organizace dat v počítači

Report
VY_32_INOVACE_F3-04
ORGANIZACE DAT V POČÍTAČI
AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš
VYTVOŘENO: ZÁŘÍ 2011
STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU: ORGANIZACE DAT V POČÍTAČI,
SOUBORY A SLOŽKY
Časová náročnost: 30-45 minut
Předmět: INFORMATIKA
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
V dnešních počítačích je uloženo ohromné
množství dat.
 Pro jejich použití se v nich musíme snadno
vyznat.
U počítačů se můžeme setkat se dvěma pojmy,
které se používají v souvislosti s ukládáním a
organizací dat.
Jsou to :
SOUBOR
A
SLOŽKA
(pro složku se rovněž používá výrazu adresář).
Soubor (file)
 je logicky vytvořená skupina dat (informací)
 forma uložení informací a dat na disku
(uložišti)
 jde o nejmenší jednotkou záznamu informací,
se kterou může uživatel pracovat
 je označen názvem a příponou
 Nesmí se používat znaky \ ~ ? * < > : „“
 přípona obvykle určuje typ (formát) souboru
Příklady označení souborů
ikona.jpg
text.docx
Soubory dělíme na:
a) programy a spustitelné soubory – zpracovávají datové
soubory nebo obsahují příkazy pro počítač, které se mají
provést. Patří sem například programy Word, Skype,
Internet Explorer, “Přehrávače videa“
b) datové soubory (data) – patří sem textové soubory,
obrázky, zvukové soubory (audio), video soubory (filmy).
Přípony souborů
*Textové soubory - .doc, .txt, …
*Spustitelné soubory - .exe, .bat, …
*Hudební soubory – .mp3, .wav, …
*Grafické soubory - .jpg, .png, …
*Multimediální soubory - .avi, .mpeg, …
*Archivní soubory - .zip, .rar, …
*Další formáty - .xls, .ppt, …
SLOŽKA (folder)
Dříve se používal název ADRESÁŘ.
slouží jako prostor pro uspořádání souborů
na disku
složka může obsahovat libovolné množství
podsložek
KOŘENOVÁ SLOŽKA – nachází se na každém
disku a je nadřazena všem složkám a
podsložkám, označuje se - \C:
ŠKOLU SI LZE Z HLEDISKA USPOŘÁDÁNÍ PŘEDSTAVIT
STEJNĚ JAKO SLOŽKY A PODSLOŽKY V POČÍTAČI.
škola
1.stupeň
2.stupeň
1.ročník
2.ročník
3.ročník
4.ročník
5.ročník
6.ročník
7.ročník
8.ročník
9.ročník
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A
1.B
2.B
3.B
4.B
5.B
6.B
7.B
8.B
9.B
1.C
2.C
3.C
4.C
5.C
6.C
7.C
Uvnitř složky nesmějí být na stejné úrovni dva soubory se
stejným názvem i příponou, ani dvě složky se stejným názvem.
Složky by měly být tvořeny vždy přehledně s
logickou strukturou!
Přehlednost soborů a složek zrychluje nejen orientaci a
samotnou práci na počítači, ale může se vyplatit i při vážných
poruchách systému a následné záchraně uložených dat.
Pamatujme, že uspořádání “vnitřku“ počítače je určitým
odrazem “vnitřku“ majitelovi hlavy.
Cesta
Každý soubor je jednoznačně určen označením
kořenové složky, posloupností podložek vedoucích do
složky, kde je soubor uložen (tzv. cesta), a vlastním
názvem souboru.
Příklad cesty
Jako příklad si napíšeme umístění žáka Jirky v 6.A, školy z
našeho příkladu.
CVIČENÍ
1)Na svých počítačích si vytvoříme složku DOKUMENTY.
2)Vytvoříme v ní složku ŠKOLA.
3)Otevřeme ji a vytvoříme v ní podložky 1.STUPEŇ a
2.STUPEŇ .
4)Otevřeme složku 1.STUPEŇ nebo 2.STUPEŇ, podle
toho, do které třídy chodíme.
5)Vytvoříme v ní podsložky 5.A, 5.B, 5.C nebo 6.A, 6.B,
6.C, podle toho, do kterého ročníku chodíme.
VLASTNÍ TVORBA AUTORA

similar documents