عملکرد 91-اهداف 92 - شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی

Report
‫عملكرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫عملكرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬ثبت و بروز آوری اطالعات در سيستم آمار فرابر و نصب‬
‫ورژن جدید نرم افزار‬
‫‪ ‬ساماندهی فيزيکی و الکترونيکي اسناد پرسنلی‬
‫‪ ‬مکانيزه نمودن فرم مرخص ی روزانه وحذف گردش فيزیکی‬
‫فرم‬
‫‪ ‬برقراری ارتباط مکانيزه با توانير از طریق خط ‪mpls‬‬
‫‪ ‬تهیه فایلهای مکانيزه مالیاتی شرکت به سازمان دارایی‬
‫‪ ‬راه اندازی دفاتر جامع خدمات مشترکين‬
‫عملكرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬انجام برنامه اصالح و سرویس سخت افزار‬
‫‪ ‬بروز رسانی انتی ويروس و نصب وصله های امنيتی ويندوز‬
‫‪ ‬همکاری با دفاتر خدمات الکترونیک‬
‫‪ ‬خرید نرم افزار تعمير و نگهداری تاسیسات شبکه(‪ )pm‬و‬
‫نصب آن در شهرستان بيرجند‬
‫‪ ‬تهیه فایلهای بیمه جهت سازمان تامين اجتماعی‬
‫‪ ‬تهیه فایلهای مکانيزه قرارداها و خرید کاال جهت سازمان دارایی‬
‫عملكرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬تجهيز اتاق شبکه جهت ثبت اطالعات ‪gis‬نهبندان‬
‫‪ ‬راه اندازی سرور ‪ voip‬الستیکس جهت واحد‬
‫انفورماتیک‬
‫‪ ‬تفکیک نمودن حوزه شهرستانها در سیستم ‪ gis‬با‬
‫هماهنگی پیمانکار جهت اخذ آمار مکانيزه‬
‫‪ ‬نصب سرور ‪ vpn‬جهت اتصال شعبات و دفاتر‬
‫خدمات جامع به سیستم مشترکين‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬تعویض مانیتورهای قدیمی ‪ CRT‬با ‪ LED‬در ستاد‬
‫‪ ‬پیاده سازی ‪ VOIP‬روی خطوط‪ WAN‬بصورت پایلوت در‬
‫شهرستان قائنات‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی اتوماسیون محرمانه با شرکت توانير شامل‬
‫برقراری ارتباط ‪ ، dial up‬نصب سرور ‪ ،‬تنظیم بانک‬
‫اطالعاتی و آموزش حراست‬
‫‪ ‬تهیه بودجه پیشنهادی جهت ارائه به شرکت توانير‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی نرم افزار صبا(سیستم ارسال و‬
‫دریافت اطالعات با حراست وزارت نيرو)‬
‫‪ ‬پیگيری نامه های ارسالی از حراست توانير و رفع‬
‫تهدیداتی که بوسیله ‪ worms‬و ویروسهای خاص‬
‫اینترنتی انجام میگيرد‪.‬‬
‫‪ ‬ایزوله کردن شبکه حراست از شبکه محلی‬
‫‪ ‬پشتیبان گيری اطالعات حراست‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی و رفع مشکالت دوربين های مدار‬
‫بسته حراست با هماهنگی پیمانکار‬
‫‪ ‬بروزرسانی‪ ،‬رفع اشکال و تهیه نسخه پشتیبان از‬
‫نرم افزار های شرکت شامل‪:‬‬
‫سیستم اتوماسیون اداری ایکن‬
‫سیستم مالی –پشتیبانی شامل نرم افزارهای‬
‫حسابداری‪ ،‬انبار‪،‬اموال‪،‬کنترل پروژه‪،‬بودجه‪،‬‬
‫بازرگانی‪ ،‬قراردادها‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬سیستم اداری شامل حقوق و دستمزد‪ ،‬پرسنلی‪،‬‬
‫آموزش ‪ ،‬رفاه‬
‫‪ ‬سیستم آمار فرابر‬
‫‪ ‬سیستم مدیریت اسناد‬
‫‪ ‬سیستم ضبط مکاملات‬
‫‪ ‬سیستم ثبت حوادث‬
‫‪ ‬سیستم حضور و غیاب‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬سیستم عمرانی استانداری‬
‫‪ ‬سیستم پیمانکاران‬
‫‪ ‬سیستم برق روستایی‬
‫‪ ‬سیستم حسابداری اینترنت‬
‫‪ ‬سایت شرکت و پنل ‪sms‬‬
‫‪ ‬سیستم اتوماسیون اداری پشتیبان نيرو‬
‫‪ ‬نرم افزارهای تحت ‪dos‬‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬انجام امور سخت افزاری شامل‪:‬‬
‫بررس ی و تعیين مدل جهت خرید قطعات از طریق کمیته فنی داخلی‬
‫نصب و راه اندازی ویندوز و نرم افزارها‬
‫ثبت مشخصات در سیستم آمار تجهيزات کامپیوتری‬
‫تست و عیب یابی و سرویس تجهيزات سخت افزاری‬
‫عملکرد ‪ IT‬سال ‪1391‬‬
‫‪ ‬انجام امور شبکه شامل‪:‬‬
‫پشتیبانی از شبکه محلی ستاد و شهرستانها‬
‫پشتیبانی از شبکه ‪ wan‬شامل عیب یابی و پیکربندی روترها‬
‫پشتیبانی از شبکه اینترنت ستاد و شهرستانها‬
‫پشتیبانی از شبکه ‪ mpls‬برق خراسان‬
‫پشتیبانی از شبکه فیبر نوری ستاد و مدیریت توزیع برق بيرجند‬
‫پشتیبانی از اتوماسیون اینترنتی‬
‫پشتیبانی از سیستم ثبت حوادث اینترنتی‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬راه اندازی شبکه و نصب تجهيزات سخت افزاری و‬
‫نرم افزاری در شهرستانهای جدید زیرکوه و خوسف‬
‫‪ ‬برقراری ارتباط ‪ Wan‬بين بيرجند و طبس –‬
‫بيرجند و خوسف – بيرجند و زیرکوه‬
‫‪ ‬خریداری ‪ ،‬نصب و راه اندازی سیستم مدیریت‬
‫متمرکز برنامه ها (‪)web gateway‬‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی‪ -‬پشتیبانی در ستاد‬
‫با نصب نرم افزار وب گیتوی و حذف سرورهای‬
‫شهرستان‬
‫‪ ‬یکپارچه سازی سایر نرم افزارها از قبیل اداری ‪،‬‬
‫مشترکين‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی نرم افزار تعمير و نگهداری‬
‫تاسیسات شبکه(‪ )pm‬در کلیه شهرستانها‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬تعویض مانیتورهای قدیمی ‪ CRT‬با ‪ LED‬در‬
‫شهرستانها‬
‫‪ ‬پیاده سازی ویدئو کنفرانس بين شهری‬
‫‪ ‬پیاده سازی ‪ VOIP‬روی خطوط‪ WAN‬در کلیه‬
‫شهرستانها‬
‫‪ ‬مكانيزه نمودن فرآیند مرخص ی ‪،‬ماموريت‪ ،‬صورت‬
‫جلسات و سایر فرمهای کاربردی از طريق اتوماسيون‬
‫اداري‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬پیاده سازی سیستم مانیتورینگ شبکه‬
‫‪ ‬پیگيری و برقراری ارتباط فیبر نوری بين ستاد و قائنات از طریق‬
‫پست توزیع‬
‫‪ ‬نصب نسخه جدید ایکن و برگزاری جلسات آموزش ی جهت‬
‫آشنایی مدیران وکارشناسان با قابلیتهای نسخه جدید‬
‫‪ ‬ایجاد دبيرخانه ‪ ،‬تعریف سربرگ نامه‪ ،‬تعریف کاربر ‪ ،‬اصالح‬
‫چارت سازمانی در اتوماسیون اداری جهت شهرستانهای‬
‫زیرکوه‪ ،‬خوسف و طبس‬
‫‪ ‬آموزش پرسنل دبيرخانه و کاربران ومدیران شهرستانهای جدید‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬راه اندازی ویدئو کنفرانس با شرکت توانير‬
‫‪ ‬پیاده سازی بستر مناسب جهت پشتیبان گيری مکانيزه با استفاده‬
‫از تجهيزات ‪san‬‬
‫‪ ‬پیاده سازی سرورهای مجازی جهت پایداری سیستم های نرم‬
‫افزاری‬
‫‪ ‬ارتقاء کالینت ها به ویندوز ‪ 7‬با توجه به اعالم مایکروسافت در‬
‫خصوص پشتیبانی ‪ xp‬تنها تا پایان سال ‪2013‬‬
‫‪ ‬خرید فایروال سخت افزاری جهت با ال بردن امنیت شبکه‬
‫‪‬‬
‫خرید دستگاه ‪ Load balancer‬جهت استفاده بهینه از‬
‫پهنای باند اینترنت‬
‫اهداف ‪ IT‬سال ‪1392‬‬
‫‪ ‬گسترش خدمات الکترونیک در دفاتر جامع‬
‫‪ ‬نصب و راه اندازی مراکز تماس (‪)contact center‬‬
‫‪ ‬جداسازی ایتنترنت از شبکه محلی‬
‫‪ ‬برقراری ارتباط بانک اطالعاتی آمار با سیستم های ‪ gis‬و‬
‫سیستم های مالی‬
‫‪ ‬پیاده سازی استاندارد ‪ isms‬جهت باالبردن سطح امنیت ‪it‬‬
‫شرکت‬

similar documents