DUM č. VY_32_INOVACE_552 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Informační technologie
Tematický okruh
Úvod do výpočetní techniky
Téma
Výstupní zařízení – LCD, CRT monitory
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_552
Jméno autora
Mgr. Jan Krejčí
Datum vytvoření
27.1.2014
Anotace
Seznámení s výstupními zařízeními. Základní vlastnosti LCD a CRT
monitorů. Srovnání obou technologií.
Výstupní zařízení
Monitory – LCD, CRT
Výstupní zařízení
Výstupní zařízení
► hardware, který předává informace uživateli
► příklady výstupních zařízení:
► monitor
► tiskárna
► reproduktory
Výstupní zařízení
Monitor
► základní výstupní zařízení sloužící k zobrazování
textových a grafických informací
Základní parametry:
► úhlopříčka: vzdálenost mezi protilehlými rohy
udávaná v palcích (např. 19˝, 21˝)
► poměr stran: šířka:výška (např. 4:3, 16:9)
► obnovovací frekvence: počet obnovení obrazu za
sekundu, (např. u CRT 50 až 100 Hz)
► doba odezvy: udává za jakou dobu se pixel
rozsvítí a zhasne (např. u LCD: 2,5 ms)
Výstupní zařízení
Monitor
Základní parametry:
► vstupy: DVI, HDMI, VGA
► elektrická spotřeba: udává se ve wattech
► podle použité technologie monitory dělíme na:
► CRT
► LCD
Výstupní zařízení
CRT (Cathode Ray Tube)
Princip zobrazování:
► elektronové dělo vytváří svazek tří elektronových
paprsků, ty jsou pomocí soustavy cívek
vychylovány a zaostřovány tak, aby dopadly na
příslušné místo luminoforové vrstvy, kde po dopadu
rozsvítí příslušný bod (červený, zelený, modrý)
[1]
Výstupní zařízení
CRT (Cathode Ray Tube)
Princip zobrazování:
[2]
Výstupní zařízení
CRT (Cathode Ray Tube)
► detail plochy CRT monitoru s jednotlivými subpixely
RBG
[3]
Výstupní zařízení
CRT (Cathode Ray Tube)
Klady
► vysoký kontrastní poměr (20 000:1 vyšší než u LCD)
► nízká doba odezvy
► věrné zobrazení barev, oproti LCD lepší zobrazení
černé
► několik nativních rozlišení, při stejné obnovovací
frekvenci
► velké pozorovací úhly
► vysoká spolehlivost
Výstupní zařízení
CRT (Cathode Ray Tube)
Zápory
► velké rozměry a váha
► geometrické zkreslení u neplochých obrazovek
► vyšší spotřeba než u LCD obrazovek
► citlivost na rušení elektromagnetickým polem
► při nízké obnovovací frekvenci obraz problikává
Výstupní zařízení
LCD (Liquid Crystal Display)
Princip zobrazování:
► každý pixel LCD se skládá z molekul tekutých
krystalů uložených mezi dvěma průhlednými
elektrodami a mezi dvěma polarizačními filtry,
pomocí vnějšího elektrického pole se krystaly
natáčejí což ovlivňuje množství procházejícího
světla
Princip LCD – animace
[4]
Výstupní zařízení
LCD (Liquid Crystal Display)
► detail plochy LCD monitoru s jednotlivými subpixely
RGB
[5]
Výstupní zařízení
LCD (Liquid Crystal Display)
Klady
► malé rozměry a nízká váha
► nízká spotřeba elektrické energie
► nízké geometrické zkreslení
► vysoká ostrost obrazu
► malé nebo žádné problikávání
► žádné elektromagnetické vyzařování
Výstupní zařízení
LCD (Liquid Crystal Display)
Zápory
► nízký kontrastní poměr (oproti CRT)
► omezené pozorovací úhly
► může se vyskytovat zkreslení způsobené
nerovnoměrným podsvícením obrazovky
► pomalejší časy odezvy
► mohou se vyskytnout nefunkční pixely
Vstupní zařízení
Použité obrázky
[1] Dostupný pod Creative Commons, Autor: Hellisp, cit. 27.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/
Applevision_750_Display_17%E2%80%9D.jpg
[2] Dostupný pod Creative Commons, Autor: FischX, cit. 27.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Cathode_ray_tube_de.svg
[3] Dostupný pod Creative commons, Autor: Kprateek88, cit. 27.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/CRT_pixels_close-up.JPG
[4] Dostupný pod Cerative commons, Autor: Baran Ivo, cit. 27.1.2014, online,
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/LCD_MAG.jpg
[5] Dostupný pod Creative commons, Autor: JJ Harrison, cit. 27.1.2014, online,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRT_pixels_close-up_crop.JPG
Vstupní zařízení
Použité zdroje
1)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Displej_z_tekut%C3%BDch_krystal%C5%AF
2)
http://cs.wikipedia.org/wiki/CRT
3)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka_CRT

similar documents