PowerPoint-presentatie

Report
Op weg naar de Brugklas
21-01-2014: Plaatsingswijzer
• Achtergrond en
beweegredenen
• Plaatsingswijzer
 Uitgangspunten
 Belangrijke aspecten
 Werkwijze
21-01-2014: Plaatsingswijzer
“Door meten
tot weten!”
Cito-toetsen
Methode gebonden toetsen
Observatie
Onderbuik gevoel
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Achtergrond en beweegredenen:
• Spanning tussen PO en VO:
 advies van de leerkracht
- totaalbeeld van de ontwikkeling
- werkhouding, inzet, zelfstandigheid
 Cito- eindtoets
- momentopname
- hard gegeven
21-01-2014: Plaatsingswijzer
PO en VO ontwikkelen in
gezamenlijkheid een sluitende
systematiek, die ervoor zorgt,
dat elke leerling, op basis van
de meerjarige ontwikkeling van
het kind, op de meest passende
plek in het vervolgonderwijs
terecht komt…
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Uitgangspunten
• Het LVS vanaf groep 6 is leidend
bij advisering en plaatsing
• De eindtoets geldt als ‘second
opinion’
• Begrijpend lezen en Rekenen
krijgen het meeste gewicht
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Belangrijke aspecten
• Het LVS krijgt een sterkere functionele positie in de basisschool
• De basisschool ‘neemt ouders
eerder aan de hand’ richting het
vervolgperspectief
• Eind januari groep 8: alle
gegevens zijn verzameld
• Film i.p.v. foto
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Werkwijze
Bij de Plaatsingswijzer staan de
gegevens uit het LVS vanaf groep 6
centraal.
Er wordt gekeken naar de
ontwikkeling van de leerling bij
rekenen en wiskunde, spelling,
begrijpend lezen en technisch
lezen.
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Groep 6:
Plaatsingswijzer
wordt ingevuld
Groep 7:
Plaatsingswijzer
wordt met
ouders
besproken
21-01-2014: Plaatsingswijzer
Voorbeeld VWO advies
Profiel
VWO
BL
(begrijpend lezen)
R&W
(rekenen en wiskunde)
TL
(technisch lezen)
Sp.
(spelling)
VWO Plusprofiel
VS ≥90
VS ≥122
VS ≥117
VS ≥158
In groep 8 ge-rekend naar M8
*
In groep 8 ge-rekend naar M8
*
VWO Basisprofiel


Vaardigheidsscores groep 8 / jan-febr.
A/1-score tot Plusprofiel
In groep 8 ge-rekend naar M8 *
Profiel van groep 6 t/m 8 met overwegend A/I-scores
o
Zie voor álle groepen de tabel
Maximaal 2 maal een A/II-score
o
Zie de tabel voor de ondergrenzen van A/II
VS 68-85
VS 119-121
VS 108-116
Basisprofiel: het vereiste niveau voor het gewenste schooltype
Plusprofiel: iets ‘over’
21-01-2014: Plaatsingswijzer
VS 150-155
Tot slot nog een tip ………………..
..
zo
werkt
het
dus
niet!
21-01-2014: Plaatsingswijzer

similar documents