multimedialni_vychova_pro_2st_3

Report
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM: Digitální a analogové technologie v praxi
Název sady DUM
Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_18_S1-03
Vzdělávací oblast
Člověk a svět práce
Vzdělávací obor
Multimediální výchova
Ročník
6. – 7.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Zbyněk Šostý, 2012
Doporučená ICT a pomůcky
Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace:
DUM obsahuje výčet nejdůležitějších pojmů z oblasti analogové a
digitální technologie.
Doporučení pro pedagoga:
DUM lze využít pro výklad nového učiva nebo také při opakování a
zkoušení. Prezentace obsahuje také hypertextové odkazy (zejména
na Wikipedii), které lze použít pro rozšíření učiva.
Základní pojmy
Odpověz na dané otázky
Řešení
1.
Co znamená zkratka ICT?
x
2.
Uveď minimálně 7 příkladů digitální techniky využívaní ve škole.
x
3.
Uveď min. 2 příklady využití (v minulosti) analogové technologie (techniky) v domácnosti.
x
4.
Uveď min. 2 příklady využití digitální technologie (techniky) v domácnosti.
x
5.
Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním vysíláním?
x
6.
Uveď minimálně 2 výhody digitálního televizního vysílání.
x
7.
Jakou výhodu má LCD monitor oproti CRT monitoru ?
x
8.
Co je to UPS?
x
9.
Uveď aspoň 2 příklady technologie bezdrátového připojení.
x
10.
Vysvětli pojem „Plug and Play“
x
11.
Která zařízení připojujeme pomocí DVI a VGA portu? Jaký je mezi nimi zásadní rozdíl?
x
12.
Pro připojení kterých zařízení se používá především Firewire port?
x
13.
Co znamená zkratka HTML?
x
14.
K čemu se využívá modem?
x
Informační a komunikační
technologie, zkráceně ICT
z anglického
Information and Communication Technologies)
zahrnují veškeré informační technologie
používané pro komunikaci a práci s informacemi
Digitální přístroje
•
•
•
•
•
•
•
PC
digitální fotopřístroj,
videokamera,
skener,
kopírka,
dataprojektor,
interaktivní tabule
Analogové technologie
gramofonová deska,
magnetofonová kazeta,
magnetofonové pásky,
Videokazety, apod.
Digitální technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
CD,
DVD,
MP3,
digitální televize,
BlueRay disky,
DV kamery,
GSM mobily,
digitální fotografie, ….
Analogový x digitální
U digitálního záznamu se signál nezaznamenává na nosič přímo, ale nejdříve
se převede na číselné hodnoty a teprve ty se uchovávají.
U digitálního přenosu obrazu se nepřenáší obraz samotný, ale pouze číselný
údaj o tom, jak má tento obraz vypadat.
Jednotlivá čísla obsažená v přenášeném signálu nesou informaci o barvě, jasu,
velikosti a umístění každého obrazového bodu. Stejně tak se děje i v případě
zvuku.
Přenos kódovaný složitým matematickým algoritmem do řady čísel ve
dvojkové soustavě se nazývá digitální.
Př)
Mezi analogovým a digitálním vysíláním je podobný rozdíl, jako mezi gramofonovou deskou a cédéčkem. Zatímco jehla gramofonu kopíruje zvrásněný povrch ve stopě vinylové desky, který věrně kopíruje frekvenční rozsah
slyšitelných zvuků, ve stopě cédéčka naleznete vypálenou dlouhou řadu za sebou jdoucích jedniček a nul.
Hlavní výhody digitálního vysílání
•
•
•
•
kvalitnější obraz a zvuk,
lepší příjem signálu,
více TV kanálů,
doplňkové služby.
Výhody LCD monitoru
•
•
•
•
malá hmotnost,
malá energetická spotřeba,
žádné geometrické zkreslení,
ostrost obrazu,
UPS
(anglicky
Uninterruptible Power Supply
(Source) – „nepřerušitelný zdroj
energie“)
je zařízení nebo systém, který
zajišťuje souvislou
dodávku elektřiny pro zařízení,
která nesmějí být neočekávaně
vypnuta.
Bezdrátové připojení
Bezdrátová komunikace spočívá ve spojení dvou
subjektů jiným způsobem, než mechanicky
(kabelem).
• Wi-Fi
• Bluetooth
• Mobilní sítě
Další info: bezdrátové technologie
Plug and Play
Plug and Play (v překladu „připoj a hraj“)
• je počítačová technologie umožňující
jednodušší rozpoznávání hardwaru,
• umožňuje operačním systémům správně
zjistit, jaký hardware je v počítači, na základě
čehož může automaticky k tomuto hardware
nainstalovat či spustit příslušné ovladače
DVI port x VGA port
DVI port
(Digital Visual Interface – digitální vizuální rozhraní)
Toto rozhraní slouží speciálně k připojení LCD displejů,
jelikož je zde přenos dat realizován digitálně (tzn. nulami
a jedničkami), což je pro LCD výhodnější.
VGA port
(Video Graphics Array – video-grafické rozhraní)
Je to jeden z nejdůležitějších portů, slouží k připojení
grafické karty k CRT monitoru či LCD displeji. Přenos dat
zde probíhá analogovým způsobem.
Firewire port
• Extrémně rychlý komunikační port, používaný
převážně na připojení digitálních videokamer,
fotoaparátů či další zařízení
• V profesionální sféře se pak používá k rychlému
připojení externích disků a optických mechanik,
čteček paměťových karet a podobně.
HTML
• HTML je zkratka
Hypertext markup Language
(hypertextový značkovací jazyk).
• HTML je v dnešní době stále nejoblíbenější
jazyk pro vytváření jednoduchých www
stránek.
K čemu se využívá modem?
• Modem je zařízení pro převod
mezi analogovým a digitálním
signálem.
• Modemy se používají především
pro přenos digitálních dat pomocí
analogové přenosové trasy.
• Přenosová trasa může
být telefonní linka, koaxiální
kabel, radiový přenos apod.
Zdroje informací
 Citace
jsou uvedeny v poznámce slide.
 Kliparty – galerie Microsoft Office 2010

similar documents