Projelerde Harita Çalışmaları E.GÜLER

Report
SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESİ EĞİTİMİ
Erkan GÜLER
Harita Y. Mühendisi
0312 207 5970
Haritalar ;
Harita: Harita, yeryüzünün
Ölçeklerine göre:
tamamının veya bir parçasının
kuşbakışı görünümünün
matematiksel yöntemlerle
istenilen ölçeğe göre
küçültülerek, özel işaretlerle bir
düzlem üzerine çizilmiş
örneğidir
-Küçük ölçekli
-Orta ölçekli
-Büyük ölçekli
Kullanım Amaçlarına göre:
-Topografik haritalar
-Toprak haritaları
-Nüfus haritaları
-Deniz haritaları
- …vb
Basım/Gösterim şekillerine göre:
-
Kağıda basılı haritalar
Plastik-Karbartma haritalar
Sayısal haritalar
- BAŞLIK
- KUZEY OKU
- ÖLÇEK
- ÖZEL İŞARETLER/
LEJANT/GÖSTERİM
- HARİTAYI ÜRETEN
KİŞİ/KURUM
- PAFTA İNDEKSİ
KOORDİNAT SİSTEMİ: Doğru,
düzlem ya da uzayda bulunan bir
noktanın yerini belirtmek için
başlangıç noktası, kutup ekseni,
açılar için yönler ve eksenlerden
oluşan sistemdir.
PROJEKSİYON : Dünya yüzeyinin
çeşitli formulasyonlar ile düz bir
kağıt üzerine orantılı aktarma
işlemidir.
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü veri
projeksiyonu;
UTM 6̊
ED50
(Universal Transvers Mercator 6̊ )
(European Datum 1950)
1/25 000 ölçek
GPS
koordinatsistemi:
WGS84
SAYISAL HARİTA: Bilgisayar ortamında
bulunan coğrafi ve sözel veriler ile ilgili
elementler bütünüdür.
- Bir çizim programı ile görüntülenip,
işlem yapılabilir
(netcad,Arcgis,Mapinfo..vb)
- Güncellenebilir,
- Alan, koordinat gibi sorgulamalara
imkan tanır
- Mekansal analizler yapılabilir
-CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)’ye entegre
edilebilir.
Tarayıcıda taranmış (koordinatsız ve
ölçeksiz) ve bilgisayara atılmış haritalar,
sayısal harita DEĞİLDİR!
Bu haritalara ‘Sayısal ortamdaki
haritalar’ denir.(Resim)

similar documents