****** 1

Report
‫فصل دوم‬
‫سخت افزارهای گرافیکی‬
‫‪1‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫در این فصل‪:‬‬
‫‪ ‬انواع مانیتورها‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬مشخصات کارتهای گرافیکی‪:‬‬
‫‪ CRT‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Plasma‬‬
‫‪‬‬
‫‪ LCD‬‬
‫‪‬‬
‫‪ LED‬‬
‫‪‬‬
‫‪ Finger Touch Monitors‬‬
‫‪‬‬
‫حافظه‬
‫پردازنده‬
‫امکانات جانبی‬
‫ویژگی های خاص‬
‫‪...‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ CRT: Cathode Ray Tube‬‬
‫‪ ‬يك مانيتور ‪ CRT‬قديمي از يك لوله شبيه يك بطري شيشه اي بزرگ استفاده می‬
‫کند‪ 3 .‬تفنگ الكتروني در سمت باريك آن قرار دارند آنها الكترونها را به سمت‬
‫صفحه بزرگ مسطحي كه در برابر تماشاگر قرار دارد شليك مي كنند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬در داخل صفحه اي كه ما به آن نگاه مي كنيم بوسيله اليه‬
‫نازكي از فسفر به صورت نقطه اي پوشانده شده است‪.‬‬
‫آنها در گروههاي ‪ 3‬تايي مرتب شده اند يك قرمز ‪ ،‬يك سبز‬
‫و يك نقطه فسفري آبي‪.‬‬
‫آنها با يكديگر يك پيكسل را مي سازند‪.‬‬
‫اين نقاط زماني روشن مي شوند كه كه بوسيله الكترونها‬
‫از طرف تفنگ الكتروني ضربه مي زنند‪.‬‬
‫‪ ‬هر چه پرتو الكترون قويتر باشد نقاط نوراني تر مي شوند‪ .‬آنها شروع به سياه شدن‬
‫مي كنند اما زمانيكه اشعه به تمام قدرت خود رسيد نقاط به رنگ قرمز سبز و آبي‬
‫در مي آيند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬اشعه الكتروني بوسيله ميدان مغناطيس ي هدايت مي شود كه به اشعه انحنا مي‬
‫ً‬
‫دهند بنابراين آنها دقيقا به نقطه مطلوب اصابت مي كنند‪.‬‬
‫‪ ‬اشعه هاي الكترون به سرعت صفحه نمايش را جارو مي كنند‪.‬‬
‫هر كدام از سه تفنگ الكتروني بايد بدون وقفه تك نقطه هاي‬
‫مقصد را اسكن كنند‪.‬‬
‫شدت اشعه هر تفنگ الكتروني براي هر تك نقطه مي تواند‬
‫تنظيم شود تا رنگ نهايي را ايجاد كند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬اشعه الکترونی از یک شبکه کنترل عبور میکند که وظیفه آن کنترل شدت تابش‬
‫الکترون ها است‪.‬‬
‫‪ ‬این شدت تابش با تنظیم سطح ولتاژ شبکه کنترلی تنظیم میشود‪.‬‬
‫‪ ‬این شبکه یک استوانه فلزی است‪ .‬ولتاژ پایین تعداد الکترون های عبوری را کاهش می‬
‫دهد و در نتیجه شدت نور کم می شود‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم متمرکز کننده‪ :‬پرتوها را به صورت یک اشعه باریک به روی الیه فسفری‬
‫هدایت می کند‪( .‬به صورت الکتریکی یا مغناطیس ی)‬
‫‪ ‬الکتریکی‪ :‬استوانه مانند لنزهای الکترواستاتیک عمل می کند‪.‬‬
‫‪ ‬مغناطیس ی‪ :‬سیم پیچ هایی که با گذشت جریان از آن نوعی میدان مغناطیس ی ایجاد می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬قدرت تفکیک یا وضوح تصویر)‪ :(resolution‬حداکثر تعداد نقاطی که می تواند‬
‫بدون همپوشانی در یک ‪ CRT‬نمایش داده شود‪.‬‬
‫‪ ‬همجواری بیش از حد نقاط به یکدیگر باعث همپوشانی و عدم تشخیص نقاط می‬
‫گردد‪ .‬شدت نقاط دارای یک توزیع گوس ی است و نقاط زمانی قابل تشخیص هستند‬
‫که فاصله مراکز آنها از یکدیگر بیشتر از ‪ %60‬حداکثر قطر تابش باشد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬قطر تابش یا قطر هر نقطه (پیکسل) به قطر باریکه الکترونی و سطح انرژی آن‬
‫بستگی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین‪ ،‬رزولوشن یا قدرت تفکیک به نوع فسفر‪ ،‬شدت تابش و سیستم متمرکز‬
‫کننده و منحرف کننده بستگی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬نرخ نمایش یا نسبت تصویر )‪:(Aspect Ratio‬‬
‫تعداد نقاط در راستای افقی‬
‫تعداد نقاط در راستای عمودی‬
‫‪8‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫=‪Aspect Ratio‬‬
CRT ‫مانیتورهای‬
:‫ انواع صفحه نمایش‬
(raster-scan display) ‫ رستری‬
(vector-scan display) ‫ برداری‬
S. POORKIANI
9
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬صفحه نمایش رستری )‪:(raster-scan display‬‬
‫‪ ‬مانند تلویزیون‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪،CRT‬‬
‫صفحه نمایش رستری‬
‫‪ ‬پیکسل های خاموش و روشن در نمایشگر سیاه و سفید‪،‬‬
‫‪ ‬هر پیکسل یک بیت برای کنترل شدت و میزان تابش به نقطه‬
‫‪ ‬حافظه یا بافر‬
‫‪ ‬در یک سیتم سیاه و سفید با یک بیت بر پیکسل بافر فریم را معموال نگاشت بیتی‬
‫)‪ (Bitmap‬می نامند‪.‬‬
‫‪ ‬چند بیت بر پیکسل‪ :‬نگاشت پیکسلی )‪(Pixmap‬‬
‫‪ ‬فرکانس تازه سازی‪ :‬تعداد دفعات نمایش و بازسازی یک فریم در ثانیه‪ -‬واحد آن‪ :‬هرتز‬
‫‪Hz‬‬
‫‪11‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
CRT ‫مانیتورهای‬
:(vector-scan display) ‫ صفحه نمایش برداری‬
S. POORKIANI
12
‫مانیتورهای ‪ ،CRT‬صفحه نمایش برداری‬
‫‪‬عملکرد وکتوری شبیه پالتر و عملکرد رستری مثل پرینتر است‪.‬‬
‫‪‬تازه سازی در این نمایشگرهابه تعداد خطوطی که روی صفحه نمایش می یابد‬
‫بستگی دارد‪.‬‬
‫‪‬خود تصویر هم به صورت مجموعه ای خطوط در حافظه نگهداری می شود‪.‬‬
‫‪‬بنابراین برا ی تازه سازی تصویر‪ ،‬سیستم هربار باید به صورت دوره ای این‬
‫اطالعات را از بافر برداشته و آنها را ترسیم کند‪.‬‬
‫‪ 30‬تا ‪ 60‬بار در ثانیه‬
‫‪‬هزاران قطعه خط در ثانیه‬
‫‪screen saver ‬‬
‫‪13‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪ ، CRT‬صفحه نمایش برداری‬
‫‪ ‬مزایا و معایب صفحه نمایش برداری‪:‬‬
‫‪ ‬مناسب برای رسم تصاویر به صورت مجموعه خطوط‪ ،‬مثل تجهیزات آزمایشگاهی مانند اسیلوسکوپ‬
‫‪ ‬وضوح باالتر نسبت به نمایشگرهای رستری‬
‫‪ ‬تصاویر با تن رنگی پیوسته را به خوبی نمایش نمی دهند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ CRT ‬های رنگی‪:‬‬
‫‪ ‬تلفیق فسفرها با رنگهای مختلف تابش ی‬
‫‪ ‬دو روش تشکیل تصویر‪:‬‬
‫‪ ‬روش نفوذ اشعه )‪(Beam Penetration‬‬
‫‪ ‬روش ماسک سایه )‪(Shadow Mask‬‬
‫‪15‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬روش نفوذ اشعه )‪:(Beam Penetration‬‬
‫‪ ‬اغلب در مانیتورهای برداری‬
‫‪ ‬سه الیه فسفری قرمز آبی سبز روی صفحه وجود دارند که رنگ نمایش داده شده به‬
‫فاصله پرتو الکترونی به الیه های فسفری بستگی دارد‪.‬‬
‫‪ ‬روش ماسک سایه )‪:(Shadow Mask‬‬
‫‪ ‬اغلب در مانیورهای رستری‬
‫‪ ‬هر پیکسل دارای ‪ 3‬زیرپیکسل قرمز آبی سبز است‪.‬‬
‫‪ 3 ‬تفنگ الکترونی مجزا برای نورهای رنگی‬
‫‪16‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬روش ماسک سایه )‪( :(Shadow Mask‬دنباله)‬
‫‪ ‬با شدت های متفاوت تابش رنگهای متنوعی ایجاد کرد‪ .‬اگر برای هر رنگ ‪ 8‬بیت در نظر‬
‫بگیریم‪:‬‬
‫‪BLUE‬‬
‫انواع قرمز‪ 256 = 28 :‬حالت‬
‫انواع سبز‪ 256 = 28 :‬حالت‬
‫انواع آبی‪ 256 = 28 :‬حالت‬
‫کل حالتها‪ 16777216 = 256*256*256 :‬رنگ‬
‫‪GREEN‬‬
‫‪RED‬‬
‫‪17‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪CRT‬‬
‫‪ ‬روش ماسک سایه )‪( :(Shadow Mask‬دنباله)‬
‫‪ ‬اگر برای هر رنگ فقط ‪ 1‬بیت در نظر بگیریم‪:‬‬
‫انواع قرمز‪ 2 = 21 :‬حالت (روشن یا خاموش)‬
‫‪Color‬‬
‫انواع سبز‪ 2 = 21 :‬حالت‬
‫سیاه‬
‫انواع آبی‪ 2 = 21 :‬حالت‬
‫آبی‬
‫کل حالتها‪ 8 =2*2*2 :‬رنگ‬
‫‪18‬‬
‫‪BLUE‬‬
‫‪GREEN‬‬
‫‪RED‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫سبز‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫فیروزه ای‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫قرمز‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫بنفش‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫زرد‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫سفید‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬پالسما چیست؟‬
‫ً‬
‫اگر تا به حال یك المپ مهتابی را شكسته باشید‪ ،‬حتما جز مقداری گرد سفید رنگ‬
‫چیز دیگری مشاهده نكرده اید‪ .‬ولی وقتی مهتابی روشن است به نظر میرسد كه ماده‬
‫ای نورانی درون المپ است‪.‬‬
‫حالتی كه مواد داخل مهتابی پس از روشن شدن به خود میگیرند حالت پالسما‬
‫نامیده میشود‪ .‬پالسما گاز برانگیخته ای است شامل یون های در حال حركت (‬
‫اتمهای باردار) و الكترون (ذرات با بار منفی)‪.‬‬
‫هر مادهای در حالت آزاد دارای بار خنثی است‪ .‬به این دلیل كه دارای تعداد مساوی‬
‫پروتون و الكترون است‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬پالسما چیست؟ (دنباله)‬
‫اما اگر در داخل گاز اختالف پتانسیل باالیی ایجاد كنیم‪ ،‬الكترونهای آزاد با ضربه‬
‫زدن به الكترونهایی كه تحت تاثیر جاذبه هسته هستند؛ پیوندشان با هسته اتم را‬
‫كم میكنند و باعث خروج آنها از مدار چرخش خود میشوند‪ .‬با كم شدن هر یك‬
‫الكترون‪ ،‬یك بار مثبت به بار كل اتم اضافه میشود ‪.‬‬
‫‪ ‬با پیوسته ساختن این شرایط الكترونهای آزاد همواره در حال حركت به سمت‬
‫ناحیه مثبت تر ( جایی كه الكترون كمتری وجود دارند ) اتم خواهند بود‪ .‬در حین این‬
‫حركتها و در نتیجه برخورد ذرات با الكترونها‪ ،‬انرژی الكترونهای منحرف شده‬
‫به شكل نور گسیل میشوند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬پالسما چیست؟ (دنباله)‬
‫نئون‪ ،‬آرگون‪ ،‬رادون و زنون عناصر گازی شكلی هستند که در ساخت صفحه‬
‫نمایشهای پالسما از آنها استفاده میشود‪ .‬این عناصردر هنگام برانگیختگی نور‬
‫فرابنفش )‪ (UV‬گسیل میکنند‪.‬‬
‫این نور قابل رویت توسط چشم انسان نیست ولی توانایی بر انگیخته کردن عناصری‬
‫که نور مرئی گسیل میکنند(فسفر) را دارد ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬نمایشگر پالسما چگونه کار می کند؟‬
‫‪22‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬نمایشگر پالسما چگونه کار می کند؟‬
‫‪ ‬رادون و گزنون‪ ،‬درون هزاران سلول سه رنگ بین دو صفحه جلو و عقب صفحه نمایش نگهداری‬
‫میشوند‪ .‬این سلولها همان پیكسلها هستند‪ .‬دیواره سلولها از جنس ماده دی التریک ریب )‪(Rib‬‬
‫است‪ .‬الكترودهایی هم در دو طرف این سلولها به طور عمودی قرار داده میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬الكترودهای شفافی که توسط عایق دی‪-‬الکتریکی از هم جدا شدهاند و با الیه محافظ اکسید منیزیم‬
‫پوشیده شدهاند نیز به پشت صفحه بیرونی چسبیده میشوند و به حالت افقی مرتب میشوند ‪.‬‬
‫‪ ‬برای یونیزه کردن گاز درون سلولها‪ ،‬الكترودها میلیونها بار در ثانیه شارژ میشوند‪ .‬این کار‪ ،‬همان‬
‫طور که دیدیم‪ ،‬باعث شارش ذرات بار دار میشود و آنها را وادار به گسیل فوتونهای فرابنفش‬
‫میکند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬نمایشگر پالسما چگونه کار می کند؟ (دنباله)‬
‫‪ ‬این فوتونها وقتی به الیه فسفر صفحه بیرونی برخورد میکنند باعث بر‬
‫انگیختگی الكترونهای فسفر میشوند و نور مرئی گسیل میکنند‪.‬‬
‫‪ ‬هر کدام از سلولها دارای فسفر با رنگهای سبز‪ ،‬آبی و قرمز هستند‪ .‬این سه‬
‫رنگ در ترکیب با هم تشكیل یك پیكسل رنگی را میدهند و تمام پیكسلها در‬
‫کنار هم تشكیل تصویر نهایی را ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای پالسما)‪(Plasma‬‬
‫‪ ‬نمایشگر پالسما چگونه کار می کند؟ (دنباله)‬
‫‪ ‬همانطور که گفته شد الکترودها دو نوع می باشند‪:‬‬
‫‪ .1‬الکترودهای نمایشگر شفاف‪ ،‬که روی سطح باالیی سلولها و در امتداد صفحه‬
‫شیشه ای جلویی به صورت افقی قرار گرفته اند‪ .‬جنس آنها از ماده شفاف رسانا‬
‫است‪.‬‬
‫‪ .2‬الکترودهای آدرس‪ ،‬که به آنها الکترودهای داده نیز می گویند و پشت سلولها و در‬
‫امتداد صفحه شیشه ای عقبی به صورت عمودی قرار گرفته اند‪ .‬جنس آنها از فلز‬
‫است‪.‬‬
‫‪ ‬این الکترودها با هم یک ماتریس را تشکیل می دهند که هر پیکسل یک شماره سطر‬
‫و ستون دارد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای‪LCD‬‬
‫‪ LCD: Liquid Crystal Display‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪26‬‬
‫کریستال مایع چیست؟‬
‫اولین بار در سال ‪1888‬از سوي يک گياه شناس اتريش ي به نام فردريک رينيتزمطرح شد‪.‬‬
‫زماني که يک ماده شبيه کلستريل ذوب مي شود‪ ،‬اين مايع در ابتدا تیره بوده و با باال رفتن‬
‫حرارت‪ ،‬رنگ آن روشن مي شود و پس از خنک کردن‪ ،‬مايع قبل از تبلور نهايي به رنگ آبي‬
‫تبديل مي شود‪.‬‬
‫کریستالها در دمای ‪ 14/5‬درجه تبدیل به سیال و یك حالت ابری می شوند و در دمای‬
‫‪ 178/5‬درجه یك مایع واقعی بودند‪ .‬او كشفش را با اتو لهمان یك فیزیكدان آملانی كه كشف‬
‫كرده بود مایعات خواص مشابه كریستال دارند در میان گذاشت‪ .‬به خصوص راجع به‬
‫رفتار آن زمانیكه به آن نور تابانده می شد بنابراین نام آن بوسیله اتولهمان به این صورت‬
‫نام گذاری شد‪ :‬كریستال مایع‪.‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای‪LCD‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪27‬‬
‫کریستال مایع چیست؟‬
‫ماده سه حالت جامد‪ ،‬مایع و گاز دارد‪ .‬جامدات شکل خاص ی دارند‪ ،‬یعنی مولکول‬
‫های آنها موقعیت خاص ی نسبت به یکدیگر داشته و نمی توانند آزادانه به هر سو‬
‫حرکت کنند‪.‬‬
‫مولکول های مایعات چنین قیدی نسبت به هم ندارند و در کل حجم آن در حرکت‬
‫اند‪.‬‬
‫کریستالهای مایع موادی هستند که ظاهر مایع دارند‪ ،‬اما مولکولهای آنها آرایش‬
‫خاص ی نسبت به یکدیگر دارند‪ ،‬درست مانند جامدات‪ .‬به همین دلیل کریستال مایع‬
‫خصوصیاتی شبیه به مایع و جامد داشته و به همین دلیل با چنین اسم متناقض ی‬
‫خوانده می شوند‪.‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LCD‬‬
‫‪ ‬نمایشگر ‪ LCD‬چگونه کار می کند؟‬
‫‪28‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LCD‬‬
‫‪ ‬نمایشگر ‪ LCD‬چگونه کار می کند؟‬
‫‪ ‬منبع نور‪ :‬فلورسنت‪ ،‬طوری کار میکند که در تمام زوایا از خود نور ایجاد و پراکنده‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ ‬یک فیلتر نور افقی که بعد از منبع نور قرار می گیرد و فقط به شعاع هایی از نور‬
‫اجازه عبور می دهد که افقی باشند‪.‬‬
‫‪ ‬الیه بعدی یک الیه از جنس کریستال مایع است که نورهای خارج شده در قسمت‬
‫قبل به سلول های آن برخورد می نماید‪.‬‬
‫‪ ‬برای یکنواخت کردن نور صفحه نمایش‪ ،‬نور بوسیله یک سیستم منعکس کننده‬
‫شدت یکسانی پیدا می کند‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LCD‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫نمایشگر ‪ LCD‬چگونه کار می کند؟‬
‫در هر طرف زیرپیکسل ها یک پانل وجود دارد که هرکدام با یک فیلتر قرمز سبز آبی‬
‫پوشش داده شده اند‪.‬‬
‫مثال در یک مانیتور ‪ 15‬اینچ‪ ،‬تعداد زیرپیکسل ها‪:‬‬
‫‪1024*768*3=2359296‬‬
‫هر پیکسل با ولتاژ مختص خودش کنترل می شود‪ .‬این ولتاژ که دارای محدوده بزرگی‬
‫است‪ ،‬با تغییراتی که دارد باعث تغییرات میزان قرمز سبز آبی می شود‪.‬‬
‫هدف نهایی کریستال ها منحرف کردن نور برای عبور از میان فیلترهای پوالریزه‬
‫است‪.‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
LCD ‫مانیتورهای‬
: LCD ‫ انواع‬
)passive matrix(‫ ماتريس غیرفعال‬.1
.(active matrix) ‫ ماتريس فعال‬.2
S. POORKIANI
31
‫مانیتورهای ‪LCD‬‬
‫‪ LCD .1‬ماتریس غیرفعال‪:‬‬
‫‪ ‬از يک شبکه ساده ‪ ،‬براي تامین شارژ پيکسل هاي موجود روي نمايشگر استفاده‬
‫مي کنند‪.‬‬
‫‪ ‬زمان پاسخ کوتاه و کنترل ولتاژ بدون دقت‬
‫‪ ‬باز شدن پيکسل هاي اطراف آن باعث مي شود تصاوير تار به نظر آيد و‬
‫کنتراست خود را از دست بدهد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LCD‬‬
‫‪ LCD .2‬ماتریس فعال‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪33‬‬
‫وابسته به ‪TFT‬ها‬
‫‪TFT‬ها ترانزيستورها و خازن هاي کوچک سوئيچ شونده هستند‪.‬‬
‫آنها در يک ماتريس و روي يک اليه شفاف مرتب مي شوند‪ .‬براي آدرس دهي يک‬
‫پيکسل ‪ ،‬رديف مناسب سوييچ مي شود و سپس شارژ به ستون اصلي ارسال مي‬
‫شود‪.‬‬
‫خازن قادر به نگهداري شارژ تا به دوره تازه سازي بعدي است‪.‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LED‬‬
‫‪ Light-Emitting Diode‬‬
‫‪ ‬بهترین راه کاهش مصرف برق تلویزیون تغییر نوع المپ تصویر آن و همچنین اختراع‬
‫راههای هوشمندانهتر به منظور کاهش هدررفت نور خروجی است ‪.‬‬
‫‪ ‬یک دهه است که گفته میشود المپهای نوری ال ای دی کممصرفتر از المپهای‬
‫فلورسنتی هستند‪.‬‬
‫‪ ‬فیلیپس مدعی ذخیره ‪ 40‬درصدی انرژی در تلویزیونهایش شده است‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ‪LED‬‬
‫‪ ‬سادهترین راه برای به کارگیری ال ای دیها نصب آنها حول چهار گوشه صفحه و‬
‫فراهم کردن این امکان است که نور پشت صفحه منتشر شود‪ .‬در نتیجه ارزانتر و‬
‫نازکتر از نسلهای پیشین خود هستند ‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم موسوم به نور مستقیم ال ای دی‪ ،‬گرانتر است‪ .‬به جای آنکه المپهای ال‬
‫ای دی حول گوشهها قرار داده شوند‪ ،‬درست در طول پشت صفحه صفآرایی‬
‫میکنند‪.‬‬
‫‪ ‬سیستم نور مستقیم ال ای دی ایدهای هوشمندانه است‪ ،‬زیرا تراکم نور را میتوان‬
‫پشت بخشهای تاریک تصویر کم کرد‪ .‬این "تیرهسازی موضعی" رنگ مشکی را عمیقتر‬
‫و طبیعیتر میکند ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مقایسه ‪LCD‬با ‪CRT‬‬
‫‪ .1‬مصرف برق کمتر (‪:)Require less power‬‬
‫مصرف برق در مانیتورها بیشتر به نوع تکنولوژی مورد استفاده در آن بستگی دارد‪.‬‬
‫در مانیتورهای ‪ CRT‬توان مصرفی برای یک مانیتور معمولی ‪ 19‬اینچ حدود ‪100‬‬
‫وات می باشد در صورتی که برای یک مانیتور ‪ 19‬اینچ ‪ LCD‬به طور میانگین ‪45‬‬
‫وات می باشد همچنین مانیتورهای ‪ LCD‬حرارت کمتری نسبت به ‪ CRT‬تولید می‬
‫کنند‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مقایسه ‪LCD‬با ‪CRT‬‬
‫‪ .2‬ابعاد و وزن کمتر (‪:)Smaller and weigh less‬‬
‫یک مانیتور ‪ LCD‬به طور قابل توجهی باریکتر و سبکتر نسبت به یک مانیتور‬
‫ً‬
‫‪CRT‬می باشد به طوری که وزن یک ‪ LCD‬حدودا نصف وزن یک ‪ CRT‬می‬
‫باشد ‪ .‬در ضمن شما می توانید یک ‪ LCD‬را روی پایه نصب شده بر روی دیوار‬
‫ً‬
‫قرار دهید و یا مستقیما به دیوار نصب کنید که این امکان برای ‪ CRT‬مقدور‬
‫نمی باشد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مقایسه ‪LCD‬با ‪CRT‬‬
‫‪ .3‬عوامل تشعشعاتی کمتر (‪:)Less eye strain‬‬
‫به دلیل اینکه در صفحه نمایشهای ‪ LCD‬هر پیکسل به طور جداگانه پردازش‬
‫می شوند ‪ LCD‬ها به مانند ‪ CRT‬لرزش تصویری ندارند و این موضوع باعث‬
‫می شود که کاربر خستگی چشمی کمتری داشته باشد و از نمایش متن ها به دلیل‬
‫لرزش کمتر‪ ،‬کارایی بهتری نسبت به ‪ CRT‬ها داشته باشند‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مقایسه ‪LCD‬با ‪Plasma‬‬
‫‪ ‬طول عمر صفحه تصویرپالسما چقدر است؟ بطور معمول ‪ 30000‬ساعت است‪.‬‬
‫‪ ‬طول عمر صفحه تصویر ال س ی دی چقدر است؟ ‪ 60000‬ساعت است‪.‬‬
‫‪ ‬مصرف برق تلویزیون پالسما چقدر است؟ ‪ 400‬وات‬
‫‪ ‬مصرف برق تلویزیون ال س ی دی چقدر است؟ ‪ 150‬تا ‪ 250‬وات‬
‫‪ ‬آیا میدان های الکترومغناطیس ی می تواند تصویر پالسما را خراب کند؟ خیر‪ .‬تلویزیون‬
‫پالسما به میدانهای الکترومغناطیس ی حساس نیست‪.‬‬
‫‪ ‬آیا میدان های الکترومغناطیس ی می تواند تصویر ال س ی دی را خراب کند؟ به خاطر وجود‬
‫نیمه رساناها تا حدودی تصویر خراب می شود‬
‫‪39‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مقایسه ‪LCD‬با ‪Plasma‬‬
‫‪‬تلویزیون پالسما در چه دماهایی می تواند کار کند؟ تلویزیون پالسما می باید اطرافش‬
‫بادخور داشته باشد و در محیط با دمای کمتر از ‪ 35‬سانتی گراد کارکند‪ .‬دریچه تهویه‬
‫آن را هرگز نبندید و نپوشانید‪ .‬تلویزیون پالسما راهرگز روی رادیاتور شوفاژ نصب‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪‬آیا تلویزیون ال س ی دی هم مانند تلویزیون پالسما به دستگاه تهویه نیاز دارد؟ خیر‪.‬‬
‫به تهویه نیاز ندارد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‬
‫‪ ‬مانیتورهای معمولی فقط خروجی هستند اما مانیتورهای ملس ی ورودی‪ -‬خروجی‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪ ‬اجزای یک مانیتور حساس به ملس‪:‬‬
‫‪ .1‬صفحه حساس به ملس‬
‫‪ .2‬کنترل گر‬
‫‪ .3‬درایور نرم افزاری‬
‫‪41‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‬
‫‪.1‬‬
‫صفحه حساس به ملس‪:‬‬
‫یک قاب شیشه ای شفاف حساس به ملس که طوری روی صفحه نمایش قرار می گیرد که‬
‫منطقه حساس قاب‪ ،‬منطقه قابل مشاهده صفحه نمایش را بپوشاند‪ .‬ای گیرنده عموما‬
‫دارای یک جریان الکتریکی است و ملس آن باعث تغییر سیگنالها میشود‪ .‬تغییر ولتاژ جهت‬
‫تشخیص محل ملس شده مورد استفاده قرار میگیرد‪.‬‬
‫‪ .2‬کنترل گر‪:‬‬
‫یک ‪ PC Card‬کوچک است که ارتباط میان صفحه حساس به ملس و کامپیوتر را برقرار‬
‫می کند‪ .‬کنترلر با دریافت سیگنال های مخصوص از صفحه ملس ی‪ ،‬آنها را به سیگنالهایی‬
‫معنادار برای پردازنده تبدیل کرده و از طریق پورت ‪ USB‬یا ‪ Serial‬به کامپیوتر منتقل می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‬
‫‪.3‬‬
‫درایور نرم افزاری‬
‫چگونگی تفسیر اطالعات دریافت شده از کنترلر را برای سیستم عامل مشخص‬
‫میکند‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬فناوری ها‬
‫‪ .1‬صفحه ملس ی مقاومتی‬
‫‪ .2‬صفحه ملس ی نوری‬
‫‪ .3‬صفحه ملس ی موج صدای سطح‬
‫‪ .4‬صفحه ملس ی خازنی‬
‫‪44‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬مقاومتی‬
‫‪ .1‬صفحه ملس ی مقاومتی‪ :‬استفاده از مقاومت برای تولید ولتاژهای متفاوت در نقاط‬
‫مختلف صفحه‬
‫‪ ‬حساس به فشار اعم از قلم‪ ،‬انگشت‬
‫‪ ‬دارای مواد پایه شیشه یا اکلیریک هستند که با الیه هایی از مواد هادی و مقاومتی‬
‫پوشیده شده اند‪ .‬که این الیه ها توسط نقاط غیر قابل مشاهده ای از هم جدا شده‬
‫اند‪.‬‬
‫‪ ‬فناوری ساده اما وضوح کمتر نسبت به دیگر فناوریها‬
‫‪ ‬مقاوم و دارای عمر طوالنی‬
‫‪45‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬مقاومتی‬
‫‪‬‬
‫‪46‬‬
‫طرز کار‪:‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬نوری‬
‫‪ .2‬صفحه ملس ی نوری‪ :‬بر اساس فناوری انقطاع پرتوی نور کار می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬در اصل یک جدول سراسری نوری است‪ .‬در یک طرف دیودهای نورانی و در طرف‬
‫دیگر تعدادی سنسورهای دریافت کننده نو قرار گرفته اند‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫‪‬‬
‫در زمان ملس‪ ،‬در محل ملس شده سنسورهای دریافت کننده نور دیگر نوری را‬
‫دریافت نمی کنند(یعنی وقفه ای در دریافت نور ایجاد می شود‪ ).‬که همین تغییر به‬
‫تعیین مختصات مکان ملس شده کمک می کند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دارای مقاومت و عمر طوالنی‪ -‬فقط سنسورها در برابر ضربه فیزیکی حساس هستند‪.‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬موج صدای سطح‬
‫‪ .3‬صفحه ملس ی موج صدای سطح‪( :‬پیشرفته ترین فناوری)‬
‫‪ ‬شبیه فناوری نوری ولی بجای پرتوهای نوری از امواج صوتی استفاده می کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪48‬‬
‫دو موج صوتی یکی از چپ و دیگری از باالی صفحه سرچشمه میگیرند و روی صفحه‬
‫حرکت میکنند‪ .‬در طرف مقابل‪ ،‬هر موج توسط سنسورهای گیرنده دریافت می شود‪.‬‬
‫در زمان ملس‪ ،‬در نقطه ملس شده‪ ،‬امواج جذب میشوند و باعث ایجاد تاخیر در‬
‫دریافت توسط گیرنده میشود‪ .‬که مدت زمان تاخیر به وجود آمده نشان دهنده عمق‬
‫فشار وارد شده می باشد‪.‬‬
‫جنس از شیشه است و هیچ وقت فرسوده نمیشود‪ .‬طول عمر زیاد و وضوح خوب‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫مانیتورهای ملس ی‪ -‬خازنی‬
‫‪ .4‬صفحه ملس ی خازنی‪:‬‬
‫‪ ‬یک پنل شیشه ای حاوی یک عنصر خازنی که ذخیره کننده بار الکتریکی است‪.‬‬
‫‪ ‬ملس کننده باید هادی جریان باشد‪ .‬مثل سر انگشت یا قلم هادی الکتریسیته‬
‫‪ ‬وقتی یک نقطه ملس میشود‪ ،‬جریان الکتریکی از سوی گوشه های صفحه به سمت‬
‫نقطه تماس جاری میشود‪.‬‬
‫‪ ‬بنابراین مدارهای نوسان سازی که در گوشه ها قرار گرفته اند‪ ،‬فرکانس خود را با‬
‫توجه به نقطه تماس تغییر می دهند‪.‬‬
‫‪ ‬تغییر فرکانس اندازه گیری شده و نقطه مختصات تعیین میشود‪.‬‬
‫‪ ‬مقاوم هستند و وضوح عالی دارند و خیلی کاربردی ترند‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫کارت گرافیک‬
S. POORKIANI
50
‫کارت گرافیک‬
S. POORKIANI
51
‫کارت گرافیک‬
‫‪ ‬اطالعات تصویری که قرار است روی مانیتور ایجاد شود همواره در رم ویدیویی‪ 1‬قرار‬
‫می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬در واحد الگوی کاراکتر‪ ،2‬الگوی پیکسلی کاراکترها قرار دارد که همانطور که گفته‬
‫شد می تواند با الگوهای کاربر جایگزین شود‪.‬‬
‫‪ ‬در واحد مولد کاراکتر‪ ،3‬اطالعات کاراکترها از رم ویدیویی خوانده شده و سپس با‬
‫توجه به الگوهای موجود در جدول الگوی کاراکترها‪ ،‬نگاشت بیتی متناظر برای‬
‫روشن کردن پیکسلها روی مانیتور به وجود می آید‪.‬‬
‫‪3)Character Generator‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2)Character Pattern‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫‪1)Video Ram‬‬
‫کارت گرافیک‬
‫‪ ‬در واحد کنترل کننده خصوصیات‪ ،4‬صفات کاراکترها از رم ویدویی برداشته می شود‬
‫و همراه با اطالعات واحد مولد کاراکتر به واحد کنترل سیگنال ارسال می شود‪.‬‬
‫‪ ‬واحد کنترل گر سیگنال‪ 5‬با استفاده از اطالعات دو واحد فوق‪ ،‬عالئم الزم برای‬
‫نمایش کاراکترها را به مانیتور ارسال می کند‪.‬‬
‫‪ ‬واحد کنترل گر ‪ 6CRT‬عملیات مربوط به کارت گرافیک و سیگنالهایی که برای رسم‬
‫تصاویر روی صفحه مانیتور الزم است کنترل می کند‪ .‬کنترل قلم نوری‪ ،‬ایجاد مکان‬
‫نما‪ ،‬کنترل رم ویدیویی‪ ،‬فعال کردن تفنگ الکترونی‬
‫‪6)CRT Controller‬‬
‫‪53‬‬
‫‪5)Signal Controller‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫‪4)Attribute Controller‬‬
‫کارت گرافیک‬
‫‪ ‬همانطور که گفته شد اطالعات تصویری که قرار است روی مانیتور ایجاد شود‬
‫همواره در رم ویدیویی قرار می گیرد‪ .‬مثل اینکه چه کاراکتری با چه رنگی و در کجا باید‬
‫نمایش داده شود‪.‬‬
‫‪ ‬وقتی صفحه نمایش در حالت متن است به هر کاراکتر ‪ 1‬بایت برای خصوصیات ویژه‬
‫مثل زیرخط دار بودن‪ ،‬چشمک زدن و ‪ ...‬اختصاص میدهد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪S. POORKIANI‬‬
‫کارت گرافیک‬
‫‪ ‬ویژگی ها ی مهم‪:‬‬
‫‪ ‬پردازنده‬
‫‪ ‬حافظه (رم ویدویی)‬
‫‪ ‬امکانات جانبی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪55‬‬
‫خروجی ‪ :DVI‬اتصال کارت گرافیک به مانیتورهای آنالوگ یا دیجیتال‬
‫ورودی‪ -‬خروجی‪ :s-video‬اتصال دوربین فیلمبرداری به کارت گرافیک‬
‫نمایش دو تصویر‪ :‬اتصال کارت گرافیک به تلویزیون یا مانیتور دیگر‬
‫‪ :Overlocking‬اگر سرعت اجرا بیش از توان کارت گرافیک باشد‪ ،‬قفل میشود‪.‬‬
‫‪ :Anti-aliasing‬صاف و یکدست نمودن تصاویر ناهموار و پلکانی بخصوی در خطوط مورب‬
‫و شیبها‬
‫‪S. POORKIANI‬‬

similar documents