Terenoznawstwo Jest działem topografii. Obejmuje

Report
Terenoznawstwo
Jest działem topografii. Obejmuje wiadomości o terenie i mapie.
Określanie stron świata
•
•
•
•
•
•
Za pomocą kompasu lub busoli,
Według położenia Słońca,
Według Słońca i zegarka,
Według położenia Gwiazdy Polarnej,
Według położenia Księżyca,
Na podstawie niektórych cech
przedmiotów terenowych,
Określanie szerokości przeszkody
MAPA
•
•
•
•
Astronomiczne
Geograficzne
Tematyczne
Ogólne: -Topograficzne
- Przeglądowe: -fizyczne
-polityczne
Skala mapy
• Skala liczbowa np. 1:100 000
• Podziałka liniowa np.:
Współrzędne na mapie
Są to wielkości określające położenie
danego punktu na płaszczyźnie lun w
przestrzeni względem punktu, linii lub
płaszczyzn przyjętych za początkowe.
Znaki
• Znaki topograficzne:
-z. punktowe
-z. liniowe
-z. konturowe
-z.objaśniające
Określanie na mapie miejsca stania
1. Geometrycznie
2. Magnetycznie
Marsz według azymutu
Azymut- kąt między kierunkiem północnym a
danym kierunkiem, mierzonym zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.
GPS
• Czyli „Global Positioning System” a po
Polsku globalny system nawigacyjny.
Szkice
• Prezentację wykonali: Mateusz Gańko
Jędrek Komoda
kl.II LO

similar documents