Pascal - p*íklady

Report
PASCAL - PŘÍKLADY
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
Crt – jednotka obsahující
převážně prostředky pro
řízení vstupu z klávesnice
a výstupu na obrazovku
ClrScr – smaže obrazovku
readkey – čeká na stisk
libovolné klávesy
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
Uložení souboru:
– nejdříve si vytvoříme v Dokumentech (H) složku Pascal
– zvolíme disk H a vyhledáme složku Pascal
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
Soubor je třeba „zkompilovat“
je-li vše bez chyby
PROGRAMOVACÍ PROSTŘEDÍ
program spustíme
DATOVÉ TYPY
Datový typ proměnné určuje hodnoty, které
proměnná může obsahovat, operace, které s ní
mohou být prováděny a kolik místa se jim má
v paměti vyhradit.
Základní datové typy, které budeme v Pascalu
používat jsou:
• integer – celá čísla od -32 768 do 32 767
• real – desetinná čísla 2,9 * 10-39 … 1,7 * 1038
• string - řetězec až 255 znaků
• boolean – nabývá 2 hodnoty – true a false
Pascal pracuje s větším množstvím typů, ale nám
budou stačit tyto čtyři
PŘÍKLAD VÝPOČTY
Programu zadáme dvě celá čísla a on provede
součet, rozdíl a součin.
PŘÍKLAD VÝPOČTY
Zvolili jsme proměnné typu integer (celá čísla), proto
zde nelze dělit. Při dělení můžeme být výsledkem
desetinné číslo
PŘÍKLAD VÝPOČTY
Po spuštění programu se vytvoří čtyři soubory, jedním
z nich je aplikace, ze které můžeme program přímo
spustit
FORMÁTOVÁNÍ VÝSTUPŮ
Není-li výstup naformátován, pak se zobrazují:
• celá čísla s takovým počtem míst, jak je potřeba
(bez nul před první číslicí)
• desetinná čísla v exponenciálním tvaru
FORMÁTOVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL
Někdy je potřeba zarovnat několik čísel na výstupu
pod sebe. Ve výstupní proceduře můžeme přikázat,
kolik míst má číslo obsahovat (s tím, že pokud by měli
být zleva nuly, zobrazí se místo nich mezery).
Formát vypadá takto:
A:c
Zobrazovaná
proměnná
Celkový počet míst, které
má číslo zabírat
FORMÁTOVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL
Př.
• zápis v programu:
• na obrazovce
Sedm mezer
Tři číslice
FORMÁTOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
Chcete-li desetinné číslo zobrazit v pevné desetinné
čárce a navíc chcete předepsat, kolik míst má
zabírat, formátujte takto:
Formát vypadá takto:
A:c:d
Zobrazovaná
proměnná
Počet míst za desetinnou
tečkou
Celkový počet míst, které
má číslo zabírat
FORMÁTOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
Př.
• zápis v programu:
• na obrazovce
FORMÁTOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
Př. Výpočet obvodu a obsahu kruhu
FORMÁTOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
Př. Výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníku

similar documents