برای دانلود کليک کنيد.

Report
‫دكتر ولي نادي‌قمي‬
‫مديرعامل‬
‫ولی نادی قمی‬
‫شركت تأمين سرماية نوين‬
‫بهمن ‪1391‬‬
‫بهمن ‪1391‬‬
‫‪1‬‬
2
‫‪3‬‬
‫•‬
‫چرا نظام تأمين مالی‬
‫•‬
‫تعریف نظام مالی ‌و انواع آن‬
‫•‬
‫نهادهای مالی باز ‌ار پول‌ ‌و سرمایه‬
‫•‬
‫نقش ‌و کارکرد شرکتهای تأمين سرمایه‬
‫•‬
‫معرفی انواع روشهای تأمين مالی‬
‫•‬
‫در باز ‌ار پو ‌ل ‌و سرمایه‬
‫شفافیت ‌‬
‫كار موجود‬
‫كار جديد يا توسعه كسب ‌و ‌‬
‫‪ ‬بنگاه‌هاي اقتصادي براي راه‌اندازي‌ كسب ‌و ‌‬
‫‪ ‬دولت براي تأمين مالي زيرساخت‌ها‬
‫‪ ‬افراد براي خريد اتومبيل‪ ،‬آپارتمان‪ ،‬تحصيالت و ‪...‬‬
‫نيازمند پول‌ (سرمايه) هستند‬
‫همچنين‪.....‬‬
‫‪ ‬بنگاه‌هاي اقتصادي براي مدیریت داراییهای مازاد خود‬
‫‪ ‬دولت براي بهره برداری‌ ‌از وجوه مازاد خود‬
‫‪ ‬افراد براي سرمایه گذاری‌ ‌و کسب سود ‌از سرمایه های خرد مازاد خود‬
‫ی هستند‬
‫نيازمند گزینه های سرمایه گذار ‌‬
‫شبكه‌اي ‌از بازارهاي مالي (پول‌ ‌و سرمايه)‪ ،‬تجار‪ ،‬خانوارها‪ ،‬دولت ‌و نهادهايي كه‬
‫يكديگر تعامل دارند‪.‬‬
‫‌‬
‫براساس مقرات خاص با‬
‫سرمایه گذاران‬
‫شرکتها‬
‫الف‪ .‬تخصيص مستقيم‬
‫اوراق بهادار‬
‫كسب و كارها (كاسبي‌ها)‬
‫پس‌اندازكنندگان‬
‫پول‌‬
‫ب‪ .‬تخصيص غيرمستقيم ‌از طريق بانك‌ها‬
‫پول‌‬
‫پول‌‬
‫كسب و كارها (كاسبي‌ها)‬
‫پس‌اندازكنندگان‬
‫بانك‌ها‬
‫اوراق بهادار کاسبی ها‬
‫اوراق بهادار (بانك‌ها)‬
‫ي)‬
‫ج‪ .‬تخصيص غيرمستقيم ‌از طريق تأمين سرمايه‌ها (بانك‌هاي سرمايه‌گذار ‌‬
‫اوراق بهادار كاسبي‌ها‬
‫اوراق بهادار كاسبي‌ها‬
‫پس‌اندازكنندگان‬
‫تامين سرمايه‌ها‬
‫كسب و كارها (كاسبي‌ها)‬
‫پول‌‬
‫پول‌‬
‫انواع نظام های مالی‬
‫نظام مالی‬
‫بازار محور‌‬
‫تاکید بر نقش بازار‬
‫سرمایه در‬
‫بانک محو ‌ر‬
‫• ارتقاء سطح اقتصادی کشور‌‬
‫• اعمال کنترل بر شرکت ها‬
‫• طراحی مناسب روشهای تامين‬
‫مالی‬
‫تاکید بر نقش‬
‫بانک ها در‬
‫• تجهيز منابع‬
‫• نظارت بر مدیران شرکتها‬
‫• مدیریت ریسک شرکتها‬
‫به استناد‬
‫• تنوع و قابلیت ابزارهای مدیریت‬
‫ریسک در بازار سرمایه‬
‫• نبود حاکمیت شرکتی قوی به‬
‫نفع مدیران ناکارآمد‬
‫‪7‬‬
‫• انگيزه پایين سرمایه گذاران برای نظارت بر‬
‫کار مدیران‬
‫• نبود قوانين حمایتی قوی در حمایت از‬
‫سهامداران‬
‫• عدم کارایی بازار سرمایه در بعض ی‬
‫کشورها‬
‫به استناد‬
‫ویژگی‌های بازارهای مالی‬
‫بازارهای مالی‬
‫بازار سرمایه‬
‫بازار پو ‌ل‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دارایی های با سررسید کمتر از یکسال‬
‫سرمایه گذاری کوتاه مدت‬
‫تامين مالی شرکتها از محل سپرده های بانکی‬
‫نقدشوندگی نسبتا باال‬
‫نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار‬
‫فعالیت بانکها و موسسات اعتباری‌‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫دارایی های با سررسید بیشتراز یکسال‬
‫سرمایه گذاری بلند مدت‬
‫تامين مالی مبتنی بر بازار سرمایه‬
‫نقدشوندگی کمتر اوراق بهادار و وابستگی آن به سایر‬
‫مولفه های بازار‬
‫نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورایعالی‬
‫بورس‬
‫فعالیت شرکتهای تامين سرمایه‪ ،‬کارگزاران‪،‬‬
‫مشاوران و سایرین‬
‫نهادهای بازار پول‌‬
‫‪9‬‬
‫نهادهای بازار سرمایه‬
‫واسطه‌های باز ‌ار سرمایه‬
‫سایر فعاالن بازار سرمایه‬
‫نهادهای خودانتظام ‌و‬
‫نظارتی‬
‫‪10‬‬
‫شرکت‌های تأمين سرمایه‬
‫تعریف‬
‫انواع مختلف شرکتهای تأمين سرمایه‬
‫تاریخچه شرکتهای تأمين سرمایه در جهان‬
‫تاریخچه شرکتهای تأمين سرمایه در ایران‬
‫ضرورتهای ایجاد شرکتهای تأمين سرمایه در ایران‬
‫‪11‬‬
‫تعریف شرکت‌های تأمين سرمایه‬
‫نهادهای مالی هستند كه معامالت بازار سرمايه را‬
‫تسهيل می‌كنند‬
‫واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامة سرمايه‌گذاران‬
‫‪12‬‬
‫خدمات و فعاليت‌هاي شركت‌هاي‬
‫تأمين سرمايه‬
‫سهام‬
‫ابزارهای بدهی‬
‫ابزارهای ترکیبی‬
‫تأمين مالی‬
‫خدمات‬
‫واسطه‌گری مالی‬
‫مشاوره ادغام و‬
‫تملیک )‪(M&A‬‬
‫مدیریت دارایی‌ها‬
‫مشاوره جهت انتخاب بهترین روش‬
‫تأمين مالی‬
‫تسهیل فرایند ادغام و تملیک‬
‫مشاوره در مورد تجدید ساختار‬
‫بهبود عملکرد شرکتها‬
‫طراحی ابزارهای نوین مدیریت‬
‫ریسک‬
‫طراحی اوراق مشتقه‬
‫ی‬
‫کارگزار ‌‬
‫بازارگردانی‬
‫ی‬
‫معامله‌گر ‌‬
‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری‬
‫مشترک در‬
‫سهام‬
‫اوراق با درآمد‬
‫ثابت‬
‫کاالیی‬
‫شاخص ی‬
‫مشاوره خرید‪/‬فروش اوراق بهادار‬
‫خدمات مدیریت‬
‫ریسک‬
‫تحقیقات‬
‫طراحی ابزارهای نوین مالی‬
‫مطالعات بنیادی و تکنیکی‬
‫تحلیل صنعت‪ ،‬بازار و شرکت‬
‫بانکداری اختصاص ی‬
‫‪13‬‬
‫انواع شرکتهای تأمين سرمایه در دنیا‬
‫گلدمن ساکس‬
‫مرگان استنلی‬
‫شرکتهای تأمين سرمایه با خدمات کامل‬
‫مریل لینچ‬
‫سیتی گروپ‬
‫شرکتهای هلدینگ تأمين سرمایه‬
‫کردیت سوئیس‬
‫جی پی مورگان‬
‫شرکتهای تأمين سرمایه تخصص ی‬
‫ساندلر اونیل‬
‫گرین هیل‬
‫الزارد‬
‫ترکیب درآمدی شرکتهای تأمين سرمایه دنیا‬
‫در جهان‬
‫تاریخچه شرکت‌های تامين سرمایه ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫در انگليس‬
‫سال ‪ 1820‬تا ‪ :1830‬سال‌هاي اوج بانكداري‌ سرمايه‌گذاري‌ ‌‬
‫در آمريكا‬
‫سال ‪ :1870‬اولين پذيره‌نويس ي رسمي ‌‬
‫ي به شكل‬
‫ي سرمايه‌گذار ‌‬
‫ن ‪ :20‬انجام فعاليت‌هاي بانكدار ‌‬
‫اوايل قر ‌‬
‫غيررسمي توسط متخصصان مالي‬
‫سال ‪ :1929‬وقوع بزرگترين ‌و معروفترين سقوط باز ‌ار سهام ‌و ركود‬
‫ي عمليات بانكي ‌از باز ‌ار‬
‫اقتصادي ‌و ورشكستگي بانك‌ها ‌و جداساز ‌‬
‫سرمايه‬
‫سال ‪ :1987‬سقوط باز ‌ار لندن‪ ،‬ورود شركت‌هاي تأمين سرمايه آمريكايي‬
‫به باز ‌ار مالي انگليس‬
‫سال ‪ :2007‬بحران مالی آمریکا ‌و توسعه فعالیت شرکتهای تأمين سرمایه‬
‫‌و سپرده پذیری‌‬
‫‪16‬‬
‫تاریخچه فعالیت شرکت‌های تامين سرمایه در ایران‬
‫بعد از انقالب‬
‫قبل از انقالب‬
‫تأمين منابع پروژه‌ها از محل بودجه‌های دولتی‬
‫ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری‬
‫توسط بانک‌های توسعه‌ای‬
‫تا سال ‪ 1384‬احساس بی‌نیازی به جمع‌آوری‬
‫منابع مالی از بازار سرمایه‬
‫بانك توسعه صنعتي و معدني ايران‬
‫ابالغ اصل ‪ 44‬قانون اساس ی وآغاز واگذاری‬
‫شرکت‌های دولتی‬
‫بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران‬
‫تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ‪1384‬‬
‫شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران‬
‫تصویب قانون‌“توسعه ابزارها و نهادهای مالی‬
‫جدید“ در آذر ‪1388‬‬
‫تشکیل نهاد ناظر بازار سرمایه‬
‫شركت خدمات مالي ايران‬
‫تأسیس نهادهای مالی جدید‬
‫‪17‬‬
‫تأسیس شرکت‌های تأمين سرمایه‬
‫ضرورت ایجاد شرکتهای تأمين سرمایه‬
‫بررر اسرراس برنامرره پنجسرراله جهررارم پررنج توسررعه‪ ،‬رشررد اقتصررادی ‪ 8‬درصرردی پرریش‬
‫بینرری گردیررده اسررت کرره شررامل ‪ 5.5‬درصررد توسررعه ظرفیتهررا و ‪ 2.5‬درصررد رشررد بهررره‬
‫وری می باشد‪ .‬حال این سوال به وجود می آید که آیا نظرام برانکی برا شررایط فعلری‬
‫اقتصادی میتواند موجبات تحقق این رشد اقتصادی را فراه کند؟؟؟‬
‫شرایط فعلی نظام بانکی حاکی از‪:‬‬
‫‪ .1‬باال بودن مطالبات معوق بانکها‬
‫‪ .2‬عدم توازن نسبت مصارف به منابع بانکها‬
‫‪ .3‬باال بودن بدهی بانکها به بانک مرکزی‬
‫ابزارهای تأمين مالي‬
‫تعهد قانوني يک طرف نسبت به طرف‬
‫ديگر (يا طرفين نسبت به يکديگر) براي‬
‫ً‬
‫انتقال ارزش (معموال پول‌) در زماني در‬
‫آينده و بر اساس شرايطي معين‬
‫‪19‬‬
‫انواع ابزار مالي‬
‫ابزار مالي مبتني بر حق مالي‬
• Equity Based Financial Instruments
‫ابزار مالي مبتني بر بدهي‬
• Debt Based Financial Instruments
20
‫ابزارهاي مبتني بر سهام‬
‫سهام پروژه‬
‫انتشار سهام‬
‫سهام عادي‬
‫سهام ممتاز‬
‫‪21‬‬
‫ابزارهای روش مبتنی بر بدهی‬
‫منابع خارجی‬
‫بصورت تسهیالت‬
‫صکوک‬
‫اجاره‬
‫استصناع‬
‫اوراق‬
‫مشارکت‬
‫تأمين مالی‬
‫ساختاریافته‬
‫وام های بانکی‬
‫اوراق بهادار با پشتوانه دارایی )‪(ABS‬‬
‫اوراق مشارکت رهنی )‪(MBS‬‬
‫مشارکت‬
‫تعهدات به پشتوانه وثیقه بدهی )‪(CDOs‬‬
‫مرابحه‬
‫مضاربه‬
‫ليزینگ‬
‫انواع ابزارهای تامين مالی در بازار سرمایه ایران‬
‫بورس‬
‫کاالی ایران‬
‫بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران‬
‫اوراق بدهی‬
‫اوراق‬
‫مشارکت‬
‫خرید نسیه‬
‫اوراق اجاره‬
‫فروش سلف‬
‫اوراق مرابحه‬
‫اوراق‬
‫مضاربه‬
‫اوراق سفارش‬
‫ساخت‬
‫‪23‬‬
‫اوراق رهنی‬
‫اوراق مبتنی بر‬
‫کسب و کار‬
‫اوراق بدهی قابل‬
‫تبدیل به سهام‬
‫اوراق سرمایه ای‬
‫سهام عادی‬
‫کارکرد ابزارهای تامين مالی بازار سرمایه‬
‫بانک‬
‫مسکن‬
‫دولت‬
‫رهنی‬
‫سفارش‬
‫ساخت‬
‫اجاره‬
‫اجاره‬
‫اجاره‬
‫‪24‬‬
‫اجاره‬
‫سفارش‬
‫ساخت‬
‫مضاربه‬
‫مزارعه‬
‫مرابحه‬
‫مرابحه‬
‫مرابحه‬
‫مرابحه‬
‫صنعت‬
‫پیمانکا ‌ری‌‬
‫بازرگانی‬
‫کشاورزی‌‬
‫مشارکت‬
‫مشارکت‬
‫اسناد‬
‫خزانه‬
‫مشارکت‬
‫سلف‬
‫مشارکت‬
‫مشارکت‬
‫روشهای تأمين مالی در ایران‬
‫‪25‬‬
‫‪ ‬بازبودن يا گشودگي موسسات (‪( )Openness‬دسترس ي آسان به عمليات داخل شركت)‪،‬‬
‫‪ ‬آشكار بودن (وضوح اطالعات) موسسات‪،‬‬
‫‪ ‬صداقت و قابليت درك آسان‪.‬‬
‫طبقه‌بندی تعاریف شفافیت‬
‫‪8‬‬
‫•‬
‫تعاريف مبتني بر ذي نفعان اطالعات‬
‫•‬
‫تعاريف مبتني بر پاسخگويي‬
‫•‬
‫تعريف با تاكيد بر اجراي قوانين و مقررات‬
‫‪ ‬ويش داناث ‌و كافمن (‪:)1999‬‬
‫شفافیت = افزايش جريان به موقع ‌و قابل اتكاي اطالعات اقتصادي‪ ،‬اجتماعي ‌و سياس ي كه‬
‫در دسترس همه ذي‌نفعان مربوط باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫عدم شفافيت= ممانعت عمدي ‌از دسترس ی به اطالعات‪ ،‬ارائه نادرست اطالعات يا ناتواني‬
‫در كسب اطمينان ‌از كفايت مربوط بودن ‌و كيفيت اطالعات ارائه شده‬
‫باز ‌ار ‌‬
‫ي ‌و توسعه اقتصادي (‪)OECD‬‬
‫‪ ‬سازمان همكار ‌‬
‫ساير گروه‌هاي ذي‌نفع‪.‬‬
‫شفافیت= ارتباط متقابل بين شركت‌ها ‌و ‌‬
‫‪9‬‬
‫ابعاد اهمیت شفافیت در تأمين مالی‬
‫• شفافیت بازارها‬
‫• شفافیت در اطالعات منتشر شده توسط ناشران‬
‫شفافیت بازارها‬
‫بازار پول‌‬
‫بازار سرمایه‬
‫بدهی‬
‫سهام‬
‫چرا بازار سرمایه شفافیت بیشتری دارد؟؟؟‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استقرار بسترهای عملیاتی شفاف جهت انجام معامالت‬
‫کنترل موثرتر عملیات ناشران از سوی نهادها‬
‫کنترل اثربخش تر ریسک ناشران‬
‫کنترل عملکرد مدیران‬
‫شفافیت در اوراق بدهی‬
‫‪Fixed Claim on Cash Flow‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫خریداران اوراق بدهی از مصارف منابع مالی خود اطالع کامل دارند‬
‫اطالعات فنی پروژه ها اعم از توجیه پذیری طرح به شکل بسیار دقیقی مورد بررس ی قرار میگيرد‬
‫تحلیل مالی پروژه ها توسط شرکتهای تخصص ی همچون تأمين سرمایه ها انجام میشود‬
‫عموم مردم با اختیار خود‪ ،‬منابعشان را به پروژه ها تخصیص میدهند‬
‫تضمين تأمين منابع مالی برای ناشر توسط شرکتهای تأمين سرمایه‬
‫تعهد خرید اوراق بدهی توسط شرکتهای تأمين سرمایه در صورت نبود خریدار و نوسان نرخ بهره‬
‫مدیریت ریسک های مختلف اوراق همچون ریسک نرخ بهره و ارز توسط تأمين سرمایه‬
‫زیرساختهای شفاف در قیمت گذاری و معامالت ثانویه اوراق بدهی‬
‫ارائه اطالعات مشخص در خصوص پیشرفت پروژه از سوی بانی‬
‫نظارت غير مستقیم و دقیق مقام ناظر بازار بر روند پروژه‬
‫نقد شوندگی اوراق و در نتیجه کاهش هزینه مالی شرکتها‬
‫محدودیت‪:‬‬
‫نبود شرکتهای رتبه بندی‬
‫شفافیت در سهام‬
‫‪Residual Claim on Cash Flow‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اطالعات ناشر در دسترس عموم میباشد‪.‬‬
‫ميرسد‬
‫تغیير در وضعیت ناشر با نظارت سازمان بورس به اطالع عموم ‌‬
‫نقد شوندگی نسبتا مطلوب اوراق سهام و در نتیجه کاهش ‪Spread‬‬
‫بين قیمت خرید و فروش‬
‫اطالع سرمایه گذاران از قیمتهای معامالتی و عدم امکان کسب فرصت‬
‫آریبیتراژ روی قیمتهای اعالمی‬
‫محدودیت‪:‬‬
‫عدم الزام ناشران به استفاده از خدمات شرکتهای تأمين سرمایه در تعهد پذیره‬
‫نویس ی اوراق سهام شرکتها‬
‫عدم الزام متعهدان پذیره نویس به ارائه قیمت پذیره نویس ی‬
‫با تشکر از توجه شما‬

similar documents