Köpeklerde Kalitatif Olarak Parvovirus, Corona Virus VE Giardia

Report
KÖPEKLERDE KALİTATİF OLARAK
PARVOVİRUS, CORONA VİRUS VE
GİARDİA ANTİJENLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Alperen URAL* Serkal GAZYAĞCI
*Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
KÖPEKLERDE PARVOVİRUS ENFEKSİYONLARI



Kanin parvovirus yaşamı tehdit edebilecek, oldukça yüksek
kontagüyöz bir viral hastalıktır. Özellikle intestinal sistem
başta olmak üzere hızlı bölünen köpek vücut hücrelerine
yerleşir.Genç hayvanlar enfekte olduğunda Parvovirüs
lökositlere yerleşebilir. Virüs kalp kaslarına zarar verir
ve ömür boyu kalp problemlerine neden olur.
GENEL BELİRTİLER
Letarji, şiddetli kusma ,iştahta azalma , kanlı ve kötü
kokulu ishal ,ileri derecede dehidrasyon.
BULAŞMA
Parvoirus çok bulaşıcıdır ve hayvan dışkısına temas etmiş
insan hayvan yada herhangi bir obje ile taşınabilir. Çok
dirençlidir, virüs doğada yemek kabları, ayakkabılar, halı
zemin gibi canlı olmayan objelerin üzerinde aylarca
yaşayabilir.
Aşılanmamış köpeklerin parvvovirusu sokaklardan ve çok
fazla köpeğin bulunduğu bölgelerden alması
mümkündür.
KÖPEKLERDE CORONAVİRUS ENFEKSİYONU


1.
2.
3.
4.
5.

Coronavirus genellikle yavru köpeklerin sindirim
sisteminin viral bir enfeksiyonudur fakat olgun
köpeklerde de bulunabilir. Barınaklardaki aşısız
köpeklerde sıklıkla gözlenir. Tipik olarak bilinen bir fetal
virüs değildir.
Klinik Belirtiler :
kötü kokulu sulu sarı /turuncu ishal
letarji
iştah kaybı
ateş
kusma
Korunma:
Köpeğinizin 6 haftalıktan itibaren, düzenli aşılanması bu
hastalıktan koruyabilir. Köpeğin bulunduğu yer ve
barınakların düzenli temizliği virüsün yayılışını engeller.
KÖPEKLERDE GİARDİA SPP.



1.
2.
3.
Uzun yıllardır köpeklerdeki giardia’nın (giardiosis diye de
bilinir) farklı bir suşunun insanlarda kalıcı ishale neden olduğu
bilinmekteydi. Hastalığın yayılımının dışkıyla kontamine
yüzme havuzları, gıdalar, içme suları ve yüzeylerle arttığı
anlaşıldı. Bu farkındalık hayvan sağlığındaki giardiasis in
anlaşılmasını ve tanısal metodların geliştirilmesini sağladı.
Köpeklerde en sık görülen giardia semptomu; mukuslu yada
mukussuz orta dereceden şiddetliye kadar ishaldir. İshalde
nadiren kan bulunur. Diğer bir semptom ise kusmadır. Giardia
kisti döken birçok köpek asemptomatiktir yani hiçbir giardia
semptomu göstermiyebilir.
Köpek giardiya tedavisinde bir çok çeşitli ilaç seçeneği
mevcuttur. Bunlar :
fenbendezol (50 mg/kg gün) bütün köpeklerde etkilidir.
metronidazol (25 mg/kg 5gün) Bazı köpeklerde metronidazol
toksik olabilir.
drantolplus (3 gün)

Bu çalışma; Parvovirus, Coronavirus ve Giardia
Spp. teşhiste yardımcı olan ticari bir test kitinin
değerlendirilmesi ve hasta köpeklerin
tedavisinde yol göstermek amacıyla yapılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada ishal şikayeti olan 112 köpekte
çalışıldı.
 Dışkıda Parvovirus, coronavirus and giardia spp.
etkenleri araştırıldı
 Bu etkenlerin araştırılması için (Anigen Rapid
CPV-CCV-Giardia Ag) özel bir test kiti
kullanıldı.

TEST PROSEDÜRÜ









Testi kutusundan cıkartılıp düz kuru bir alana yerleştirilir.
2 swabı kullanılarak köpek dışkılarından örnek alınır.
CPV-CCV Ag testi için , 1ml diluet (P-C) içerecek sekilde tübe
swabı yerleştiriniz.
Giardiya tersti için , 1ml diluent (G) içerecek sekilde tüpe
swabı yerleştiriniz.
Swabın örnekleri diluent ile karıştırınız.
1dk sonra, verilmiş olan tek kullanımlık damlatıcı yardımıyla
karıştmış örnekleri tüpten alınız. (P-C dilüenti ve G dilüenti
için farklı tek kullanımlık damlatıcıları kullanın)
Her örnek kutucuguna damlatıcıdan yavasca 4 damla
damlatınız.
Test calışmaya başladıgından testin ortasında yer alan test
sonuç çizgisinde mor bir çizginin hareket ettiğini
göreceksiniz. Eger bu hareket 1 dakika içine gercekleşmezse 1
damla dilüet daha ilave ediniz.
5 ile 10 dakika içinde testi yorumlayınız. 20 dakikadan sonra
yorumlama yapmayınız.
HIZLI TANI KİTLERİNİN AVANTAJLARI
 Hızlı
sonuç verir.
 Uygulaması
 Sağaltıma
 Non
kolaydır.
yol gösterir.
invazivdir.
SONUÇLAR
Parvovirus
Köpek sayısı
5
Coronavirus
12
Giardia spp.
7
12 köpekte Coronavirus antijeni belirlenirken, 5 köpekte Parvovirüs
antijeni tespit edildi. 7 köpekte ise Giardia Spp. belirlendi. İki veya üç
antijeni birlikte taşıyan dışkıya rastlanmadı.
TEŞEKKÜR EDERRİM…
[email protected]
www.serkalgazyagci.com

similar documents