietokanta
(SW)
Kerran
vuodessa
JAKOtausta
(SW)
Kerran
1 vrk
Kerran
vuodessa
KTJkii
(SW)
Tietopalvelu
tietovarastot
Kerran
1 vrk
Primääritietovarastot
KTJkir
(Oracle)
Kiinteistötietojen tulostepalvelu (SLL/https/pdf)
13.1.2012
Muut rajapintapalvelut
Kiinteistörekisterin
karttatuloste
Vuokralaisten
yhteystietoja
Kiinteistörekisterin
karttaote ja
-tuloste
Omistajien
yhteystietoja
Kiinteistörekisterin
tietoja
Määräalan
kiinteistörekisterituloste
Rekisteriyksikön
muodostumistietoja
Kiinteistörekisteriote
Vuokraoikeustodistus
Rasitustodistus
Lainhuutotodistus
Poimintapalvelut
VESPA
KTJkii
Palvelupyynnöt
Käytönseuranta
Laskutus
(Oracle)
tietopalvelutietokanta
(SW)
Tietopalvelun
tietovarastot
Kerran
1 vrk
KTJkii
(SW)
Kerran
1 vrk
KTJkir
(Oracle)
Primääritietovarastot
MML:n rajapintoja hyödyntäviä palveluja…
 MML:n omat tuotantosovellukset
 JAKO KII
 JAKO MTJ
 Useat kuntajärjestelmät




Karttapaikka
KTJ selaintietopalvelu
ePortti
Suomi.fi
 Karttaselain
 Paikkatietoikkuna
Paikkatietoinfrastruktuurin toteutus
INSPIRE-direktiivin toimeenpano
• Hakupalvelu (CSW-rajapinta) on läpäissyt validoinnin
Sovellukset ja paikkatietoportaalit
• Metatietoja n.200 aineistosta ja 20 rajapintapalvelusta
Palveluväylä
– 13 valtionhallinnon organisaatioista
– n.30 kunnasta
Oikeuksien hallinnan kerros
Palvelu• Katselu-/karttakuvapalveluissa
n.190 karttatasoa
LuetteloHakuKatseluLatausMuunnoskerros
palvelut
palvelu
11palvelu
valtionhallinnonpalvelu
organisaatiotapalvelut
toteuttanut
yli 30 aineistoon
– < 10 kuntaa: opas- ja kantakarttoja, asemakaavoja, ym.
Käynnistyspalvelu
Tietoaineistot
• Lataus-/kohdetietopalvelujen
toteuttaminen alkuvaiheessa
KohdePalvelujen Paikkatietoaineistojen
metatiedot tarjolla,
< 10ym.
rajapintapalvelua
mm.: kiinteistöt, rakennukset, …
metatiedot
luettelot
MML
GL
GTK
Valtiok.
Livi
J-kylä
Espoo
Mavi
SYKE
VRK
Museov
Tukes
V-S liitto Tampere
Turku
PaikkatietoMetla
Helsinki
Oulu
Vihti
aineistot
Karttaikkuna
Karttajulkaisupalvelu
http://www.tampere.fi/kaavatjakiinteistot/kaavoitus/rakennuskiellot/rakennuskieltoalueetkartalla.html
Karttajulkaisusta paikkatiedon
palvelualustaksi…
 Karttaliittymän voi määritellä ja julkaista
verkkosivuille ohjelmoimatta
 Yksinkertaisen karttaliittymän määrittely käy
muutamassa minuutissa; monipuolisen
käyttöliittymän suunnitteluun voi mennä useita
kymmeniä minuutteja
Monipuolinen karttaliittymä
Komponentit
Zoomsäädin
Siirtymänuolet
Mittakaavajana
Indeksikartta
Hakukenttä
Karttatyökalut
Sisältöhaku
Tasojen valinta
Tasojen hallinta
Karttavalikko
Karttalegenda
Otsikkorivi
Tilarivi
Kohdeikkuna
Kohdetaulukko
Ikkunointimallit
Julkaistava kehys
Kehyksen
koko
tyyli
Julkaisukieli:
suomi suomi
Julkaisukieli:
Rajapintojen hallinta
 Tällä hetkellä MML:n rajapintojen suora käyttö edellyttää
sopimusta ja käyttäjätunnusta
 Käyttö rekisteröidään ja maksullisten palvelujen osalta
laskutetaan laskutustietokannan perusteella
 Paikkatietoikkunan karttaikkunan ja Karttapaikan
katselupalvelu on vapaata ja rajoituksetonta
Rajapintojen hallinta
 Paikkatietoikkunan karttajulkaisun käyttö edellyttää
kirjautumista
 Karttajulkaisun tekeminen ja julkaisu omalla verkkosivustolla
on maksutonta, mutta käyttömäärältään rajoitettu 2 500
karttahakuun viikossa (rajoitus ei koske tiedon tuottajia)
Rajapintapalvelujen haasteet
 Maksulliset rajapintapalvelut ovat avoimia palveluja
monimutkaisempia toteuttaa ja vaativat enemmän
hallinnointia, mutta palvelujen käyttömäärän kehitys on
ennustettavaa ja kapasiteetin lisäys voi olla kustannettavissa
käyttömäärän kasvulla
 Viranomaisten välisten tietoluovutusten maksuttomuus ja
avoimet aineistot muuttavat rajapintaratkaisuja
 Avoimet rajapinnat ovat toteutettavissa edullisesti avoimilla
komponenteilla, mutta asettavat uusia haasteita käytön
valvonnalle
 Käyttäjiä ei tunnisteta eikä käyttötarkoituksia rajoiteta
 Käytettävyyden varmistaminen, skaalautuvuus jne. vaativat
uusia tekniikoita (esim. WMTS)
 Käyttöä voidaan silti hallita esim. rajoittamalla samasta IP
osoitteesta sallittujen kyselyjen määrää
Rajapintojen laajan hyödyntämisen
edellytykset
 Aineistot saatava rajapinnoille hyvin dokumentoidussa yhtenäisessä
muodossa
 Rajapinta on oltava käytettävissä mahdollisimman helposti
 Vapaasti ilman kirjautumista
 Käyttölupaa vaativien aineistojen rajapinnan käyttöön sähköisiä
lupakäsittelyjä ja/tai roolipohjaisia luottamusverkostoja
 Rajapintojen palvelutaso on määriteltävä ja julkaistava
 Rajapintojen kautta saataville aineistoille oltava mahdollisimman
selkeät ja yhtenäiset käyttöehdot

similar documents