CTQ Flowdown

Report
CTQ
VOC
x
CTQext
x
x
CTQint
x
X
x
X
x
X
x
X
x
x
Specificatie
Meetmethode
Meetfrequentie
Prioriteit
© LSSA 2010
1
CTQ Pannenkoeken
Een warme,
smaakvolle, gare en
goed uitziende
pannenkoek
VOC
CTQext
Temperatuur bij
consumptie
CTQint
Temperatuur
Specificatie
40-50 °C gedurende 1
min. na serveren
Smaakvol
Smaak
Gaarheid bij
consumptie
Uiterlijk
Gaarheid
Aangebrand
Kleur
Rondheid
Gemiddeld een 8
Binnenkant niet
vloeibaar
Niet aangebrand
% bruin oppervlak
Range (straal)
(geen zwarte vlekken)
> 90%
< 1 cm
Meetmethode
Thermometer in het
midden op de
pannenkoek houden
Een pannenkoek
verdelen in evenveel
familieleden en
individueel proeven
(schaal 1..10)
Doorsnijden en
observeren
Visuele inspectie
Visuele inspectie
Meetfrequentie
Iedere 10e pannenkoek
Iedere 10e pannenkoek
Iedere 10e pannenkoek
Iedere pannenkoek
Iedere pannenkoek
Iedere pannenkoek
Prioriteit
8
10
7
9
6
2
© LSSA 2010
(volgens smaakpanel)
Rondheids-sjabloon
PR0023
2
CTQ Pancakes
A warm, tasty, well
done and good looking
pancake
VOC
© LSSA 2010
CTQext
Temperature
for consumption
Tasteful
Doneness at
consumption
CTQint
Temperature
Taste
(acc. taste panel)
Doneness
Burnt
Color
Roundness
Specification
40-50 °C during 1 min.
after serving
Average of 8
Inside not liquid
Not burnt
(no black spots)
% Brown area
> 90%
Range (radius)
<1 cm
Measurement
method
Hold a thermometer in
the middle of the
pancake
Divide a pancake in as
many family members
and taste individually
(scale 1..10)
Cutting and observing
Visual inspection
Visual inspection
Measurement
frequency
Every 10th pancake
Every 10th pancake
Every 10th pancake
Every pancake
Every pancake
Every pancake
Priority
8
10
7
9
6
2
Appearance
Roundness template
PR0023
3

similar documents