2_01 - Trampus Péter - Roncsolásmentes vizsgálat az atomerőmű

Report
Roncsolásmentes vizsgálat az
atomerőmű életciklusa különböző
szakaszaiban
Prof. Dr. Trampus Péter
Dunaújvárosi Főiskola
[email protected]
7. AGY, Kecskemét, 2014. 06. 19-20.
Kitekintés a világra (2012. 12. 31.)
• Üzemelő atomerőművek
– 437 reaktor / 31 ország
– 373 GW(e) beépített
kapacitás
– Világ villamos
energiatermelésének 13%-a
– ~15.000 reaktorév
tapasztalat
• Épülő atomerőművek
– 67 reaktor / 14 ország
– 64 GW(e) tervezett
kapacitás
Latin-Amerika:
6
Afrika: 2
Ázsia: 116
Európa: 187
Észak-Amerika:
122
Hazai körkép
• 4 x 440 MW(e) blokk
–
–
–
–
VVER-440/V-213
1982/87 ‒ 2012/17
Teljesítmény növelés: 4 x 500 MW(e)
Üzemidő hosszabbítás: 2013/18 ‒ 2032/38
• 2 x <1200 MW(e)
– AES-2006 (MIR-1200)
– 2026 (?) – 2086
Nukleáris kapacitás biztosítása egy évszázadra
Rmv feladatok az életciklus különböző
szakaszaiban
Atomerőmű életciklusának
szakaszai
Tervezés
Tervezés,
fejlesztés
támogatása
Gyártás
Szerelés,
üzembe helyezés
Beérkező
anyagok
ellenőrzése
Gyártásközi
és végellenőrzés
Folyamatok
verifikálása
Hegesztők
minősítése
Beérkező
berendezések
ellenőrzése
Szerelés
ellenőrzése
Null-állapot
felvétele
Üzemeltetés
Időszakos
ellenőrzés
Hiba elhárítás,
hiba ok
elemzés
Javítás,
átalakítás
Leszerelés
Kutatás,
elemzés
Mi a közös és mi az eltérő?
Közös:
•
•
•
•
motiváció: nukleáris biztonság alapfilozófiája
alkalmazott rmv eljárások (gyártás, szerelés, üzemeltetés)
vizsgált berendezések (többsége)
igazolt teljesítőképesség
Eltérő:
•
•
•
•
•
hozzáférés (térben, időben)
alkalmazott rmv eljárások (hiba ok, kutatás,…)
vizsgálat célja
elfogadási szintek
vizsgáló személlyel szembeni elvárások
A nukleáris biztonság alapja
MÉLYSÉGBEN TAGOLT VÉDELEM
• A védekezés különböző független szintjeinek
hierarchikus rendszere: műszaki, szervezési és
magatartással kapcsolatos intézkedések
• Alkalmazása védelmi, biztonsági rendszerek és
szerkezetek kiépítését igényli (ezek az
energiatermelő folyamathoz nem szükségesek)
• Biztosítja, hogy a biztonság nem kizárólag a tervezés,
gyártás, létesítés, üzemeltetés vagy karbantartás
egyetlen tényezőjétől függ
• Érvényes az összes szakaszra
Mélységben tagolt védelem
Védelmi gátak rendszere
• Egymásra épülő, egymást burkoló mérnöki gátak
• Biztosítják a radioaktív anyagok visszatartását
1. üzemanyag mátrix (kerámia)
2. üzemanyag pálca burkolata
3. nyomástartó berendezések és csővezetékek
(„primerkör”)
4. konténment (acélburkolat + vasbeton)
• Mindegyiket egyszerre kellene áttörni
„Swiss cheese” modell
• Tervezési alap:
– egyik áttörése sem megengedett
Alkalmazott rmv eljárások
Szabályozott környezetben (gyártás, szerelés,
üzemeltetés,…):
•
•
•
•
•
•
•
•
Szemrevételezéses vizsgálat (VT)
Folyadékbehatolásos vizsgálat (PT)
Mágneses vizsgálat (MT)
Örvényáramos vizsgálat (ET)
Radiográfiai vizsgálat (RT)
Ultrahangos vizsgálat (UT)
Akusztikus emissziós vizsgálat (AT)
Tömörségi vizsgálat (LT)
Egyéb esetben (hiba ok, kutatás,…):
• Adott feladat által igényelt
Vizsgált berendezések (példák)
4. védelmi gát
2. védelmi gát
3. védelmi gát
Hozzáférés (1)
Hozzáférés (2)
Ø48x136 mm
Ø34x90 mm
Motoros lengetés és
döntés
225x70 mm
Ø50x298 mm
Sugárzás állóság:
25 kGy/h
Összesen: 2500 kGy
Hozzáférés (3)
Hozzáférés (4)
Teljesítőképesség igazolás
Formalizált
Szabályozott környezetben történő vizsgálatok
Cél (ENIQ és PDI):
szisztematikus elemzéssel bizonyítani, hogy az rmv rendszer
(vizsgálati technológia, vizsgáló készülék és személyzet)
képes az adott vizsgálati feladat elvégzésére, elvárt
megbízhatósággal, az adott üzemi körülmények között
Új létesítés során (pl. EPR):
gyártás, szerelés, üzembe helyezés területére is kiterjesztik
Eltérő rmv célok
• Berendezés megfelelőségének tanúsítására szolgáló rmv
(QC-NDT)
–
–
–
–
Eltérés: analóg (vonatkoztatási) jelek
Mesterséges (vonatkoztatási) reflektorok
Összehasonlítás (analóg kapcsolat) szorossága / lazasága
Értékelési / elfogadási szint megválasztása relatív
• Berendezés további üzemeltetésre való alkalmasságának
igazolására szolgáló rmv (FFS, fitness for service)
– Eltérés: hiány befoglaló mérete
– Analóg jelek: regisztrálási határhoz közeli tartományban
– Mérés: elsődleges összehasonlító visszhang (KTR vagy KHF)
20-50%-ától
Eltérő elfogadási szintek
FFS
QC-NDT
Értékelési szint
(regisztrálási határ)
Érzékenység
(zajszint)
MÉRETMEGHATÁROZÁS
ANALÓG
Elfogadási szint
(minőségellenőrzés)
Nem megengedett
Megengedett
ALAPBIZTONSÁG
100% DAC
20% DAC
Hiány / hiba mérete
BIZTONSÁGI
TARTALÉK
Elfogadási szint
(gyártás folytatására,
üzemelésre való
alkalmasság)
MÉRÉS?
Kijelzés nagysága
Kritikus
Eltérések a vizsgálókkal szemben
támasztott követelményekben
Alap:
• kompetens (minősített) vizsgáló személy
• személyzet minősítés (nem általános)
QC-NDT (gyártás, szerelés):
• szabványnak való megfelelés
• „megfelel / nem felel meg”
FFS NDE (üzemeltetés):
• adatszolgáltatás, igény esetén kiegészítő magyarázat a talált
folytonossági hiányról a törésmechanikai szakértőnek
• aktív közreműködés az értékelő csoport munkájában
• szükséges:
– a mélyebb tudás, a szélesebb szakterület és a határterületek pontos
terminológiájának ismerete,
– a kommunikációs készség, a világos fogalmazás,
– a higgadtság, az előítéletektől való mentesség

similar documents