Presentatie Sondevoedingtraject N Kors T Stegehuis

Report
Sondevoeding
Nico Kors, kinderarts
3 Oktober 2013
Sondevoeding
PROJECT
Baby
TRAJECT
Volwassene
Aanleiding voor start project
•
•
•
•
Teveel “groeiers”in het ziekenhuis
Teveel medicalisering
Stimuleren verantwoordelijkheidsgevoel ouders
Stilstand in zorg is achteruitgang
Natuur is en was onze leidraad!
• Kraamsuite:
• Baby Friendly Hospital Initiative 1991
(WHO: World Health Organization
en UNICEF: United Nation International Children Emergency Fund)
• Warmte
De 5 R’s
•
•
•
•
•
Rust
Reinheid
Regelmaat
Rookverbod
Reisverbod
Hoe gingen wij van start?
• Uitgebreide instructie aan ouders
• Huisbezoek kinderarts < 24 u na ontslag
• Intensief contact lactatiekundige-ouderskinderarts
Gevolgen van project voor
zorgverleners
• Afname verpleegdagen kinderafdeling
• Andere manier van werken op afdeling
Evaluatie project 2002 - 2005
Enkele feiten
CBS
2003
2012
Geboortecijfer
200.000
176.000
Perinatale sterfte
1629 (9,1 ‰)
- 24.000
+ 800
Leeftijd moeder eerste kind
29 jaar
Vruchtbaarheid
1,75 kind per moeder (blijft gelijk)
Enkele feiten
Borstvoeding
2003
2012
Pasgeborene
70 %
74 %
Na 6 weken
60 %
62 %
Na 3 maanden
50 %
50 %
Bron: RIVM
Het traject volgt…
SONDEVOEDING THUIS
Anno 2013
Tineke Stegehuis,
Lactatiekundige IBCLC
Toen en nu
•
•
•
•
Kern is hetzelfde gebleven!
Huisbezoek op indicatie / neo-nazorgteam
Foldermateriaal
WHO/Unicef BFHI
Waarom?
Zodat ouders en baby’s 24
uur bij elkaar zijn!
Is onderzoek nodig om
het belang van hechting
uit te leggen…?
Wij geven sondevoeding aan…
• Premature / dysmature baby’s
• Zieke baby’s
• Baby’s met verminderde voedingsvaardigheden
18
Stappenplan sondevoeding
•
•
•
•
•
Plaats checken van de sonde
Sondevoeding hevelen
Sonde fixeren
Problemen herkennen
Oefenperiode is gemiddeld
twee á drie dagen
Het ontslag…
De overgang…
THUIS
• Overgang naar voeden op verzoek
. Wegen /aanleggen/ bijvoeding via sonde
Ouders
‘Sondevoedingtraject bij de prematuur:een onderzoek naar de effecten op de
borstvoeding, de hechting en de opnameduur’ , 2011
100% zou weer deelnemen aan het traject
Als sondevoeding geen optie zou zijn?
• 13% langer in het ziekenhuis, tot volledige borstvoeding
• 78% combinatie borst/fles
• 8.6% combinatie borst/fles en een combinatie met
kunstvoeding
• 4.3% zou voor kunstvoeding kiezen
Draagkracht
• De meeste ouders ervaren sondevoeding thuis als
intensief, maar heerlijk om thuis te zijn!
• Een enkel ouderpaar heeft het moeilijker dan gedacht
ervaren
Andere disciplines
• De kraamverzorgende
• De GGD ( JGZ) verpleegkundige
26
Het einde van de sonde…
Soms binnen een paar dagen,
soms duurt het langer….

similar documents