Jiří Hlaváček – Modul Datové sítě, CISCO

Report
Modul:
Vypracoval: Jiří Hlaváček
DATOVÉ SÍTĚ






Využití Cisco Networking Academy pro výuku
Příprava pro využití ve výuce předmětů oborů
Informační Technologie a Ekonomika a podnikání
Využití existující e-learningové podpory v angličtině
Kurzy specializované na konkrétní oblasti
Nákup specializovaného vybavení učebny
Doplnění materiálů v českém jazyce
Angličtina
v IT
Operační
systémy
Cisco
Networking
Academy
Počítačové
sítě
Hardware



Odborné texty v angličtině
Výkladový slovník k odborným pojmům
Využití všech kurzů



Doplňující materiály k PC, tiskárnám, síťovým prvkům
Využití virtuálních laboratoří
Kurz IT Essentials



Doplňující materiály k MS Windows
Možnost vyzkoušet proprietární OS IOS síťových
zařízení Cisco
Kurz IT Essentials





Hlavní zaměření Cisco Networking Academy
Některé kapitoly IT Essentials
Kurzy CCNA Discovery
Využití aplikace Cisco Packet Tracer
Využití specializovné učebny pro výuku počítačových
sítí se zařízeními Cisco




Obecné principy počítačových sítí
Základní pojmy
Druhy kabeláže
Částečné překrytí s CCNA Discovery
Domácí a malé podnikové sítě

Překrývá se s IT Essentials
Domácí a malé podnikové sítě




Základní pojmy
Poskytovatelé internetu
Topologie
Síťové služby
Domácí a malé podnikové sítě




Bezdrátové sítě
Bezpečnost provozu sítí
Řešení problémů
Helpdesk
Středně velké podnikové sítě,
poskytovatelé internetu
Středně velké podnikové sítě



Struktura poskytovatelů internetového připojení (ISP)
Služby poskytované ISP
Zodpovědnosti ISP
Středně velké podnikové sítě





Adresace v sítích
Principy směrování
Základní konfigurace síťových zařízení
GUI a CLI
IOS
Úvod do směrování a přepínání
v rozsáhlých podnikových sítích
Směrování a přepínání ve WAN
Infrastruktura podnikových sítí
 Adresace v rozsáhlých sítích
 VLSM, CIDR

Směrování a přepínání ve WAN
Konfigurace IOS v přepínačích
 Konfigurace IOS ve směrovačích
 Směrovací protokoly
 Filtrování provozu

Návrh a podpora počítačových sítí
Návrh a podpora počítačových sítí
Analýza existující počítačové sítě
 Komplexní návrh nové sítě
 Upgrade existující sítě

Návrh a podpora počítačových sítí
Monitoring provozu
 Troubleshooting všech probraných oblastí
 Helpdesk





Práce se zařízeními používanými ve velkých sítích
Praktická konfigurace v IOS
používaném ve všech
Cisco zařízeních
Tvorba kabeláže
Získání správných návyků
při síťování




Přístup k neveřejným materiálům
Práce na specializovaných zařízeních
Přenositelnost osobního profilu v Cisco Networking
Academy i do následného studia
Kurz IT Essentials
◦ příprava na certifikaci CompTIA+

Kurz CCNA Discovery
◦ příprava na certifikaci CCENT
◦ příprava na certifikaci CCNA

lepší možnosti na trhu práce

similar documents