Leerlingen betrekken bij evalueren

Report
JONGEREN BETREKKEN
BIJ EVALUEREN
Evolueren door evalueren
Davy Mortier
ACHTERGROND: LEERSTIJLEN (KOLB)

Meer info over leerstijlen via www.ohmygods.be
OPDRACHT

Hoe beoordeel jij een opdracht als deze?
WERKEN MET CRITERIA
Afleiden uit de opdracht (opdracht aanpassen!)
 Laten voorstellen door leerlingen
 Eenvoudig en snel te beoordelen


Voorbeeld: opdracht p. 4
WERKEN MET CRITERIA + ZELFEVALUATIE
KERNPUNTEN GOEDE EVALUATIE
Leerlingen betrekken
 Snel, korte termijn
 Aantrekkelijk
 Motiverend > product + proces
 Eenvoudig / niet complex
 Snelle procedure
 Routinematig


Onderdeel van een leerpad
VOORBEELD 1: VLAKKE FIGUREN
VOORBEELD 2: PRAKTIJK MECHANICA
PEEREVALUATIE


Achtergrondinfo en tips: GOKfiche
(Steunpunt GOK)
Voorbeeld:
PEEREVALUATIE: VOORBEELD
EVALUATIE OPVOLGEN
WODOTO
Doelopdracht
 Werkopdrachten
 (Toetsopdracht)


Met uitgebreide zelfreflectie!
ATTITUDES EVALUEREN
Eerst zelfevaluatie, daarna evaluatie leerkracht
 Voorbeeld 2e graad

Via de SAM-schaal
 Voorbeeld 3e graad

LEERPLAN

Met leerlijn > hoe concretiseren naar evaluatie?
CONCREET EVALUATIEDOCUMENT:
VOORBEELD
Gebaseerd op onderdelen leerplan
 Ook attitude-evaluatie
 Bron: CDO Kortrijk

VOORSTEL TOT UITWERKING

Leerplandoelstellingen


Competenties


Vertalen naar concrete competenties
Vertalen naar werkpunten
Opdrachten maken (WoDoTo-structuur)
Op basis van de werkpunten
 Telkens met zelfevaluatie
 Cursus

Als basis
 Als leidraad
 Als werkmiddel (eventueel deelopdrachten)

VOORSTEL TOT UITWERKING (VERVOLG)

Werkpunten oplijsten


Op basis daarvan evalueren


Zelfevaluatie + leerkrachtevaluatie
Attitudes oplijsten en beoordelen


Aanvinken / afvinken
Gebruiken bij toekenning attest
Toekenning attest

Positieve of negatieve evolutie?
DANK VOOR UW AANDACHT
www.davymortier.be
 VTI Kortrijk
 Arteveldehogeschool Gent
 www.lerareninfo.be


similar documents