Proses Kerja Pengisian SPS (Kali Pertama)

Report
Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Kementerian Pendidikan Malaysia
PERANAN ‘ADMIN’
(Peranan utama ‘Admin’ apabila Menerima SPS di Sekolah)
Kementerian Pelajaran Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia
SPS
2013
CARTA ALIR PENGISIAN
SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
1
2
3
4
5
6
7
•PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
•PENGURUSAN KEMUDAHAN SEKOLAH
•PENGURUSAN PENTADBIR SISTEM
•PENGURUSAN STAF
•PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
•Selenggara Darjah / Tingkatan
•PENGURUSAN MURID
•SELENGGARA TAKWIM SEKOLAH
Kementerian Pendidikan Malaysia
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
CATATAN:
MAKLUMAT SELENGGARA DARJAH / TINGKATAN HANYA DIISI SETELAH KEMUDAHAN
SEKOLAH & STAF DIMASUKKAN. RUJUK CARTA ALIR DI ATAS.
:
Kementerian Pendidikan Malaysia
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
PAPAR MAKLUMAT SEKOLAH
•
Semak maklumat sekolah pada tab Profil Sekolah.
•
Pastikan Peringkat Sekolah dan Jenis Sekolah BETUL.
Kementerian Pendidikan Malaysia
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
•
Semak semua medan yang
bertanda asterisk ( * ) dan pastikan
maklumat tersebut betul dan tepat.
Kementerian Pendidikan Malaysia
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
SELENGGARA TAHUN AKTIF PERSEKOLAHAN
•
Masukkan tarikh-tarikh hari persekolahan, cuti penggal. Pastikan tarikh-tarikh
tersebut dimasukkan mengikut takwim sekolah pada tahun yang betul.
•
Setelah semua tarikh DISEMAK secara TERPERINCI, Simpan dan Aktifkan tahun
tersebut
Kementerian Pendidikan Malaysia
6
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
SELENGGARA TAHAP PERSEKOLAHAN
•
Semak dan pastikan semua tahap persekolahan adalah betul.Maklumat ini berkait
dengan Peringkat Sekolah di Papar Maklumat Sekolah > Profil Sekolah.
•
Tahap Persekolahan hanya akan tersenarai selepas tahun aktif persekolahan
diaktifkan.
Kementerian Pendidikan Malaysia
7
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
SELENGGARA ALIRAN PERSEKOLAHAN
•
Aliran UMUM perlu dimasukkan terlebih dahulu. Setiap sekolah wajib mempunyai
sekurang-kurangnya aliran UMUM. Pastikan juga semasa menambah aliran umum,
semua tahun / tingkatan yang ada disekolah dipilih.
•
Pastikan aliran-aliran lain ditambah seperti yang sedia ada di sekolah masing-masing.
Kementerian Pendidikan Malaysia
8
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
SELENGGARA TAHUN / TINGKATAN PERSEKOLAHAN
•
Semak maklumat berkenaan tahun / tingkatan yang ada di sekolah.
Kementerian Pendidikan Malaysia
9
PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH
SELENGGARA DARJAH DAN TINGKATAN
•
•
Pastikan Darjah / Tingkatan ditambah & diletakkan kapasiti.
Pastikan darjah/tingkatan yang di tambah adalah darjah/tingkatan yang ada pada
sekolah (nama-nama kelas di sekolah. Contoh: 1BIRU).
•
CATATAN:
MAKLUMAT SELENGGARA DARJAH / TINGKATAN HANYA DIISI SETELAH KEMUDAHAN
SEKOLAH & STAF DIMASUKKAN. RUJUK CARTA ALIR DI ATAS.
:
Kementerian Pendidikan Malaysia
10
PENGURUSAN KEMUDAHAN SEKOLAH
Kementerian Pendidikan Malaysia
11
PENGURUSAN KEMUDAHAN SEKOLAH
SELENGGARA KEMUDAHAN SEKOLAH
•
•
•
Pastikan Bilik-bilik darjah, makmal sains, bengkel dan peralatan laian yang digunakan
untuk P&P dimasukkan.
Pastikan kemudahan yang di masukkan tadi adalah berstatus aktif.
Pastikan mana-mana bilik yang digunakan untuk jadual waktu ditandakan.
Kementerian Pendidikan Malaysia
12
PENGURUSAN PENTADBIR SISTEM
Kementerian Pendidikan Malaysia
13
PENGURUSAN PENTADBIR SISTEM
SELENGGARA KUMPULAN PENGGUNA
•
Semak senarai kumpulan pengguna yang telah disediakan memenuhi keperluan
sekolah .Jika perlu ditambah boleh ditambah.
•
Pastikan untuk kumpulan System Administrator, kesemua kebenaran (permission
rights) dipilih untuk kemudahan admin menetapkan (setup) sistem buat kali pertama.
Kementerian Pendidikan Malaysia
14
PENGURUSAN PENTADBIR SISTEM
SELENGGARA PENGGUNA SISTEM
•
•
Pastikan pengguna sistem yang telah di tambah adalah aktif.
Pastikan pengguna ditempatkan mengikut kategori kumpulan pengguna yang betul.
Kementerian Pendidikan Malaysia
15
PENGURUSAN STAF
Kementerian Pendidikan Malaysia
16
PENGURUSAN STAF
SELENGGARA MAKLUMAT STAF
[PILIHAN 1]
• Pastikan staf tersebut telah diwujudkan (create) & aktifkan sebagai pengguna sistem
(Rujuk Pengurusan Pentadbir Sistem > Selenggara Pengguna Sistem).
[PILIHAN 2]
• Jika tidak, pastikan staf ditambah di ruangan tambah pengguna, sebelum memasukkan
maklumat-maklumat lain.
Kementerian Pendidikan Malaysia
17
PENGURUSAN STAF
SELENGGARA MAKLUMAT STAF
•
Pastikan segala maklumat bertanda asterisk (*) dipenuhkan dan disimpan.
Kementerian Pendidikan Malaysia
18
PENGURUSAN MURID
Kementerian Pendidikan Malaysia
19
PENGURUSAN MURID
SELENGGARA MAKLUMAT MURID
•
Pastikan medan Tingkatan Kemasukan adalah tingkatan terkini murid tersebut
semasa menambah murid ke dalam sistem BUKANnya tingkatan awal kemasukan
murid tersebut .
Kementerian Pendidikan Malaysia
20
PENGURUSAN MURID
SELENGGARA MAKLUMAT MURID
•
•
•
Pastikan aliran persekolahan(cth sains tulen,umum etc) adalah aliran terkini murid
tersebut.
Jika aliran persekolahan murid tersebut tidak wujud untuk dipilih, sila ke menu
Pengurusan Maklumat Sekolah>Selenggara Aliran Persekolahan dan tambah di situ.
Pastikan nama pengguna dan kata laluan murid tersebut adalah NO KP/No
pengenalan diri SAHAJA
Kementerian Pendidikan Malaysia
21
PENGURUSAN MURID
PENEMPATAN MURID SECARA MANUAL
•
Pastikan darjah/tingkatan telah dibuat di Pengurusan Maklumat Sekolah>Selenggara
Darjah/Tingkatan sebelum menempatkan murid yang telah ditambah tadi ke kelas
masing-masing.
•
Pastikan kapasiti kelas tersebut mencukupi sebelum menempatkan murid. Kapasiti
yang tidak mencukupi akan menyebabkan sistem tidak papar kelas yang ingin
ditempatkan.
Kementerian Pendidikan Malaysia
22
SELENGGARA TAKWIM SEKOLAH
Kementerian Pendidikan Malaysia
23
SELENGGARA TAKWIM SEKOLAH
SELENGGARA CUTI
•
Pastikan segala cuti yang ditambah diperuntukan kepada pengguna yang sesuai
sahaja (murid/guru/staf).
•
Pastikan segala cuti termasuk cuti awam seperti Awal Muharam atau apa-apa cuti yang
berkaitan dengan sekolah di negeri masing-masing dimasukkan di sini bagi menjana
takwim yang lebih tepat
Kementerian Pendidikan Malaysia
24
SELENGGARA TAKWIM SEKOLAH
SELENGGARA ACARA
•
Pastikan segala acara yang ditambah ditanda di ruangan Hari Persekolahan
sekiranya acara tersebut dikira sebagai Hari Persekolahan.
•
Pastikan kategori acara takwim acara tersebut juga adalah betul
Kementerian Pendidikan Malaysia
25
SELENGGARA TAKWIM SEKOLAH
SENARAI HARI PERSEKOLAHAN
•
Pastikan jumlah yang betul di tambah sebagai hari persekolahan mengikut bulan dan
darjah/tingkatan di sekolah masing-masing.
Kementerian Pendidikan Malaysia
26
Kementerian Pendidikan Malaysia

similar documents