Storyboard

Report
ANIMÁCIÓ
MULTIMÉDIA MA 2013
TERVEZÉS
Az animációk fejlesztésének
lépései
FEJLESZTÉS LÉPÉSEI
Célok meghatározása
Adaptáció – Dramaturgiai forgatókönyv (script)
Storyboard, képes forgatókönyv
Fejlesztés
CÉL MEGHATÁROZÁSA
• mi a fő témája az animációnak;
• kinek, kiknek szeretne animációt készíteni
nem, életkor, előismeretek, érdeklődési kör, stb.;
• mit szeretne vele elérni:
oktatás, információ átadás, ismeretterjesztés, szórakoztatás,
marketing, reklám, enciklopédia, stb.;
• milyen hatást akar kiváltani a célközönségedből;
CÉL MEGHATÁROZÁSA
Történet
• Bevezető
• Kibontakozás
• Tetőpont
• Befejezés
• Lezárás
Megrendelés esetén
• Megrendelő céljait, elképzeléseit
• Átbeszélni
• Pontosan rögzíteni
Megvalósítható?
dramaturgiailag, esztétikailag vagy valami más szempont miatt
esetleg nem valósítható meg
DRAMATURGIAI FORGATÓKÖNYV
(SCRIPT) 1/3
Eredeti mű forgatókönyvvé alakítása – Adaptáció
Szinopszis 1/2
• Célok
• Mi lesz az alkalmazási környezet?
• A célközönség mikor, milyen körülmények között „használja” az
alkalmazást?
• Milyen forrásokat, azaz elemeket akar felhasználni?
• Meghatátozandó ezek
• Mennyisége
• Milyensége (fajtáját, pl. szöveg, kép, animáció, videó, hang,
strukturált adatbázis, …),
• Elérhetőségét
• A teljes összhangjukat a közölni kívánt információval kapcsolatban
DRAMATURGIAI FORGATÓKÖNYV
(SCRIPT) 2/3
Szinopszis 2/2
•
Mi a koncepció a megvalósítása? Hogyan, milyen módon történik?
•
Milyen módon, hogyan kerül a felhasználóhoz a termék?
Már
•
•
•
•
itt fontos meghatározni a publikációval kapcsolatos elképzeléseket (a megrendelő oldaláról is):
ingyenesen elérhető vagy fizetős hozzáférésű;
milyen hordozón kerül publikálásra (internet, dvd);
része valamilyen alkalmazásnak (pl. banner, weblapon, egy programban, projektben) vagy önálló
Milyen egyéb idő- és költségvonzatok merülhetnek fel?
Kiadási oldalon például
• a források szerzői jogai,
• résztvevő szereplők költségei,
• elkészítéshez szükséges eszközökkel és humán erőforrásokkal kapcsolatos kiadások.
Bevételi oldalon például
• bejövő támogatás,
• szponzor, fizetés is.
Ezek visszahathatnak az elkölthető forrásokra is.
Az irodalmi forgatókönyv és a storyboard elkészítése után érdemes felülvizsgálni.
SZINOPSZIS MINTA
A PRODUKCIÓ CÍME:
1. Az ötlet rövid leírása:
2. A produkció célja:
3. A célközönség megnevezése:
4. A kivitelezési, megjelenítési módja (prezentáció, hipertext,
hipermédia, multimédia):
5. A struktúra leírása:
6. A kivitelezéshez szükséges eszközök, szoftverek:
7. Forrásanyagok:
8. Meglévő produkciók:
9. Költségtervezet:
10. Egyéb megjegyzések:
DRAMATURGIAI FORGATÓKÖNYV
(SCRIPT) 3/3
Dramaturgiai forgatókönyv megírása
Tartalmazza:
• Jelenetekre bontott cselekményt
• Párbeszédeket
Nem tartalmazza:
• Képeket
• Technikai hivatkozásokat
STORYBOARD
Képes forgatókönyv
• Vázlatosak (pálcikaemberek) vagy
• Teljesen kidolgozottak
Karaktervázlatok
Helyszínrajzok
Minden cselekményre vonatkozóan
• action: részletes cselekmény
• dialogue: párbeszéd, narráció
• sound: zenei és hanghatások leírása
http://www.scribd.com/doc/21288641/
Group-1D
HA NEM CSAK ANIMÁCIÓ, HANEM
MULTIMÉDIA
MULTIMÉDIA ALKALMAZÁS
TERVEZÉSE
A tervezés előkészítés szakaszait 6 fő pontba foglaltuk
össze:
1. Ismerkedés a multimédia produkcióval
2. Tervezet
ötlet, igényfelmérés, koncepciókialakítás, média-választás,
3. Médiaanalízis (script – szinopszis)
4. Struktúra leírás
5. Képernyő oldalak meghatározása,
6. Képes forgatókönyv (storyboard) írása,
I. BEJELENTKEZŐ KÉP II. Köszöntés
III. Főmenü
Irodalmi
szöveg

A KATICABOGÁR
Mérete, alfajai. Élőhelye
Táplálkozása,
Szaporodása, Védekező
mechanizmusa, Helye az
állatok Szerepe a…
MÉRETE, ALFAJAI
Text

A szöveg a kép alján
helyezkedik el, középre
zárt.
Betű: Verdana, 36 pont,
álló, kapitális, fekete
Betű: Verdana, 22 pont,
álló, kapitális
Szín: fekete
Betű: Verdana, 22 pt. Álló,
a cím kapitális, a szöveg
nem. Szín: vörös, közép
Szint/
Médium
Női hang ismétli az olvasható
Női hang ismétli az
szöveget.
olvasható szöveget.
Köszönti a felhasználót.
Hang
Zene
Halk természetfilm zene
a háttérben + a bogár
szárnyának zizegése.
Állókép

Háttér
Adatbázis
Animáció

Keret
Fehér háttér
–
A betűk egyenként
“esnek” be a képbe.
Mozgó

A levélen mászó katicára
ráközelít a kamera, majd Félközeli beállítás
kitárja a szárnyát, és
jobbra felfelé kirepül.
A katica pöttyei forognak
Effekt


Átúszás 
Navigáció,
Forrópont

Lineáris
Idő (sec)

MENÜPONTOK
1/1. MENÜ
-
ZENE
Fehér háttér
–
Fehér háttér
–
-
-
Átúszás 
Névjegy,
Help, tutor, exit
15-20 sec.
15-20 sec.
Lineáris
15-20 sec.
Fehér háttér
–
Vízszintes, függönyeffekt,
(wipe)
Szokásos elemek: előre,
hátra, utoljára megtekintett
oldal, súgó kilépés, elsőutolsó kép, könyvjelző,
céloldal,
B eje len tk ező kép
H elp
STRUKTÚRA
Tu to r
K ö s zö n té s
N é vjeg y
Dem o
Főm enü
N a vig ác ió
M enüp ont
1
A lp o n t
1 .1
A lp o n t
1.2
M ODUL 1
N o dus
E p izó d
1
M enüpo nt
2
A lp o n t
2 .1
A lp o n t
2.2
E p iz ó d
2
A lp o n t
3.1
M ODUL 3
M ODUL 2
N odus
M enüpo nt
3
Nod us
E p iz ó d
3
A lp o n t
3.2
Ta n an y ag
eg y ség ek
Ö ssz ete tt
sz ö ve g , kép ,
h an g
tarta lm a k
K ise g ys ég e k;,
ö n álló k ép e k,
h an g o k,
sz ö ve g eg y sé g ek
M en üpon t
4
A lp o n t
4.1
A lp o n t
4.2
Há t t é r
MOZGÓKÉP
ANIMÁCIÓ
Szövegmező
KÉPERNYŐTERV – KÉPES FORGATÓKÖNYV
Elrendezés a fontosabb arculati elemekkel
STORYBOARD
TARTALOM
NAVIGÁCIÓ
ADATÁLLOMÁNYOK
Aktuális menü
Főmenü / menü /
Kékszalag
Háttér
Szokásos elemek,
Homogén, átmenetes szürke Háttér.pcx
Menüpont panel
Rákattintva 
(belépés és visszalépés lehetősége
biztosított)
Adatbeviteli mező:
Rákattintva 
Szövegmező
Panel / v. görgetés
Szöv1.doc
Szöveg
Link 
Szöv2. doc
Állókép
3 mp
30 mp.
Kép1.doc
Animáció
Áthaladáskor
Anim1. (objektum, v. frame)
Médiaablak
Hotspot,
rákattintvaVideo1.avi
Hang
Hangszóró ikon
Hang1.avi
Navigáció
A lap alján
Navig.pcx /Mester oldal/
Média player
A lap alján
Video1. avi
Egyéb
IDŐ
1 perc
2.perc
IRODALOM
Storyboards http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/
Hitchcock Topics http://faculty.cua.edu/johnsong/hitchcock/pages/extras.html
Závodszky Ferenc: AZ ANIMÁCIÓ Általános bevezetés a művészeti tárgyakhoz.
• A művészet. http://www.zavodszky.hu/doc/animacio_tankonyv1.pdf
• A képes forgatókönyv. http://www.zavodszky.hu/doc/animacio_tankonyv2.pdf
• A műfajfilm narrációja. http://www.zavodszky.hu/doc/animacio_tankonyv3.pdf
Storyboard Templates http://www.printablepaper.net/category/storyboard
Forgó Sándor: Multimédiatervezés és kivitelezés.
http://www.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/mumf1-6.doc
Szabó Sóki László: ELEKTRONIKUS MÉDIATARTALMAK: VIDEO ÉS HANG.
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/13_SzaboSokiLaszloElektronikusMediatartalmak/index.html
http://pingmag.jp/2006/10/27/storyboard-design/

similar documents