Prezentace kurzu

Report
Čtení technických výkresů
(100 hodin)
27.1. – 24.3.2014
Učební plán
Název modulu
1.
2.
3.
4.
Kód
modulu
Hodinové dotace
Teorie
Praxe
Samostudium
Normalizace v technickém kreslení
NTK
3
0
0
Písemný test
Zobrazování tvaru strojních součástí
ZSS
4
1
0
Písemný test
Kótování na strojnických výkresech
KSS
4
1
0
Písemný test
Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a
polohy
PPTP
3
1
0
5.
Písemný test
PJPTZ
4
0
0
Technické výkresy a schémata
TVS
7
0
0
Praktická
úloha
Technologická dokumentace
TCHD
5
0
0
Zápočet
Výkresy sestavení
VSE
5
1
0
Praktická
úloha+test
VPO
3
0
0
INV
18
40
0
Praktická
úloha+test
56
44
0
CELKEM
100
8.
9.
10.
Písemný test
Předepisování jakosti povrchu, úpravy povrchů
a tepelného zpracování
6.
7.
Ukončení
modulu
Výkresy polotovarů
Technická dokumentace na PC Autodesk
Inventor
Zápočet
Časový harmonogram
Únor
4, 6, 10, 13, 15, 18, 20, 24, 27
Březen
1, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 20, 24
Začátek Po,Čt -15.00
Konec Po,Čt 19.05, 2x 20.00
So 8.00
So 12.00
Certifikát o absolvování
• Písemný test, pro úspěšné splnění modulu je
třeba dosáhnout min. 70%.
• zápočet
• Praktická úloha, pro úspěšné splnění modulu
je třeba dosáhnout min. 70%.
• Praktická úloha a test, pro úspěšné splnění
modulu je třeba dosáhnout min. 70%.
Docházka min. 70% !!!!

similar documents