Bloky, externí reference, tisky, informace o závěrečném testu

Report
Spolupráce mezi výkresy
bloky (s atributy)
Design center
externí reference
Design center
Nástroje / Palety / Design Center (F2)
(k. Pohled/Palety)
Umožňuje pohodlně stěhovat mezi výkresy:
typy čar
bloky
hladiny
kótovací a textové styly
rozvržení
Jak?
Ve „složkách“ nebo „otevřených výkresech“ najdu soubor.
Potřebnou věc myší přetáhnu na pracovní plochu
(do aktuálního výkresu) nebo stěhuji mezi soubory.
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
2
poznámkové a nepoznámkové bloky
atributy bloků
BLOKY
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
3
Bloky – co to je?
Objekty sdružené v bloku se tváří jako jeden objekt.
Lze je použít opakovaně ve výkresu i jiných
výkresech.
Zmenší se velkost souboru.
Mohu si je připravit pro opakované použití.
Definice bloku:
jméno
vybrané objekty
vkládací bod
poznámkový G nepoznámkový
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
4
Bloky – atributy
Atributy bloku
textové objekty
mění se při vkládání bloku
lze extrahovat z výkresu do externího souboru (Excel)
Definice atributu
štítek – je vidět v návrhu
výzva – dotaz při vkládání
výchozí – nic / typická hodnota
nastavení textových vlastností
atributové vlastnosti
(neviditelný, konstantní, ověřovaný…)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
5
Dynamické bloky
lze měnit geometrii vloženého bloku
pomocí uzlů a akcí k nim
přiřazeným
Editor bloků (EDBLOK) (k. Vložení)
Postup při vytváření
1. Rozmyslím si:
– jak má vypadat výsledek.
– co chci, aby uměl.
2. Nakreslím geometrii.
3. Umístím parametry.
4. Parametrům přiřadím akce.
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
6
Bloky – jak mezi výkresy
připravené ve výkresu
použitelné přímo ve výkresu
DesignCenter – použití v jiném výkresu
samostatný soubor s jednou věcí
vkládání jako blok (pozor na umístění 0)
samostatný soubor s více bloky
DesignCenter
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
7
propojení výkresů, sdílení dat
EXTERNÍ REFERENCE
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
12
Externí reference
externí soubor připojený k aktuálnímu výkresu
objekty se na rozdíl od bloků nevloží natrvalo
je možné vytvářet „zřetězené“ reference
oprava ext. souboru = oprava reference
je možné ho do výkresu vložit
Připojení souboru
cesta k souboru (absolutní nebo relativní)
typ reference
• připojení – přenáší se do dalších úrovní
• podložení – jen pro jednu úroveň
umístění, otočení a měřítko vložené reference
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
13
Externí reference – správa
Správa referencí (Vložit / Externí reference)
otevřít – otevře (nový) soubor
připojit – změna parametrů připojeného souboru
uvolnit (dočasně)
znovu načíst – po uvolnění, při změnách
odpojit (definitivně pryč)
vázat – sloučení reference s výkresem (vložení objektů)
• vázat – hladiny ext. reference (s prefixem)
• vložit – je-li to možné, tak se hladiny sloučí se stejnými
ve výkrese
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
14
Externí reference – úpravy
Úprava původního souboru
úpravy udělám v původním výkresu
uložím
referenci znova načtu (AutoCAD si všimne)
Úprava reference na místě
REFEDIT (nebo poklepání na referenci)
nástrojová lišta
• přikreslujeme či měníme objekty
• ostatní objekty výkresu nepřístupné
je nutné ukončit z nástrojové lišty (nestačí ji zavřít!!)
• přijmout (uložit) změny
• ukončit bez uložení
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
15
Tisky
parametry tisku
tisk z modelu
tisk z rozvržení
Jak tisknout
Z rozvržení
připravím výkres
přepnu do rozvržení
nastavím parametry stránky
(tiskárnu, formát papíru...)
nachystám výřez(y), dám jim
měřítka, upravím viditelnost
hladin
přidám razítko, popisy,
rámeček
Z modelu
připravím výkres
v modelu mám nakreslené
rámečky, razítko...
Soubor/Tisk
nastavím parametry tisku
(stránky)
!!včetně měřítka!!
tisknu
tisknu
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
17
Karty Rozvržení a Výstup
založení nového rozvržení
správce nastavení stránky
práce s výřezy
tvar
pojmenované rozložení výřezů
uzamčení výřezu
náhled
vykreslení
dávkové vykreslení
Najdu také v kontextu nad záložkou pohledu
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
18
Výřezy v rozvržení
pravidelné rozmístění nebo volně
tvar obdélník, polygon, podle křivky
v každém výřezu samostatný pohled, zoom…
vypnutí hladiny v jednotlivých výřezech (v model. prost.)
nastavení a zamčení měřítka pro výřez (vlastnosti)
vypnutí okraje výřezu (přes hladinu)
V rozvržení (výkresovém prostoru)
• lze kreslit bez zásahu do modelu (popisy, razítko)
• výřezy se chovají jako celky (posun, kopie,...)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
19
Tisk (z rozvržení)Vykreslovací styly
• barevně závislé (.cbt)
• pojmenované (.stb)
nastavení barev, tlouštěk a typů čar...
Výstupní zařízení, formát papíru
Měřítko
• z rozvržení: 1:1 (přiřadí se posléze jednotlivým výřezům)
• z modelu: nastavím
Co vykreslit:
• rozvržení
• okno
• displej
Umístění na papír
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
20
Výstupní zařízení
připojená tiskárna × tisk do souboru
všechny tiskárny instalované ve windows (přímo × soubor)
do souboru DWG to
• optimized for plotting – nevím konkrétní model
• PDF
• PNG, JPG – obrázky
PDF
všechny formáty papíru
!! problémy s písmem – volit jen AutoCADové fonty (.shx)
(v rel. 2013 snad už ne)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
21
Styly vykreslování
Soubory *.ctb (barevné) nebo *.stb (pojmenované)
Tabulky stylu určují charakteristiky vykreslování
barva (podle objektů nebo nastavit)
typ a tloušťka čáry (podle objektů nebo nastavit)
převedení na odstíny šedi
přizpůsobení měřítka typu čáry tak, aby byl vzor dokončen
• měřítko typu čáry je důležité (adaptivní = Ne),
• úplné vzory typu čar (adaptivní = Ano)
(nastavení per, styl vyplnění ploch, tvar konce čar...)
Jaký typ tabulek bude ve výkresu použit je v šabloně
(nastaví se v Možnosti/Vykreslování a publikování)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
22
Barevný styl vykreslování
Soubory *.ctb
Tabulky stylu určují charakteristiky vykreslování
pomocí barvy objektu.
Každý objekt s určitou barvou je vykreslen stejně.
V tabulce barevně závislého stylu existuje 256 stylů
vykreslování (jeden pro každou barvu).
Styly vykreslování
lze editovat
nelze přidávat
nelze odstranit
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
23
Pojmenovaný styl vykreslování
Soubory *.stb
Tabulky obsahují uživatelsky definované styly
vykreslování.
Objekty se stejnou barvou mohou být vykresleny
odlišně.
Tabulka může obsahovat jen tolik stylů, kolik je
potřeba.
Styl vykreslování lze přiřadit (jako vlastnost):
objektům,
hladinám.
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
24
poslední týden semestru,
test v moodle,
obecné otázky a úkoly v AutoCADu
ZÁVĚREČNÝ TEST
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
25
O testu obecně
v posledním cvičení
speciální kurz v moodle (dostupný cca týden
předem)
na zápočet nutno získat nad 50 % bodů
získané body tvoří 70 % známky z předmětu
obsahuje obecné otázky i praktickou úlohu
v AutoCADu
čas cca 40 minut
možné 3 pokusy
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
26
Okruhy otázek – rovina
nastavení a přizpůsobení AutoCAdu, typy souborů
zadávání bodů
co může být v šabloně (hladiny, typy čar, styly textů
a kót…)
základní kreslící a editační příkazy
praktická úloha (nakresli, okótuj, změř vzdálenost…)
bloky a externí reference
tisk z AutoCAdu (tisk z rozvržení, měřítko objektů a
měřítko poznámky)
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
27
Okruhy otázek – prostor
prostředí pro 3D modelování (výřezy, souřadné
systémy, způsoby zobrazení modelu)
základní geometrická tělesa, množinové operace
příkazy pro generování povrchů a těles z křivek
(vytažení, tažení po trase, rotace, šablonování)
vizualizace – materiály, světla, pohledy
Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014
28

similar documents