Bronnenonderzoek

Report
Bronnenonderzoek
PWS-seminar V5
13 juli 2014
Bron: EUR Universiteitsbibliotheek
Wat is een bron?
• Geschreven tekst
– Boek
– Tijdschriftartikel
– Krantenartikel
– Internetpagina
• Afbeelding
• Geluidsfragment
• Interview
Oorsprong van een bron
• Originele, primaire bron:
– Feitenrelaas
– Artikel naar aanleiding van een experiment
– Beschouwing van iemand met mening er in
• Secundaire bron
– Meta-analyse: samenvatting van meerdere
onderzoeken
– Artikel dat verwijst naar primaire bron
Ongeldige bronnen
• Werkstukken van andere scholieren
(www.scholieren.com)
• Google en andere zoekmachines
– Is niet meer dan de kaartenbak uit de mediatheek
Bronnen zoeken
• Wat is het doel van de informatie die je zoekt? Denk
aan zaken als:
• Het belichten van verschillende standpunten met
betrekking tot je onderwerp;
• Het geven van objectieve informatie;
• Het toelichten van een onderwerp of definitie;
• Het ondersteunen van je eigen argumenten met cijfers
en feiten;
• Het vergroten van eigen achtergrondkennis;
• Het illustreren van je onderwerp met afbeeldingen of
voorbeelden.
Soorten informatie
• Welk soort informatie heb je nodig voor dit doel? Denk
aan:
• Feiten, cijfers, statistieken;
• Citaten/opinies;
• Wetenschappelijke artikelen;
• Afbeeldingen/kaarten;
• Nieuwsartikelen;
• Ooggetuigenverslagen;
• Overheidsdocumenten (nota’s, memo’s e.d.);
• Documentaires;
• Radioverslagen
• enz.
Waar ga je zoeken?
• Bibliotheken (Universiteiten, Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag)
• Internet (random)
• Wikipedia of andere (online-)encyclopedie
• Sites van kranten met een eigen zoekfunctie
• Sites van gerenommeerde instellingen:
–
–
–
–
KNMI
Ministeries
Musea
CBS
Wikipedia
• Naslagwerk dus secundaire bron!
• Open source: iedereen mag bijdragen
• Kwaliteit is niet altijd goed: altijd checken
Zoekmachines
• Google (algemeen)
• Google Scholar: (wetenschappelijk)
• Lees de helpfunctie van zoekmachines:
– Google:
Zoektermen
• Varieer op een thema: synoniemen
• Gebruik meervoud en enkelvoud
• Zoek in het Engels (let wel op andere
betekenis)
Boolean operators
• And:
– voetbal and oranje (+voetbal +oranje)
– Alles over voetbal en oranje samen
• Or:
– “mobieltje” or “mobiele telefoon”
– Alles over mobieltjes ofwel mobiele telefoons
• Not:
– “voetbal” not “brazilië” (voetbal –brazilië)
– Wel voetbal maar geen Brazilië
Zoek op deelwoorden
• Gebruik jokers: ? of *
• Journalist* vindt alles met
– Journalist
– Journaliste
– Journalisten
– Journalistiek
Hoe goed is een bron?
• Betrouwbaarheid
• Geloofwaardigheid
• Draagvlak
• Statistisch juist
Betrouwbaarheid
•
•
•
•
Wie is de schrijver?
Welke organisatie zit er achter?
Staan er taalfouten in?
Zijn er links van andere betrouwbare sites
hierheen?
• OVERLEG MET JE BEGELEIDER!
Geloofwaardigheid
• Welke organisatie zit erachter?
– Belang van schrijver/organisatie
• Eenzijdig of meerdere kanten belicht?
• Feiten en/of meningen
• Geven andere bronnen dezelfde informatie?
– Eén bron is géén bron!
Draagvlak
• Zijn er bronvermeldingen?
• Zijn er verwijzingen naar erkende instanties?
Statistiek
• “There are lies, damned lies and statistics”
• Als iets met getallen wordt geïllustreerd, wees
dan extra op je hoede!
– Hoe groot was de steekproef?
– Hoe is de vraag gesteld?
– Hoe lopen de assen in een grafiek?

similar documents