ההוצאות המותרות בניכוי

Report
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫הכנס השנתי של עורכי הדין הצעירים‬
‫ניכוי הוצאות מס הכנסה ‪ :‬המותר והאסור‬
‫מצגת להרצאתו של רו"ח מתן לזר‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫‪WWW.Lbcpa.co.il‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫אופן חישוב המס‬
‫הכנסות‬
‫(הוצאות מותרות בניכוי)‬
‫הכנסה חייבת לפני ניכויים‬
‫(ניכויים מותרים)‬
‫הכנסה חייבת‬
‫‪X‬‬
‫שיעור המס‬
‫מס לשלם‬
‫(זיכויים)‬
‫מס מגיע‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫הגדרות‬
‫‪ ‬הוצאה מוכרת‬
‫הוצאה הכרחית לייצור הכנסה‪.‬‬
‫‪ ‬הוצאה מעורבת‬
‫הוצאה המשמשת גם לצורך עסקי וגם לצורך פרטי (דוגמא ‪:‬‬
‫עבודה מהבית)‪.‬‬
‫התנאי להכרה בהוצאה ‪ :‬יכולת הפרדה בין המרכיב העסקי‬
‫לפרטי‪.‬‬
‫‪ ‬הוצאה מוכרת בחלקה‬
‫הוצאות שעל אף שמשמשות בייצור הכנסה‪ ,‬לא מוכרות‬
‫במלואן‪( .‬דוגמא ‪ :‬נסיעות לחו"ל‪ ,‬אחזקת רכב וכו')‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫הוצאות כלליות ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ספרות מקצועית – ספרות שוטפת מוכרת באופן מלא כל עוד משמשת לצרכי‬
‫העסק‪ .‬ספרות לזמן ארוך תופחת לפי ‪( 15%‬דוגמא ‪ :‬ספרייה מקצועית חדשה)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביגוד מקצועי – רכישת גלימה תותר במלואה‪ .‬רכישת מדי משפט תותר בניכוי‬
‫בשיעור של ‪.80%‬‬
‫‪.3‬‬
‫טלפון נייד – לא יותר בניכוי ‪ ₪ 1,140‬בשנה או מחצית ההוצאה‪ ,‬כנמוך שבניהם‬
‫(דוגמא ‪ :‬הוצאה שנתית של ‪ ,₪ 2,400‬מס הכנסה לא יתיר בניכוי את הנמוך מבין‬
‫‪ 1,140‬או ‪.)1,200‬‬
‫‪.4‬‬
‫אירוח – לא מותר בניכוי ; למעט ניכוי הוצאה סבירה לאירוח אדם מחו"ל תוך‬
‫הוכחת קשר עסקי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כיבוד קל – יותרו בניכוי ‪ 80%‬מההוצאות לכיבוד קל במקום העסק (שתייה קרה‪,‬‬
‫חמה‪ ,‬עוגיות וכו')‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫הוצאות כלליות (המשך) ‪:‬‬
‫‪.6‬‬
‫מתנות לספקים ‪ /‬לקוחות ‪ /‬עובדים – יותרו בניכוי ‪ ₪ 200‬לשנה לאדם כנגד‬
‫אסמכתא מתאימה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הוצאות שוטפות בניהול ‪ -‬הנהלת חשבונות‪ ,‬רואה חשבון‪ ,‬הגשת דוחות‬
‫ודיווחים‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫דמי חבר לאגודות מקצועיות – יותרו במלואן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫השתלמויות מקצועיות ‪ -‬שמירה‪ ,‬עדכון ורענון הידע המקצועי יותרו במלואן‪,‬‬
‫לרבות הוצאות השהיה בבתי מלון במידה וההשתתפות הייתה כרוכה בלינה‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫לימודי תואר ראשון ‪ /‬שני – לא מוכר‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫הוצאות רכב‬
‫‪:‬‬
‫הוצאות רכב יותרו לפי הגבוה מבין ‪ 45%‬מההוצאה השנתית אל מול‬
‫ההוצאה בניכוי שווי השימוש הרעיוני שהיה נזקף‪.‬‬
‫דוגמא ‪:‬‬
‫סך הוצאות רכב בשנת ‪.₪ 60,000 : 2009‬‬
‫קבוצת רישוי ‪ – 2 :‬שווי שימוש חודשי ‪ ₪ 27,960( ₪ 2,330‬שנתי)‪.‬‬
‫ההוצאה אשר תותר בניכוי ‪:‬‬
‫הגבוה מבין ‪ )45%( ₪ 27,000‬אל מול ‪)60,000-27,960( ₪ 32,040‬‬
‫ההוצאה שתותר ‪.₪ 32,040 :‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫נסיעה לחו"ל ‪:‬‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫ההוצאה המוכרת‬
‫פעילות‬
‫במחלקת תיירים‬
‫‪ 100%‬ממחיר הכרטיס‬
‫במחלקת עסקים ובמחלה‬
‫ראשונה‬
‫‪ 100%‬ממחיר הכרטיס במחלקת‬
‫עסקם באותה טיסה‬
‫רכב‬
‫הוצאות שכירות רכב‬
‫לא יעלה על הוצאות השכירות‬
‫בפועל או על ‪ $53‬ליום‪ ,‬לפי הנמוך‬
‫חינוך‬
‫שהייה בחו"ל מעל ‪10‬‬
‫חודשים‬
‫טיסות‬
‫עבור ילדים‬
‫שטרם מלאו‬
‫להם ‪ 19‬שנים‬
‫בסכום שלא יעלה על ‪ $610‬לחודש‬
‫לכל ילד‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫נסיעה לחו"ל ‪:‬‬
‫שנת ‪2010‬‬
‫פעילות‬
‫לינה עם קבלות‬
‫לינה‬
‫סכומי שהות‬
‫גלובליים ‪:‬‬
‫אש"ל‪ ,‬תקשורת‪,‬‬
‫נסיכות והוצאות‬
‫אחרות‬
‫ההוצאה המוכרת‬
‫‪ 7‬לילות ראשונים‬
‫כל הוצאות הלינה מוכרות‬
‫מהלילה ה‪ 8-‬עד הלילה ה‪ 90-‬כשמחיר‬
‫הלינה נמוך מ‪ 107-‬דולר‬
‫כל הוצאות הלינה מוכרות‬
‫מהלילה ה‪ 8-‬עד הלילה ה‪ 90-‬כשמחיר‬
‫הלינה גבוה מ‪ $107-‬אך נמוך מ – ‪$243‬‬
‫‪ 75%‬מהוצאות הלינה מוכרות‬
‫אך לא פחות מ‪$107-‬‬
‫מהלילה ‪ 91‬ואילך‬
‫כל ההוצאות מוכרות אך לא‬
‫יותר מ ‪ $243‬ללילה‬
‫אם נדרשו הוצאות בשל לינה‬
‫עד ‪ $68‬לכל יום שהייה בחו"ל‬
‫אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה‬
‫עד ‪ $114‬לכל יום שהייה בחו"ל‬
‫(*) קיימות מדינות בהן ההוצאה המותרת בניכוי גבוהה ב‪ 25%-‬מההוצאות לעיל‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫חלק יחסי מהוצאות הבית ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ריבית משכנתא בשל רכישת דירה (יותרו ‪ 80%‬מהוצאות הריבית המיוחסות‬
‫לעסק)‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הוצאות תחזוקה שוטפת ‪ -‬יותר בניכוי חלק מההוצאות המיוחס לעסק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫שכר דירה – יותר בניכוי בתנאי שנוכה למשכיר מס במקור‪ .‬משכיר הדירה לא‬
‫יהנה מפטור ממס על דירת מגורים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שיחות לחו"ל ממקום המגורים – יותרו רק ההוצאות המיוחסות לעסק ; יש לנהל‬
‫רישום לגבי כל שיחה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫חשמל – יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ארנונה וועד בית ‪ -‬יותר חלק ההוצאות המיוחס לעסק‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫טלפון קווי – ברוב המקרים ‪ 80%‬מהוצאות הטלפון‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫ההוצאות המותרות בניכוי‬
‫הוצאות של עורך דין שכיר‬
‫ההוצאות לעיל יכולות להיות רלוונטיות לעורך דין שכיר‪.‬‬
‫לפיכך גם הוא יהא רשאי לנכות כנגד הכנסתו ממשכרות‬
‫חלק מההוצאות שהובאו ברשימה‪ .‬זאת‪ ,‬אם וככל שיעלה‬
‫בידו להוכיח כי הוצאה זו הייתה הכרחית לייצור הכנסתו‬
‫והיא שימשה לכך בלבד‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫החזר מס לשכיר‬
‫החזר מס לשכיר‬
‫שכיר שעבר ביותר ממקום עבודה אחד במהלך השנה – יתכן וזכאי‬
‫להחזר מס‪.‬‬
‫נקודות זיכוי בגין סיום תואר‬
‫תואר ראשון – נקודת זיכוי בכל אחת משלושת שנות המס שלאחר סיום‬
‫התואר‪.‬‬
‫תואר שני – חצי נקודת זיכוי בכל אחת משתי שנות המס שלאחר סיום‬
‫התואר‪.‬‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬
‫תודה רבה‬
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫‪www.Lbcpa.co.il‬‬
‫טלפון ‪ ,077-5-120170 :‬פקס ‪077-5-120171 :‬‬
[email protected]
‫לזר את ברשף‪ ,‬רואי חשבון‬
‫)‪Lazar & Barshaf, C.P.A (Israel‬‬

similar documents