GfK Supermarktkengetallen September 2013

Report
GFK
SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
1
Supermarktomzetgroei vlakt steeds verder af. September slechts 0.8% groei
in omzet. Volume daalt met ca. 2%. Ouderen worden steeds belangrijker voor
supermarkten. Ouderen hechten meer belang aan emotionele winkelkeuzeaspecten. Bereikbaarheid en goede parkeergelegenheid ook belangrijk.
In september 2013 is de supermarktomzet met 0.8% gestegen van €2.46 miljard
(september 2012) naar €2.48 miljard (september 2013).
Het aantal supermarktbezoeken bleef stabiel en de omzet per kassabon steeg licht met
0.8%, nl. van €21.29 (september 2012) naar €21.45 (september 2013).
Gecorrigeerd voor het meest recente inflatiecijfer (CBS voeding/dranken excl alcohol en
dranken) is het volume in de supermarkt in september met ca. 2% gedaald.
Omzet groei
Aantal
kassabonnen
Omzet per
kassabon
Maart/April
+ 4.3
+ 2.6
+ 1.7
Mei
+ 3.9
+ 1.3
+ 2.6
Juni
+ 3.9
+ 1.9
+ 2.0
Juli
+ 3.2
+ 0.4
+ 2.8
Augustus
+ 1.5
+ 0.6
+ 0.9
September
+ 0.8
+ 0.0
+ 0.8
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
2
Verzilvering: kansen of bedreigingen?
De komende jaren zal de vergrijzing fors toeslaan. In ruim 25 jaar stijgt volgens het
CBS het aantal 65+ huishoudens van 1.9 miljoen (2013) naar ruim 3.2 miljoen (in
2040).
Gelijktijdig staan we aan de vooravond van veel veranderingen in de distributie en de
communicatie in de Foodsector, mede door de technologische ontwikkelingen.
Het aantal fysieke winkels zal de komende jaren verder afnemen. Tegelijkertijd zal de
verdergaande digitalisering steeds meer invloed krijgen op informatievoorziening,
zowel qua aankooporiëntatie als aankoopgedrag.
Door de toegenomen transparantie en snelheid van social media verschuift “de macht”
in de distributie steeds meer van fabrikant-retail naar consument.
Vraag is of de wensen van de ouderen wel voldoende worden gehoord en zij niet het
kind van de rekening worden van bovenstaande ontwikkelingen?
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
3
Samenvatting verzilvering
De 65+ huishoudens zijn op dit moment goed voor € 8.1 miljard supermarktomzet. En naar
verwachting groeit dit in 12 jaar tijd met 80% naar € 14.5 miljard (2025).
Ouderen hechten bij de keuze van een supermarkt meer belang aan de emotionele aspecten
(sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen,
snelle bediening, openingstijden).
Ouderen kopen in vergelijking met de jongere leeftijdsgenoten vooral veel vers bij supermarkt of
speciaalzaak- en weinig diepvries of drogmetica.
Ouderen oriënteren zich voor een supermarktbezoek veel minder via TV/Radio of internet. Zij lezen
wel vaker de reclames in kranten/tijdschriften voor het supermarktbezoek. Folder blijft verreweg
belangrijkste informatiebron voor bezoek supermarkten.
Ouderen verwennen zich thuis, maar wel met aandacht voor de gezondheid. Zij kopen naar
verhouding veel bloemen/planten, gebak, koffie (gemalen, bonen), aperitieven / gedestileerd, maar
ook citrus.
De 65+personen hechten bij de keuze van winkelgebied veel belang aan bereikbaarheid , maar
vooral aan parkeergelegenheid. Aan diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer in de
winkelstraat hechten zij minder belang.
Ouderen doen vaak op rustige tijden hun boodschappen. Naar verhouding vaak op dinsdag t/m
donderdag en vooral in de ochtend.
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
4
Supermarktomzet Verzilverd. In 2025 komt naar schatting ruim
30% van de supermarktomzet van de 65+ huishoudens.
2007
2013 (prognose)
2025 (prognose)
€ 28
€ 33
€ 47
Aantal
65+ Huishoudens
(x miljoen)
1.6
1.9
2.6
Supermarktomzet
65+ Huishoudens
(x Miljard)
€ 5.6
€ 8.1
€ 14.5
Supermarktomzet
(x Miljard)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
5
Ouderen hechten bij de keuze van de supermarkt meer belang aan de
emotionele aspecten (sfeer, vriendelijke en deskundige bediening, nette
winkel) dan aan de rationele aspecten (prijzen, snelle bediening,
openingstijden).
GfK Supermarktkeuzemotivatiebarometer 2013
Totaal
NL
1 Goede kwaliteit
2 Lage prijzen
3 Goede versafdelingen
4 Aantrekkelijke aanbiedingen
5 Ruime keuze
6 Nette winkel
7 Vriendelijke bediening
8 Goed bereikbaar/ parkeergelegenheid
9 Geschikte openingstijden
10 Deskundige bediening
11 Leuke sfeer
12 Snelle bediening
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
7.67
7.43
7.40
7.37
7.26
7.22
7.14
7.03
6.95
6.86
6.58
6.57
50 t/m 64
jaar
< 50 jaar
65+
7.59
1
7.76
1
7.75
1
7.49
2
7.47
3
7.28
6
7.27
4
7.50
2
7.54
2
7.45
3
7.41
4
7.15
8
7.22
6
7.30
6
7.29
5
7.00
8
7.34
5
7.52
3
6.98
9
7.24
7
7.35
4
7.06
7
7.01
9
7.01
9
7.23
5
6.84
10
6.53
11
6.58
11
7.05
8
7.21
7
6.42
12
6.69
11
6.78
10
6.74
10
6.55
12
6.29
12
6
De 65+ huishoudens geven op dit moment voor voeding relatief veel meer
uit bij de versspeciaalzaken en de overige kanalen. Vraag is wel of dit zo
blijft in de toekomst.
Bestedingen
Jaar 2012
Afzetkanalen
Supermarkten
Versspeciaalzaken
Overige kanalen
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland
Totaal NL
t/m 50 jaar
50-65 jaar
65+ jaar
80.3% = 100
105
99
92
5.2% = 100
63
117
150
14.5% = 100
86
102
124
7
De 65+ huishoudens oriënteren zich voor een
supermarktbezoek veel minder via TV/radio/Internet.
Ze lezen relatief vaker de reclames in
bladen/tijdschriften. Folder blijft verreweg belangrijkste
informatiebron voor het winkelbezoek..
Winkelbezoeken
Jaar 2012
Oriëntatiegedrag vóór het
supermarktbezoek
Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland
Totaal NL
t/m 50 jaar
50-65 jaar
65+ jaar
51.4% = 100
103
103
92
Tijdschrift van de winkel
4.0% = 100
100
90
112
Reclame in dagblad
5.8% = 100
99
86
118
Reclame in huis-aan-huisblad
15.1% = 100
93
95
115
Reclame op televisie of radio
6.5% = 100
146
88
61
Per post of e-mail
6.2% = 100
142
92
60
Via internet
6.9% = 100
155
93
44
32.0% = 100
93
100
108
Folder van de winkel
Geen van de genoemde
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
8
De 65+ huishoudens geven relatief veel geld uit aan
aperitieven/gedestileerd, bloemen/planten, wild en
citrusvruchten.
Top 10 assortiment o.b.v. omzetaandeelindex Jaar 2012
t/m 50 jaar
50-65 jaar
65+ jaar
baby-, kindervoeding
shag
aperitieven
luiers
wild
bloemen en planten
ijsthee/sportdranken/siropen etc.
rode wijn
gedestileerd / likeur etc.
verantwoorde tussendoortjes
witte wijn
wild
zoutjes
chips/sticks/extruders/kroepoek
rosé wijn
citrusvruchten
zakdoekjes, tissues
speciaalbieren
rozijn/suiker/mueslibrood
frisdrank cola
hondenvoer nat
schuurmiddelen
pizza's
pils
koffie bonen/gemalen
frisdrank overig (niet cola)
pinda's
koffiemelk-room-creamers
cereals
rundvlees
gebak en cake
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
9
Naarmate men ouder is hecht men meer belang aan de
bereikbaarheid van de winkels en de parkeergelegenheid en
minder aan de diversiteit, de hoeveelheid winkels en de sfeer
in de winkelstraat.
Wat vindt u het meest belangrijk bij de keuze van een winkelgebied?
Basis: personen
Totaal
NL
< 50 jaar
50 t/m 64 jaar
65+
1
Diversiteit aan winkels/verschillende soorten winkels
30.5
33.0
1
29.5
1
24.9
1
2
De bereikbaarheid/afstand naar de winkels
17.6
15.5
2
19.0
2
21.5
2
3
De parkeergelegenheid
14.1
10.7
4
17.2
3
20.0
3
4
De hoeveelheid winkels
9.3
12.1
3
6.2
6
5.4
5
5
De sfeer van de winkelstraat
7.4
8.2
5
7.3
4
5.3
6
6
Indeling winkelgebied (bijvoorbeeld winkels dicht bij
elkaar)
6.5
6.1
6
6.5
5
7.4
4
7
Aanwezigheid van grote winkelketens
4.8
5.0
7
4.8
7
4.2
8
8
De veiligheid
3.9
3.5
8
3.9
8
4.9
7
9
Aanwezigheid van kleine boetiekjes/speciaalzaken
3.1
3.0
9
3.1
9
3.4
9
10
Aanwezigheid uitgaansgelegenheden (bijvoorbeeld
restaurant, café, bioscoop)
0.6
0.5
10
0.7
10
0.9
10
Anders
2.2
2.5
1.9
1.9
Bron: WGOIR 2013
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
10
De 65+ huishoudens gaan verhoudingsgewijs vaak op rustige tijden
boodschappen doen (dinsdag t/m donderdag). Zij doen dat relatief
minder vaak op maandag en in het weekend.
Bestedingen
Jaar 2012
Dagen van de
Week
Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland
Totaal NL
t/m 50 jaar
50-65 jaar
65+ jaar
Maandag
11.1% = 100
109
91
95
Dinsdag
11.5% = 100
98
96
111
Woensdag
13.9% = 100
98
99
106
Donderdag
15.5% = 100
89
104
116
Vrijdag
23.0% = 100
95
103
104
Zaterdag
22.8% = 100
106
103
83
Zondag
2.3% = 100
139
77
54
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
11
De 65+ huishoudens gaan naar verhouding vaak in de ochtend hun
boodschappen doen en doen dat naar verhouding veel minder in de avond.
Bestedingen
Jaar 2012
Deel van de Dag
Indexcijfers t.o.v. gemiddeld Nederland
Totaal NL
t/m 50 jaar
50-65 jaar
65+ jaar
Ochtend
(voor 12.00 uur)
37.9% = 100
90
105
114
Middag
(tussen 12.00 en 18.00
uur)
54.3% = 100
101
100
98
7.8% = 100
143
78
44
Avond
(na 18.00 uur)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
12
65-plussers kopen minder vaak via internet producten, maar ook bij hun is
de kleding- en elektronicawinkel favoriet. Ruim 3 op de 10 65+personen
heeft wel eens via internet kleding gekocht.
Bij welke winkels heeft u wel eens via internet producten gekocht?
Basis: personen
Totaal
NL
< 50 jaar
50 t/m 64 jaar
65+
1
Kledingwinkel
49.0
60.3
1
37.7
2
30.9
1
2
Elektronicawinkel
40.4
45.4
2
39.6
1
27.0
2
3
Reiswinkel
28.9
30.9
4
30.4
3
21.6
3
4
Warenhuis
23.8
30.3
5
18.3
4
12.1
4
5
Schoenenwinkel
23.2
31.0
3
15.7
5
10.5
6
6
Speelgoedwinkel
22.2
29.7
6
13.8
7
11.6
5
7
Drogisterij
15.2
17.3
7
14.8
6
9.7
7
8
Woonwinkel
7.9
10.0
8
6.3
8
4.2
8
9
Supermarkt
4.8
6.6
9
3.2
10
1.7
10
10
Doe-het-zelf winkel/bouwmarkt
4.2
4.5
10
4.6
9
2.9
9
11
Opticien
2.6
3.9
11
1.4
11
0.6
11
21.7
13.0
Geen van bovenstaande
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
26.0
41.0
13
GfK Kengetallen Supermarktomzet
weekbasis 2012 - 2013
Week
35
Week
36
Week
37
Week
38
Week
39
2012
€634,196
€606,945
€601,817
€614,588
€639,527
2013
€639,472
€619,327
€621,822
€620,162
€621,960
0.8
2.0
3.3
0.9
-2.7
2012
29,382
29,166
28,969
29,024
28,564
2013
29,761
29,277
28,894
28,884
28,714
1.3
0.4
-0.3
-0.5
0.5
2012
€21.58
€20.81
€20.77
€21.18
€22.39
2013
€21.49
€21.15
€21.52
€21.47
€21.66
-0.5
1.7
3.6
1.4
-3.3
Omzet (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Kassabonnen (x 1.000)
% Groei t.o.v. 2012
Omzet per kassabon
% Groei t.o.v. 2012
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet
huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
Omzet (x 1.000)
Cumulatief (t/m week 39)
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
2012
2013
€24,164,177
€24,940,439
Groei
3.2
Omzet per kassabon
2012
2013
€21.68
€22.20
Groei
2.4
14
Ontwikkeling in de tijd
Jaarbasis
Miljard
Historie Supermarktomzetten (€)
27.2
26.2
26.1
+0.2%
2004
28.3
+3.9%
2005
+4.0%
2006
+6.2%
2007
31.4
31.1
30.0
32.2
32.6
* 31.7
+3.4%
2008
+1.2%
+2.6%
+1.1%
2009
2010
2011
2012
€21.89
€22.10
€22.14
* +5.4%
Historie bedrag per kassabon (€)
€21.85
€20.36
€19.47
* € 21.91
€20.92
€19.52
+0.2%
2004
€21.88
+4.3%
2005
* 2009 o.b.v. 53 weken
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
+2.7%
2006
+4.4%
2007
+0.2%
2008
+1.0%
2009
+0.2%
2010
-1.2%
2011
2012
* +0.3%
15
GfK Supermarktkengetallen
Maandbasis 2012-2013
Totale omzet Totale omzet
(x 1.000)
(x 1.000)
2012
2013
Groei tov
2012
Omzet per
kassabon
2012
Omzet per
kassabon
2013
Groei tov
2012
Januari (week 1 t/m 5)
€ 3,008,157
€ 3,128,961
4.0
€ 21.35
€ 22.17
3.8
Februari (week 6 t/m 9)
€ 2,451,224
€ 2,515,098
2.6
€ 21.88
€ 22.20
1.5
Maart (week 10 t/m 13)
€ 2,439,249
€ 2,705,250
10.9
€ 21.56
€ 23.31
8.1
Q1 (week 1 t/m 13)
€ 7,898,630
€ 8,349,309
5.7
€ 21.58
€ 22.53
4.4
April (week 14 t/m 17)
€ 2,547,711
€ 2,494,719
-2.1
€ 22.34
€ 22.08
-1.2
Mei (week 18 t/m 22)
€ 3,155,379
€ 3,279,898
3.9
€ 22.40
€ 22.97
2.6
Juni (week 23 t/m 26)
€ 2,535,630
€ 2,635,277
3.9
€ 22.02
€ 22.47
2.0
Q2 (week 14 t/m 26)
€ 8,238,719
€ 8,409,894
2.1
€ 22.26
€ 22.52
1.2
Juli (week 27 t/m 31)
€ 3,078,209
€ 3,175,261
3.2
€ 21.24
€ 21.83
2.8
Augustus (week 32 t/m 35)
€ 2,485,741
€ 2,522,705
1.5
€ 21.02
€ 21.20
0.9
September (week 36 t/m 39)
€ 2,462,877
€ 2,483,271
0.8
€ 21.29
€ 21.45
0.8
Q3 (week 27 t/m 39)
€ 8,026,827
€ 21.20
Oktober (week 40 t/m 43)
€ 2,482,321
€ 21.55
November (week 44 t/m 48)
€ 3,193,605
€ 21.70
December (week 49 t/m 52)
€ 2,746,930
€ 24.40
Q4 (week 40 t/m 52)
€ 8,422,856
€ 22.48
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
16
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per week (totaal assortiment)
2011
2012
2013
850,000
800,000
Bestedingen in euro's (x 1.000)
750,000
700,000
650,000
600,000
550,000
500,000
450,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Gr o eicijf er s weeko mz et
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
5.6
6.5
3.1
2.4
1.7
-0.9
4.4
5.2
3.0
8.1
8.5
23.4
-21.0
17.1
-1.0
2.1
2.7
4.4
17.6
-9.2
6.6
3.6
2.5
6.4
3.2
27
1.8
28
3.1
29
3.4
30
4.4
31
3.1
32
2.1
33
0.1
34
3.0
35
0.8
36
2.0
37
3.3
38
0.9
39
-2.7
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
17
GfK Supermarkt kengetallen:
Aantal kassabonnen per week
2011
2012
2013
32,000
Aantal kassabonnen (x 1.000)
30,000
28,000
26,000
24,000
22,000
20,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
Gr o eicijf er s aant al kassab o nnen
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
0.0
2.0
-1.2
-2.3
2.3
2.8
-2.8
1.4
3.1
0.7
2.0
2.6
4.4
-14.6
16.1
-1.2
-0.1
2.4
-0.5
6.9
-6.3
5.1
0.6
4.1
1.2
1.6
27
-0.7
28
-0.7
29
0.1
30
1.9
31
1.3
32
0.9
33
-0.5
34
1.3
35
1.3
36
0.4
37
-0.3
38
-0.5
39
0.5
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
18
GfK Supermarkt kengetallen:
Omzet per kassabon per week
2011
2012
2013
30.00
28.00
bedrag per kassabon
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012
weken in het jaar
Gr o eicijf er s o mz et p er kassab o n
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
%
2.5
3.5
7.8
5.5
0.1
-1.1
2.0
3.0
2.1
2.2
6.0
5.8
18.2
-7.5
0.9
0.2
2.2
0.3
4.9
10.0
-3.0
1.4
3.0
-1.5
5.1
1.6
27
2.5
28
3.8
29
3.4
30
2.5
31
1.8
32
1.1
33
0.6
34
1.7
35
-0.5
36
1.7
37
3.6
38
1.4
39
-3.3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
19
Meer informatie?
vindt u op:
op gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))
Joop Holla
Retail Insights Director
0162-384278
06-55323114
[email protected]
© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | September 2013
20

similar documents