Bai Trinh Chinh Sua Lan 2 (Ban So Khai)

Report
Nhóm
10
• ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐÁ ỐP LÁT CAO CẤP
VINACONEX (Mã CK: VCS - HNSTC)
Chính thức hoạt
động dưới hình
thức Cty Cổ phần
Lô hàng xuất
khẩu đầu
tiên sang ÚC
9/2004
12/2002
Nhà máy
VINACONEX
được thành lập
6/2005
3/2007
12/2004
Ký quyết định
chuyển nhà
máy thành
Cty Cổ phần
Tăng vốn điều
lệ từ 30 tỷ lên
thành 100 tỷ
Thay đổi vốn điều lệ
•
•
•
•
•
•
Thời gian
07/2011
12/2010
22/05/2008
14/03/2007
02/06/2005(CPH)
Vốn điều lệ (triệu đồng)
310,666
210,666
129,500
100,000
30,000
Sản xuất, kinh
Khai thác, chế
doanh các loại
biến các loại
vật liệu xây dựng
khoáng sản
Thi công xây lắp các
công trình dân dụng,
công nghiệp, trang
trí nội, ngoại thất
Thị trường tiêu thụ
Bretonstone
Terastone
Hi-tech stone
Sản phẩm
• Công ty đã khẳng định được uy tín và
thương hiệu trên thị trường trong nước
và thế giới.
• Phát triển theo mô hình Cty mẹ-Cty con
• Sản xuất công nghiệp là nền tảng lâu dài
• Liên doanh với đối tác nước ngoài
• Mở rộng ngành nghề kinh doanh khác
Rủi ro tỷ
giá
Phân tích các yếu tố phi tài chính
•
•
•
•
Cơ cấu sở hữu
Cơ cấu cổ đông pháp nhân
Ban Tổng giám đốc
Nhân lực
Cơ cấu sở hữu
Cơ cấu cổ đông
• Sở hữu nhà nước
• Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
• Sở hữu khác
0%
38%
62%
Cơ cấu cổ đông pháp nhân
Cổ đông lớn
Tên cổ đông
Red River Holding
ira Limited
CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA
IPA Investment
Viet Nam Holding Ltd
Viet Nam Holding Ltd
CTCP Chứng khoán Sài Gòn
12
Số cổ phiếu nắm giữ
8,969,315
3,185,325
585,000
585,000
568,000
568,000
731,611
Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ
34.83%
15.12%
3.90%
3.90%
3.79%
3.79%
3.47%
Ban Tổng giám đốc
• Họ và Tên Chức vụ
nhiệm
• Ông Hồ Xuân Năng
Ngày bổ nhiệm
Ngày miễn
Chủ tịch HĐQT
07/04/2009
•
•
Ông Lưu Công An Thành viên HĐQT
07/04/2009
Ông Nguyễn Đức Lưu
Thành viên HĐQT
07/04/2009
•
•
Ông Nguyễn Hữu Chương
Thành viên HĐQT
07/04/2009
Ông Phạm Trí Dũng
Thành viên HĐQT
07/04/2009
•
•
Ông Hồ Xuân Năng
Tổng Giám đốc
Ông Lưu Công An Phó Tổng GĐ
Nhân lực
Phân Tích Kỹ Thuật
• Biểu đồ
• Có được sự tăng trưởng doanh thu này do thị
phần công thi đã được mở rộng
• (Cho các số liệu về thị phần của công ty tại các
vùng, lãnh thổ)
Khả năng thanh
toán ngắn hạn
• Có thể lý giải tại sao mà
chỉ số thanh toán của
Cty thấp không?
• Chỉ lấy 2 chỉ số của
thanh toán ngắn hạn
thôi, còn lại bỏ đi
Đánh giá hiệu quả
hoạt động
• Có thể lý giải các con số
của vòng quay là sao và do
nguyên nhân gì không?
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 0,201(08) 0,180(09) 0,141(10) 0,138(11)
• Có thể lý giải tại sao các chỉ số sinh lời của Cty
lại giảm không?
Đánh giá khả
năng sinh lời
• Lý giải các con số và có thể đưa ra những lời
khuyên cho nhà đầu tư.
Đánh giá giá trị thị
trường của cổ phiếu
Giá xăng tăng
Tình yêu các
bạn Nam tăng
Tình yêu các
bạn Nữ tăng
Điểm thi tăng

similar documents