Slide Sistem e-Submission PBS

Report
TAKLIMAT PENGHANTARAN MARKAH PBS
SECARA E-SUBMISSION
BAGI
MESYUARAT PENYELARASAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
PERINGKAT KEBANGSAAN
KERTAS 900/4 PENGAJIAN AM 4
DAN
KERTAS 910/4 BAHASA MELAYU
STPM 2013
1 DISEMBER 2012
PENGENALAN SISTEM
-
Sistem penghantaran markah PBS ini dinamakan Sistem e-submission.
-
Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Java
-
Sistem ini telah di-host di Pusat Data Jaring di Technology Park, Malaysia.
-
Alamat atau URL bagi capaian ke Sistem ini ialah seperti berikut:
http://www.mesp.gov.my/pbs
-
Manual pengguna sistem ini juga boleh diperolehi di URL seperti di atas.
-
Sistem ini dibangunkan dibawah projek MPM e-Service Platform iaitu singkatan
bagi MESP.
-
Pelayar Internet yang disyorkan Mozilla Firefox 4.0 ke atas dan Internet
Explorer 9.0 ke atas.
-
Kelajuan capaian ke sistem ini ialah 8MB (semasa keadaan biasa) dan boleh
mencapai sehingga 100MB (semasa keadaan sibuk) dan talian jenis dedicated
(terus).
PENGENALAN JENIS TALIAN NETWORK
Talian Terus (Dedicated)
- Mendapat akses secara terus ke aplikasi.
- Talian mahal dan kebanyakan organisasi/syarikat
menggunakan talian jenis ini.
- Talian hanya dikongsi bersama staff organisasi/syarikat
sahaja.
Talian Broadband
(cth: streamyx, digi, maxis, celcom dan lain-lain)
- Talian dikongsi dengan pengguna lain
dipersekitaran tempat akses.
- Jika ramai yang akses ke internet talian akan
menjadi perlahan.
DEMO SISTEM E-SUBMISSION PBS
SEKIAN
E- mail : [email protected]
Telefon: 03 – 6136 9663 (samb:2651/2650/3102/6990)
Slide ini boleh dimuat turun di URL seperti berikut:
www.mpm.edu.my/perisian

similar documents