Elemente de statistica matematica

Report
Realizarea unui sondaj privind
numarul de ore alocate mentinerii
sanatatii
In urma efectuarii sondajului , s-au avut in
vedere urmatoarele criterii:
Varsta
 Sex
 Ocupatie
 Numarul de ore alocate mentinerii
sanatatii pe saptamana

Nr. Crt.
Varsta
Sex
Ocupatie
Nr. ore
Nr.crt.
Varsta
Sex
Ocupatie
Nr. ore
1
18
M
elev
5
11
38
M
salariat
2
2
20
F
student
3
12
19
F
elev
7
3
14
M
elev
6
13
24
F
student
8
4
37
M
salariat
1
14
49
F
salariat
0
5
48
F
salariat
1
15
15
M
elev
3
6
25
F
student
4
16
26
M
student
4
7
17
F
elev
6
17
47
F
salariat
1
8
44
M
salariat
1
18
36
F
salariat
3
9
50
M
salariat
0
19
31
M
salariat
5
10
13
F
elev
3
20
48
F
salariat
1
Varsta
• Numar de ore
10-20
20-30
5
Sex
30-40
4,75
2
0,6
• Numar de ore
Masculin
Feminin
3
Ocupatie
40-50
3,36
• Numar de ore
Elev
Student
5
4,75
Salariat
1,5
1 0 -2 0
2 0- 3 0
3 0- 4 0
4 0- 5 0
5
4,75
2
0,6
5
0
10 si 20
20-30
30-40
40-50
3
3.36
Masculin
Feminin
M asculin
3
FF eminin
3,36
6
5
4
3
2
1
0
E le v
S tu den t
Elev
5
S alar iat
Student
Salariat
4,75
1,5
Poligonul frecventelor dupa
ocupatie
Series 1
6
5
4
3
Series 1
2
1
0
elev
student
salariat
Statistica este disciplina care se ocupa cu
culegerea, inregistrarea, gruparea, analiza si
interpretarea datelor referitoare la un anumit
fenomen precum si cu formularea unor previziuni
privind comportarea viitoare a acestuia
 Activitatea de grupare, analiza si interpretare a
datelor precum si formularea unor previziuni
privind comportarea viitoare a unui fenomen
reprezinta o b iectul statisticii matematice.
S tatistica matematica se ocupa de gruparea,
analiza si interpretarea datelor referiotare la
un anumit fenomen precum si cu unele
previziuni privind producerea lui viitoare.
 Elemente de limb aj in statistica matematică

P o pulatie statistica
 Pentru a face o cercetare statistică este necesar în primul rând a avea o populaţie(o
multime).
 Prin populaţie înţelegem de fapt o mulţime (finită) oarecare P.
 De regulă se consideră mulţimile definite drept totalitatea unor elemente cu o
proprietate(caracteristică) comună.
 Deci: Populatia statistica este orice multime definită de obiecte sau elemente de aceeasi
natură. Elementele unei populatii se numesc unitati statistice sau indivi zi . Numarul de
elemente care constituie populatia se numeste vo lumul p o pulatiei şi se notează cu N.
De obicei volumul populaţiei statistice este destul de impunător şi este greu de studiat,
uneori imposibil.Deaceea din toată populaţia se iau la înt â mplare n I ndivizi, ale căror
caracteristici se studiază. Se spune că se face o selecţie.
 Exemple de populatii:
 muncitorii dintr-o interprindere;
 elevii unei unităţi şcolare;
 o mulţime de perechi de încălţăminte, primite de la un magazin;
 populaţia unei localităţi.
 Este nevoie ca elementele populaţiei să aibă o caracteristică sau mai multe. Fiecare
individ trebuie să aiba caracteristicile bine determinate. Deci trebuie să avem o mulţime C
de caracteristici.






Bi ibliografie
1. Z bancă Teodor Cosmin „ Elemente de
statistică matematică”, C. N. A. T. L.;
2. Curs de Analiza seriilor statistice
interdependente. _ro.;
3. Statistică matematică. pdf , Biiblioteca
digitală ASEM B ucureşti;
4. Probleme . pdf , Biblioteca digitală ASEM
Bucureşti;
5. W w w .referate.ro – Statistica;
E ch ipa de proiect:
 H ulu b a Ramona
 T odirca T eodora
 Raduca B eatrice

similar documents