Het oprichten van een gezondheidscentrum

Report
Het oprichten van een
gezondheidscentrum
Janet Huizer, Caransscoop 15 maart 2012 HAN Nijmegen
Programma:
1.
2.
3.
4.
5.
Initiatief
Fasering
Gebiedsanalyse
Huisvestingsvraagstuk
Samenwerkingstraject
1.
Initiatief
o Casus Beekbergen:
- Beekbergen
- Lieren
- Oosterhuizen
- Apeldoorn-Zuid
Overheidsbeleid
Op 26 januari heeft mevrouw schippers, minister van VWS een brief
uitgebracht met haar beleidsdoelstellingen.
2. Fasering d.m.v. projectmatige aanpak
• Initiatieffase
• Ontwerpfase
• Realisatiefase
2a. Initiatieffase
•
•
•
•
•
•
•
Wat is de aanleiding ?
Wat is het doel?
Weke resultaten worden wanneer behaald?
Wie zijn betrokken?
Hoe pakken we het aan?
Uitgangspunten en randvoorwaarden.
Samenwerkingsovereenkomst
2B. Ontwerpfase
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebiedsanalyse
Visievorming
Programma van eisen en wensen
Van vlekkenplan naar voorlopig ontwerp
Huurprijs
Servicekosten
Energie
Huurbereidstellingsverklaring
2. Demografie
Aantal inwoners: 24.660 (01-01-2011/2010)
Beekbergen: 4.260
Lieren: 1.250
Oosterhuizen: 850
Apeldoorn Zuid: 18.300
(bron: CBS/VAAM-Nivel)
Leeftijdsopbouw
Postcodegebieden
0 tot 20 jaar
7331: Brummelhof,
Vogelkwartier, en
Staatsliedenkwartier
7332: Kayersmolen
7333:
Componistenkwartier
, Rivierenkwartier en
Malkenschoten
7361: Beekbergen
7364: Oosterhuizen
en Lieren
Totaal:
Bron: CBS 2009/2010
20 tot 65 jaar
65 jaar of
ouder
Totaal:
2.395 (21%)
7.195 (63%)
1.765 (16%)
11.355
80 (27%)
190 (63%)
30 (10%)
300
1.430 (22%)
3.910 (60%)
1.195 (18%)
6.535
845 (20%)
2.435 (57%)
305 (25%)
695 (57%)
230 (18%)
1.230
5.055 (21%)
14.425 (61%)
4.225 (18%)
23.705
4.285
Ontwikkeling SES in Apeldoorn,
Beekbergen en Lieren
Bron regionale wijkscan eerstelijn/CBS
Groei/afname huisartsencontacten
Beekbergen en Lieren/ Oosterhuizen
Ziekteclusters
Infectieziekten
‘09
‘14
Groei/afname
selectie
Groei/afname
Nederland
649
647
-0,5%
-12,5%
0,9%
1.911
1.673
-12,7%
3%
6,2%
Bewegingsapparaat
684
637
-6,5%
-5,5%
3,6%
Acute letsels
182
176
-2,2%
-12,2%
1,5%
1.025
58
-5,8%
-7,5%
2,5%
Overige klachten
571
512
-7,4%
-4,1%
3,6%
Psychische/psychosociale
problemen
400
362
-8,2%
-5,7%
2,6%
Vruchtbaarheid, geboorte
75
91
15,6% -
-22,5%
-2,4%
Chronische ziekten
Overige aandoeningen
bron: VAAM-Nivel
De verwachte
groei/afname van het
aantal huisartscontacten
van 2009 tot 2014
opgedeeld naar
ziektecluster voor uw
selectie en Nederland
Ontwikkeling psychosociale zorgvraag
Beekbergen en Lieren/ Oosterhuizen
‘09
Psychisch onwelbevinden
‘14
Groei/afname
selectie
Groei/afname Nederland
27%
26,8%
2,2%
-14,8%
0,1%
15,3%
15,7%
3,8%
-14,5%
0,0%
Stemmingsstoornis
4,0%
4,1%
2,2%
-15,8%
0,1%
Angststoornis
8,1%
8,4%
2,4%
-15,6%
0,2%
Alcoholafhankelijkheid
3,4%
3,5%
7,5%
-12,4%
-0,8%
Psychiatrische stoornis
bron: VAAM-Nivel
De verwachte
groei/afname van het
aantal inwoners met
psychische problemen
van 2009 tot 2014 voor
uw selectie en
Nederland
Samenvatten I (demografie):
o In Beekbergen relatief de meeste ouderen
o Het Vogelkwartier is van de selectie de jongste
buurt
o Apeldoorn Zuid en Beekbergen gemiddelde SES
o Lieren en Oosterhuizen hoge SES
Samenvatten II (zorgvraag):
o Ontwikkeling chronische ziekten: hoge afname
in Beekbergen en lichte groei in
Lieren/Oosterhuizen
o Ontwikkeling vruchtbaarheid/ geboorte:
hoge groei in Beekbergen en hoge afname in
Lieren/Oosterhuizen
o Ontwikkeling psychosociale zorgvraag: groei in
Beekbergen en hoge afname in Beekbergen/ Lieren
Visie voorbeeld
• De patiënt staat in het gezondheidscentrum centraal
• Het centrum heeft een vriendelijke uitstraling, is
laagdrempelig en goed bereikbaar
• Zorgverleners leveren een gevarieerd en integraal
zorgaanbod
• Zorgverleners werken samen op inhoudelijke thema’s
• Iedere individuele zorgverlener is verantwoordelijk
voor de eigen patiënten.
2C. Realisatiefase
• Op basis gebiedsanalyse verdere verfijning
producten/aanbod
• Gezamenlijke inkoop of ieder apart?
• Van voorlopig naar definitief ontwerp
• Financiële haalbaarheid
• Huurprijs/Servicekosten/Energie
• PR en communicatie
• Huurovereenkomst
Opening

similar documents