ПОРТФОЛИО директора школы

Report
ПОРТФОЛІО
Директора
Запорізької гімназії № 45
Запорізької міської ради
Запорізької області
МЄРКІНА
Антоніна
Леонідівна
директор ЗГ № 45,
учитель англійської мови,
Відмінник освіти України,
учитель-методист вищої
категорії
Освіта
1983 – Київський державний
педагогічний інститут іноземних мов
 2011 – курс Microsoft із цифрових
технологій
 2012 – Навчально-практичний тренінг
“Створення громадсько-активної школи”
 2013 – тренінговий курс “Windows” для
навчання

Курси підвищення
кваліфікації
2011 – спеціалізований курс «Науководослідна діяльність у сучасному
загальноосвітньому закладі», КЗ
«ЗОІППО» ЗОР
 2013 – Вчителі англійської мови, КЗ
«ЗОІППО» ЗОР
 2013 – Директори закладів освіти, 174
години, КЗ «ЗОІППО» ЗОР

МОЄ КРЕДО
 Життєве
“Хочу, можу, робитиму”
 Професійне
“Важливо вже сьогодні робити те, про
що інші будуть думати завтра”
Нагороди, грамоти




Знак «Відмінник освіт України» – 1997
Почесний диплом учасника ІІІ міської педагогічної
виставки за презентацію власного досвіду,
спрямованого на підвищення якості НВП та його
науково-методичного спрямування – 2006, 2010
Почесна
грамота
Виконавчого
комітету
Запорізької міської ради за багаторічну плідну
працю, 2008
Почесна грамота управління освіти і науки
Запорізької ОДА за багаторічну сумлінну працю,
досягнення у професійній діяльності, 2011
Нагороди, грамоти
Лист подяки Виконавчого комітету Запорізької
міської ради за системну роботу протягом
2010-2011 н.р. та якісну підготовку гімназії до
нового навчального року, 2011
 Подяка територіального відділу освіти
Хортицького району за успішний виступ
збірних команд закладу в районній спартакіаді
та високі результати збірних команд в міськиї,
обласних та Всеукраїнськиї змаганнях, 2012
 Подяка ректорату ЗОІППО за організацію та
проведення обланого семінару для директорів
шкіл з інновації “”Управління інноваційними
процесами в закладі освіти в контексті
акмеологічниї ідей, 2013

Результати управлінської
діяльності
Запорізька гімназія№ 45
переможець у номінації «Школа педагогічного пошуку» у 2009
році;
 лауреат громадської акції «Флагмани освіти і науки України» у
2010
 лауреат І обласної виставки «Освіта Запорізького краю - 2010»;
 лауреат ІІ обласної виставки «Освіта Запорізького краю - 2011»;
 лауреат ІІІ обласної виставки «Освіта Запорізького краю - 2012»;
 лауреат ІV обласної виставки «Освіта Запорізького краю 2013»;
 є ресурсним центром КЗ «ЗОАППО» ЗОР, що працює з науковометодичної теми «Інноваційний освітній проект як засіб
управління розвитком навчального закладу»;

Результати управлінської
діяльності





Створення компетентнісно-орієтованого
гімназійного простору
Створення діяльнісного поля для всіх
учасників НВП для забезпечення
самореалізації та розвитку
Створення системи державно-громадського
управління закладом
Розбудова учнівського самоврядування
Створення громадсько-активного закладу
Результати управлінської
діяльності
Узагальнено досвід гімназії з проблем:
-
-
Реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти;
Запровадження технології громадянської
соціалізації гімназистів;
Розвиток дослідницької поведінки молодших
школярів як засіб формування ключових
компетентностей в умовах реалізації нових
освітніх державних стандартів;
Реалізація навчально-методичної проблеми через
інноваційний педагогічний проект;
Інноваційна діяльність кафедри суспільногуманітарних дисциплін в системі НМР гімназії
Інноваційне поле гімназії





Зміст освіти. Профільність
навчання.
Організація навчальновиховного процесу
Методична робота.
Інноваційний педагогічний
проект
Цільові проекти
Стратегічне управління
Модель профілізації гімназії
Гімназія
Філологічний профіль
1-11 класи
Декоративно-ужитковий
профіль
5-11 класи
Суспільно-гуманітарний
профіль
8-11 класи
Пропедевтичний етап
1-4 класи
Допрофільна
підготовка
Профільні класи
Класи з поглибленим
вивченням іноземних
мов (1-4 класи)
Класи з поглибленим
вивченням
іноземних мов, історії,
права, ОТМ
Профільне вивчення
Української, іноземних мов,
історії, права, економіки,
географії,
Вивчення курсів
“Сходинки до
інформатики”
“Азбука споживача”
Світової літератури
Вивчення
Спецкурсів та
елективних курсів
Компетентний
випускник
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА
РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Курси за вибором:
Російська мова,
Друга іноземна мова
Спецкурси: “Стилістика
сучасної української мови
”Основи теорії
літератури”
Факультативи:
Український мовленнєвий
етикет
Народознавство
Ділова українська мова
Спецкурси: “ Вступ в
теорію держави і права”
“Громадянська освіта”
Курси за вибором;
“Історія рідного краю”
“Визначні постаті
України”
Факультативи :
Спеціальні історичні
дисципліни
Основи демократиї
Живи за правилами
Основи критичного
мислення
Профільні предмети:
“Малюнок, живопис ,
композиція”
“Декоративно-ужиткове
мистецтво”
Комп’ютерна графіка
Факультатив:
Креслення
Міжкласні
факультативи:
Психологія
Екологія рідного краю
Організація НВП







Предметно-урочна форма навчання
Лекційно-семінарська організація
Науково-практична конференція для
учнів 1-7 класів “Сходинки до МАН”
Виставка науково-творчих робіт
“Кришталеве джерельце”
Творчі презентація та звіти з
елективних курсів
ДЕКи та ДІЗи
Інтелектуальний марафон
Інноваційні технології
навчання й виховання
Проблемне навчання
 Інтерактивні технології
(проекти, дебати,
групова робота)
 Технологія критичного
мислення
 Самостійна пізнавальна
діяльність
 ІКТ
 Портфоліо
 Технологія
саморозвитку
 Тренінг

Здобутки гімназистів
Номінації
2010-2011
2011-2012
2012-2013
учасники
призери
учасники
призери
учасники
призери
ІІ етап Всеукраїнських
предметних олімпіад
(районний)
50
30
64
42
56
41
ІІІ етап Всеукраїнських
предметних олімпіад
(обласний)
3
-
12
5
9
8
IV етап Всеукраїнських
предметних олімпіад
(Всеукраїнський)
-
-
-
-
1
-
ІІ етап конкурсу МАН
(обласний)
10
7
12
9
20
15
ІІІ етап конкурсу МАН
(Всеукраїнський)
1
1
-
-
1
ІІ етап конкурсу ім..
П.Яцика (районний)
1
1
3
3
4
3
ІІІ етап конкурсу ім..
П.Яцика (обласний)
1
1
-
-
-
-
FLEX (фіналісти)
2
-
1
-
1
-
Додаткова освіта
 Центр
розвитку та дозвілля
 “Козачата” для 1-4 класів
 “Республіка рівних” для 5-7 класів
 “МАХ-юніт 45” для 8-11 класів
 Школа “Лідер”
 Коледж-клас
Удосконалення
матеріально-технічної бази
капітальний ремонт спортивних залів
 - 100% забезпечення спортивним
обладнанням й інвентарем,
 - капітальний ремонт актової зали;
 - Капітальний ремонт покрівлі;
 установка стеклопакетів в класах
початкової школи; заміна фасадних
дверей;
-
Удосконалення
матеріально-технічної бази
 Створення
мультимедійного
конференцзалу
 Відкриття нового комп’ютерного
кабінету, створення локальної мережі,
WiFi зони Інтернет в закладі;
 Оснащенння гімназії новою
оргтехникою, технічними засобами
навчання;
 залучення позабюджетних коштів
Удосконалення
матеріально-технічної бази
 Впровадження
системи відеоспостереження;
 Установка кнопки тривожної
сигналізації;
 Благоустрій гімназійного подвір’я,
створення внутрішніх двориків;
 Оснащення медичного кабінету.
Участь у науковопрактичних конференціях
 ЗОІППО
- Проблема конструювання
навчальних технологій в теоріїї
навчання й практичної діяльності
педагога, 06 квітня 2011р.
Участь в конкурсах
 Конкурс
соціальних проектів
програми ВАТ “Запоріжсталь” «МЫ
– это город», 2013.
 Національний проект «Відкритий
світ», 2013
Науково-практичні публікації




Мєркіна А.Л., Філіпська Н.О. Розвиток гімназійної освіти
через реалізацію компетентнісно орієнтованої освіти: научметод журнал «Управління школою», Основа, № 31, 2009
Мєркіна А.Л., Філіпська Н.О. Школа проекції майбутньої
життєдіяльності: збірка «Модель сучасної школи», Основа,
№ 31, 2010
Мєркіна А.Л., Філіпська Н.О… Школа громадського
становлення . Проектно-цільове планування, Шкільний світ,
«Школа»№ 5, 2013
Мєркіна А.Л., Філіпська Н.О. Громадянська освіта та
виховання в навчальному закладі нового типу : збірка
«здобутки освітян Запорізького регіону », Акцент, Запоріжжя,
2013

similar documents