C1izradba_programa

Report
IZRADBA PROGRAMA
C++
 C++ je jezik opće namjene za
profesionalnu uporabu.
 Nastao osamdesetih godina
20.tog stoljeća.
 Autor jezika - Bjarne Stroustrup.
Sanda, 2012.
2
C++
INAČICE PREVODITELJA
 Na tržištu - razne inačice prevoditelja jezika C++
(neke su komercijalne, a neke besplatne).
 Najpoznatije su:
 Microsoft Visual C++, Borland
komandni C++
prevoditelj, GNU djgpp, Code::Bloks
Sanda, 2012.
3
IZRADBA PROGRAMA
 Postupak izradbe programa :
1. pisanje izvornog koda,
2. prevođenje izvornog koda,
3. povezivanje u izvršni kod,
4. izvršavanje i provjera programa.
Sanda, 2012.
4
INTEGRIRANA RAZVOJNA OKRUŽENJA
 Za svaki od navedenih koraka - posebni programi.
 Umjesto
uporabe odvojenih programa, rabe se
integrirana razvojna okruženja (engl. integrated
development environment, IDE).
 IDE
objedinjuju programe za pisanje izvornog
koda, prevođenje, povezivanje, pohranu, izvršenje
i pronalazak pogrešaka.
Sanda, 2012.
5
CODE :: BLOCKS
 Osnovni postupci programiranja u jeziku C++ bit će
pokazani pomoću integriranog razvojnog okruženja
Code::Blocks
Sanda, 2012.
6
DATOTEKA IZVORNOG KODA
 Datoteka izvornog koda (engl. source code)
je naputak za rješavanje zadatka zapisan
naredbama programskog jezika.
 Izvorni je kod moguće pisati u bilo kojem programu za
uređivanje teksta (engl. text editor).
 Nastavak *.cpp
Sanda, 2012.
7
PREVOĐENJE IZVORNOG KODA
 Program prevoditelj prevodi izvorni kod u objektni kod
(međukorak do strojnog jezika) te provjerava sintaksu
napisanog izvornog koda.
 Prevođenjem nastaje datoteka objektnog
koda (engl. object code).
Sanda, 2012.
8
POVEZIVANJE
 Datoteka objektnog koda nije izvršni (engl. executable)
program i ne može se izravno izvršiti na računalu.
 U izvršni je oblik pretvara program povezivač (engl.
linker) povezujući objektnu datoteku s bibliotekama i
drugim potrebnim datotekama.
Sanda, 2012.
9
BIBLIOTEKE
 Biblioteke (engl. libraries) su datoteke koje sadrže
gotove, prevedene funkcije.
 Pod pojmom funkcije podrazumijeva se dio programa
koji obavlja točno utvrđeni zadatak.
 Funkcije se mogu rabiti u drugim programima tako da
ih se uključi iz postojećih biblioteka.
Sanda, 2012.
10
SINTAKTIČKE POGREŠKE
 Ako
ovi programi pronađu sintaktičke pogreške
(engl. syntax error), ispisuju poruke o tom.
 Otkrivene
pogreške treba ispraviti, pa ponovo
pokrenuti prevođenje.
Sanda, 2012.
11
UPOZORENJA
 Upozorenja
(engl.
warnings)
ne
sprečavaju
prevođenje, povezivanje i izvršavanje programa već
ukazuju na dijelove programa koji u određenim
okolnostima mogu prouzročiti pogrešku pa je stoga
najbolje ukloniti njihove uzroke.
Sanda, 2012.
12
IZVRŠNA DATOTEKA
 Krajnji rezultat je izvršna datoteka (*.exe)
U
načelu, izvršnoj datoteci nisu potrebni nikakvi
dodaci pa se može izvršavati i bez izvornog
programa, prevoditelja, povezivača, biblioteka itd.
Sanda, 2012.
13
IZVRŠNA DATOTEKA
 Izvršna datoteka se može izravno izvršiti na računalu
za koje je prevedena.
 Primjerice
IBM i Apple računala su međusobno
nekompatibilna, pa se izvršni program preveden za
IBM PC sukladno računalo ne može izvršiti na
Macintosh računalu i obrnuto.
Sanda, 2012.
14
LOGIČKE POGREŠKE
 Tijekom
rada se osim sintaktičkih pogrešaka i
pogrešaka povezivanja mogu javiti
i logičke
pogreške.
 Za otkrivanje logičkih pogrešaka (engl. run-time error)
potrebno je provjeriti program s podacima za koje je
unaprijed poznat krajnji rezultat.
Sanda, 2012.
15
CODE :: BLOCKS
 Integrirano razvojno okruženja Code::Blocks pokreće
se na uobičajeni način:
 Start/Svi programi/CodeBlocks.
Sanda, 2012.
16
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
Sanda, 2012.
17
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
Sanda, 2012.
18
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
Sanda, 2012.
19
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
Sanda, 2012.
20
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
Sanda, 2012.
21
NOVA DATOTEKA IZVORNOG KODA
 Datoteku nazvati prva pa je spremiti u vlastitu mapu
Prezime prethodno stvorenu na radnoj površini.
 Unijeti sljedeći kod:
Sanda, 2012.
22
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
cout<<"Puno uspjeha u ucenju!“<<endl;
return 0;
}
Sanda, 2012.
23
PREVOĐENJE (KOMPAJLIRANJE)
Sanda, 2012.
24
PORUKE O POGREŠKAMA
Sanda, 2012.
25
POVEZIVANJE I IZVRŠENJE
Sanda, 2012.
26
POKRETANJE IZVRŠNE DATOTEKE
 Pokretanjem izvršne datoteke otvara se DOS prozor
(ili Command Prompt).
 U njemu se po potrebi upisuju ulazni podaci i ispisuje
rezultat programa.
Sanda, 2012.
27
POKRETANJE IZVRŠNE DATOTEKE
 Izvršnu
se datoteku može pokrenuti
dvoklikom s
mjesta na kome je pohranjena.
 Može se dogoditi da se DOS prozor u kome je ispisan
rezultat zatvori prebrzo, pa korisnik ne može pročitati
rezultat!
Sanda, 2012.
28
PREBRZO ZATVARANJE PROZORA
 Prebrzo zatvaranje DOS prozora može se spriječiti
dopunom datoteke izvornog koda:
 Nakon dopune
program čeka unos
znaka s tipkovnice
prije nastavka
izvođenja.
Sanda, 2012.
29

similar documents