Paradigm forts

Report
Regionala medicinska
programgruppen
Hjärtsvikt
Kort genomgång av aktualiteter
• Kronisk hjärtsvikt
–
–
–
–
–
Uppdaterat PM
Paradigm
CRT/ICD
Heartmate
Consensus vid övertagning
• Kardiomyopati
– Hypertrof
• Etanolablation
– Non compaction
• Diagnostik
– Peripartum
• Europeiska registret
Behandling av kronisk hjärtsvikt vid
kardiologiska kliniken
• Uppdateringar
• Resonemang om
–
–
–
–
mekanismer
måldoser/målvärden
järnterapi
vätskekarens
PARADIGM
PARADIGM-HF is a randomized, double-blind,
Phase III outcome study evaluating the efficacy
and safety profile of LCZ696 versus enalapril in
8,436 patients with heart failure with reduced
ejection fraction
Paradigm forts
The primary outcome is a composite of time to first
occurrence of either cardiovascular death or heart
failure hospitalization, and the trial is also designed
to be able to detect a significant difference in
cardiovascular death
Paradigm forts
Data Monitoring Committee (DMC) unanimously
recommends early closure confirming combined
primary endpoint met - LCZ696 delayed
cardiovascular death and reduced heart failure
hospitalizations vs. enalapril
CRT/ICD
• Försök till mera strukturerad optimering av CRT
• Följa guidelines för ICD – vi har nog
underutnyttjat metoden
Heartmate
Heartmate, forts
• Används redan som destinationsterapi i Sverige
• Svensk studie på g
Heartmate forts
Gravt hjärtsviktande patienter i
regionen – internt mail
1. Alla beslut rörande gravt hjärtsviktande patienter fattas av kardiolog, thoraxanestesiolog
och thoraxkirurg gemensamt. Gäller dygnet runt.
Om du blir kontaktad av kollega i regionen angående en gravt hjärtsviktande patient som
kan vara aktuell för vård här på US:
 Ta emot rapport på vanligt sätt.
 Be om remittentens telefonnummer och samla därefter Kardiolog,
Anestesiolog och Thoraxkirurg på rum 10 THIVA och diskutera gemensamt.
Länka Eko-bilder och andra undersökningar om tid finns. När är det lämpligt
att ta över pat? Vad ska göras? Assist nu? Om inte övertag nu- när ska nästa
diskussion tas? osv.
 Ha gärna direktkontakt med remittenten under diskussionen; för aktuellt
status, hemodynamik, lab osv.
 Dokumentera vad som beslutas och av vilka.
2. Man kommer att höra av sig till US tidigt. (redan när patienter flyttas till
hemortssjukhusets IVA för inotropi och monitorering)
 Rond och beslut enligt ovan.
 Detta innebär att man kan ha en THIVA-plats ” i beredskap” eftersom
patienten ev. kommer till US inom kort eller om något dygn.
 Man har även tid och möjlighet att i samarbete med remittent utarbeta en
utifall-att plan som kan uppdateras efter hand. Detta ger förhoppningsvis en
säkrare vård och underlättar för alla inblandade kollegor.
Alkoholablation (PTSMA)
Percutaneous transluminal septal
myocardial ablation, PTSMA
Alkoholablation - indikationer
• NYHA klass III-IV trots optimal medicinsk
behandling
• Utflödesgradient i vila eller arbete ≥ 50 mmHg
• Septums tjocklek ≥18 mm
Multidiciplinärt!
PTSMA – resultat- maj 2014
8 patienter

similar documents