MEGSIS Sunumu - Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü | TKGM

Report
1
TAPU VE KADASTRO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
2
TAPU
TKGM
KADASTRO
KİMİN ?
NEREDE…….?
NASIL ?
NE KADAR….?
….…….?
..……….…….?
TAPU ve KADASTRO birimleri ile FIG-Kadastro 2014 tanımlarına
uygun bir şekilde aynı çatı altında bu sorumluluğu yerine getiren kurumdur.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISI
3
6083 sayılı Teşkilat Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün
görev ve yetkilerinin tanımlandığı 2.maddesinin ç bendi
“Mekânsal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim
izleme merkezini oluşturmak, verilerden gerçek ve
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının
faydalanmasını
sağlamak,
coğrafi
bilgi
sistemleri konusunda verilecek görevleri yapmak.”
şeklindedir.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
2002 – 2009 VERİ ÜRETİM ÇALIŞMALARI
4
20,339,678
Tapu
Kadastro
5,089,230
3,313,831
136,169
2002-2005
Mert Yasin Öz
0
136,169
2005-2008
2008-2009
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KADASTRO VERİ ALTYAPISI
%9
5 milyon
% 14
5
% 24
13 milyon
8 milyon
% 53
30 milyon
Mert Yasin Öz
ITRF
ED50
LOKAL
GRAFİK
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
DÖNÜŞÜM & KAZANÇ
Mert Yasin Öz
6
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
MEKANSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS)
7
Kadastro verilerinin sayısal
olarak toplanarak, tapu
verileri ile uyumlaştırılması
ve paydaş kurum, kuruluş
ve belediyelere sunulması
amacıyla geliştirilmiş açık
kaynaklı bir uygulamadır.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
MEGSİS ile …
Mert Yasin Öz
8
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
MEGSİS ile …
9
Dolgu ile oluşan ve idari
tescil edilmesi gereken
alanların tespiti
üzerindekamulaştırma
kalan aktif
Yenileme çalışmalarında
SuYollar
havzalarında
Düzeltmeler sonucunda arazi ile
uyumlu
kamulaştırma
parsellerinin
zemin uyumsuzluğu olan
sonrası
aktif kalan
parsellerin
kadastro parsellerinin oluşturulması tespiti
alanların tespiti
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
SİSTEM MİMARİSİ
Mert Yasin Öz
10
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
MEGSİS ÇALIŞMALARI
11
Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) kapsamında yapılan
çalışmalar 4 ana başlık altında toplanmaktadır.
1.
2.
3.
4.
Web tabanlı uygulama yazılımı
Uluslararası standartlarda harita servisleri
E-Devlet Servisleri
Ortofoto Servisleri
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
12
WEB TABANLI UYGULAMA YAZILIMI
• Tapu ve kadastro verilerinin karşılık olarak kontrol edilmesi.
• Öznitelik bilgilerinin toplanması.
• ITRF96 koordinat sisteminde bütünlenmesi ve sunulması.
• Hava görüntüleri (ortofoto ve googlemaps) kullanılarak doğrulanması.
• Kontrol sorgulamaları ile veri kalitesinin artırılması.
• Verilerin güncel olarak tutulması.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ULUSLARARASI STANDARTLARDA HARİTA SERVİSLERİ
13
MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verilerinin
protokoller kapsamında talep eden kurum, kuruluş
ve belediyeler ile paylaşımı sağlanmaktadır.
Hazırlanan harita servislerinin standartlara ve
kullanıma uygunluğu açık kaynak ve ticari ürünler
ile test edilmiştir.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ULUSLARARASI STANDARTLARDA HARİTA SERVİSLERİ
14
Kadastro Harita Servisleri İstatistikleri
Servis
Tipi
Cevaplanan
Talep Sayısı
Cevaplanamayan
Talep Sayısı
Toplam
Talep Sayısı
Başarı Oranı
WMS
(Web Map
Services)
8.653.796
30.392
8.684.188
99,65%
425,970
155,640
581,610
94,44 %
9.079.766
186.032
9.265.798
97.99 %
WFS
(Web Feature
Services)
TOPLAM
(Cevaplanamayan talep sayısı içerisine sistemden kaynaklanan kesintiler dâhil edilmiştir.)
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
E-DEVLET SERVİSLERİ
15
 MEGSİS kapsamında toplanan kadastro verileri aynı
zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla tapu
bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından
sunulmaktadır.
 Bu servisler www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve
tek coğrafi servis olma özelliği taşımaktadır.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
E-DEVLET SERVİSLERİ
16
E-Devlet Servisleri Kullanıcı İstatistikleri
Cevaplanan Cevaplanamayan
Toplam
Talep Sayısı
Talep Sayısı
Talep Sayısı
E-Devlet
(Vatandaş)
848.601
72
Başarı Oranı
848.673
99,99 %
(Cevaplanamayan talep sayısı içerisine sistemden kaynaklanan kesintiler dâhil edilmiştir.)
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ORTOFOTO SERVİSLERİ
17
Üretimi yapılmış 1/5.000 ölçekli ortofoto
haritalarının açık kaynaklı GDAL kütüphanesi
kullanılarak hazırlanan servisler aracılığı ile
TileMapService (TMS) standardında sunulmasıdır.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ORTOFOTO SERVİSLERİ
Mert Yasin Öz
18
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
19
MEVCUT DURUM
TOPLAM
~ 52.75
Milyon
UVDF
~ 5 milyon
TRGM
~ 10 milyon
Kadastro
Müdürlükleri
~ 37.25 milyon
TAKBİS I-II
~ 0.5 milyon
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KADASTRO VERİSİ NEDEN ÖNEMLİ !!!
20
 Günümüzde vatandaşa yönelik bilgi paylaşımı ve
kaliteli
hizmet
sunumu,
kamunun
öncelikli
çalışma hedefini oluşturmaktadır.
 Bu
nedenle,
diğer
kurum
ve
kuruluşlarca
yapılacak çalışmaların temel altlığı olan tapu ve
kadastro verilerinin hazırlanması ve sunulması, bu
çalışmalara da önemli bir ivme kazandırmaktadır.
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER …
21
Mert Yasin ÖZ
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
Tel
: 0 (312) 413 65 59
Faks
: 0 (312) 413 68 05
E-Posta : [email protected]
Web
: http://cbs.tkgm.gov.tr
Mert Yasin Öz
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

similar documents