x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Filozofie
EU070213
Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz
Mgr. Šárka Rambousková
osmý osmiletého gymnázia, čtvrtý čtyřletého gymnázia
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál přibližuje osobnosti filozofů B. Spinozy a G. W. Leibnize
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Baruch Spinoza
•
•
•
•
•
•
•
(1632 – 1677)
Nizozemský židovský filozof
Rozvinul Descartovu nauku o substancích
Jeden z nejvýznamnějších racionalistů
Jeden z kritiků Bible
Politická filozofie
Zabýval se metafyzikou, etikou
Autor mnoha děl
Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646 – 1716)
• Německý filozof, vědec, matematik a teolog
• Jeden z nejvýznamnějších racionalistů 17. stol.
• Předchůdce moderní logiky, analytické
filozofie
• Odkaz na scholastickou tradici logika
• Monády
• Předzjednaná harmonie
 Osobnost B. Spinozy
 Osobnost G. W. Leibnize
Využité zdroje
• STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie.
Překlad Petr Rezek. Praha: Zvon, 1991, 510 s.
ISBN 80-711-3041-9.
• B.Spinoza. Wikipedia.org [online]. 2013 [cit.
2013-07-08]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
• Leibniz. Wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 201307-08]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_
Leibniz
Zdroje obrázků
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Spinoza.j
pg
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gottfrie
d_Wilhelm_von_Leibniz.jpg

similar documents