No Slide Title - Handelsbanken

Report
September 2011
Bank- og
leasingforretninger
i Kina
Den kinesiske valuta
CNY
• Officielle ISO møntkode
• Anvendes indenlandsk i Kina – altså ved ”on shore” transaktioner
• Anvendes i forbindelse med handelsrelaterede transaktioner både ind- og udland
CNH
• Ikke en officiel møntkode
• Anvendes udenfor Kina – altså ”off shore” transaktioner
• Kan anvendes til alle typer af transaktioner
RMB
• Renminbi – ”Peoples Money”
• Kontanter
2
Betalinger i Kina
Kontanter og
kreditkort
Veksler
Checks og
credit notes
Bank-clearing
Intra City Clearing
House
Demand
Draft
“Big Four”
Clearing
Commercial
Draft
China National Advance
Payment System
“CNAPS”
Commercial
Acceptance
Draft
Supply Chain
Finance
3
Bankers
Acceptance
Draft (BAD)
HVPS
Remburser i CNY
BEPS
CNY / CNH
Cross border
betalinger
Total investering og kapitalindskud for WFOE
Total investering
Registreret kapital
Indskudskapital
Off-shore
debt
”Foreign Debt
Quota”
”On-shore debt” ikke
kvota begrænset
On-shore debt
Lokal finansiering fra
kinesiske banker
Total
investering
Registre
ret
kapital,
%
Minimum
registreret
kapital
USD 3 mio.
eller mindre
70%
N.A.
USD 3–10 mio.
50%
USD 2.1 mio.
USD 10–30 mio.
40%
USD 5 mio.
USD 30 mio.
eller mere
30%
USD 12 mio.
 Indskudskapitalen udregnes med baggrund i den totale investering (se tabel ovenfor)
 Forskellen mellem den totale investering og indskudskapitalen svarer til selskabets Foreign Debt Quota
“FDQ” – som er det maksimale beløb selskabet må have i gæld til udlandet (moderselskab eller lign. )
 Selskabers “FDQ” kan benyttes som “short-term” (under 1 år) og som “long-term loans” (over 1 år)
 Vigtigt: Anvendes “FDQ” til lån over 1 år (“long-term loans”) slettes selskabets “FDQ” ved
tilbagebetaling af lånet og kan således ikke anvende fremover.
4
Entrustment loans – cash pooling i Kina
Proces overblik
Bemærkninger
Agent Bank

I Kina kan udlån mellem selskaber ske via “Entrustment
loans”.

Transaktionen bygger på en låneaftale mellem tre parter
- de to selskaber samt en agent bank.

Agent banken giver ikke garanti for tilbagebetalingen af
lånet ved forfald – men dette kan evt. gøres ved garanti
der stilles fra udlandet til långiveren.


Selskab A
5
Agent banken opkræver rente [x]% p.a. samt
hovedstolen fra selskab B ved forfald og sørger for
tilbagebetaling til selskab A
– For rentesatsen gælder “The arm’s length principle”
Selskab B
Låne aftale: RMB 5 mio.
Forfald: 6 måneder
Fixed rentesats: [x]% p.a. – der er
højere end PBOC renten i bankerne
Hvordan virker det ?
Selskab A udlåner f.eks. RMB 5 mio. til selskab B via
agent banken med instruktioner omkring rentesats og
løbetid.

Lånet kan “forlænges” ved afvikling af det gamle lån og
indgåelse af en ny aftale.

Selskab A betaler en provision til agent banken, 5 %
business tax samt stempel for gennemførelse af
transaktionen.
Diskontering af “Banker Acceptance Draft”
Proces overblik
1
Køber
Sælger
4
3
5
2
6
6
Købers bank
6
Sælgers bank
1
Køber og sælger indgår en kontrakt om køb af varer og betaling for disse
2
Køber anmoder sin bank om at udstede en Bankers Acceptance Draft “BAD” baseret på de to parters
aftale. Jvf. gældende regler fra PBOC kan forfaldsdagen på en “BAD” ikke overstige 6 måneder.
3
Køber sender sin”BAD” til sælger
4
Sælger kan med sikkerhed i den modtagne “BAD” foretage levering af varerne
5
Sælger sender sin “BAD” til sin bank og kan anmode om at indløse nu eller afvente til forfald.
6
Sælger afregnes for sit varesalg og sælgers bank overtager den diskonterede “BAD” og præsenterer
den til betaling overfor købers bank der har garanteret for betalingen.
Diskontering af tilgodehavende med / uden regres
Proces overblik
1
Køber
2
Sælger
3
5
6
4
Købers bank
Der etableres en fælles aftale mellem køber, sælger og købers bank hvor beløb og regler sættes fast
1 Køber modtager faktura eller veksel fra sælger
2 Varelevering finder sted
3 Køber sender en godkendt og accepteret faktura eller accepteret veksel til sælger
4 Sælger overdrager sine faktura / veksel rettigheder til købers bank – med eller uden regres
5 Købers bank diskonterer fakturaen /vekslen og betaler beløbet til sælger
6 Køber betaler fakturabeløbet til købers bank ved forfaldstidpunktet
7
Settlement Services for Cross-Border Trade i CNY
Beijing
Tianjin
Inner Mongolia
Liaoning
Shanghai
Jiangsu
Zhejiang
Fujian
Shandong
Hubei
Guangdong
Guangxi
Hainan
Chongqing
Sichuan
Yunnan
Dalian
Ningbo
Qingdao
Xiamne
Shenzhen
Seneste nyt: alle provinser er med i ordningen
8
Settlement Services for Cross-Border Trade i CNY
Betaling i EUR el. USD
I dag
Kinesisk
importør/eksportør
Faktura
i EUR el. USD
Dansk
importør/eksportør
Betaling i CNY
Fremover
Kinesisk køber *
Faktura
i CNY
Dansk eksportør
* Vigtigt: Den kinesiske køber kan uden problemer godkendes til at sende CNY til udlandet
Fordele:
Hedging af CNY kan ske i Danmark
Færre vekselomkostninger
Bedre priser hos kinesisk leverandør
Betaling i CNY
Kinesisk
leverandør *
Faktura
i CNY
Dansk importør
* Vigtigt: Den kinesiske leverandør skal være godkendt til at modtage CNY fra udlandet
– en såkaldt MDE Mainland Designated Enterprise. Ansøgning til SAFE
9
Kan man det – og hvordan ?
 Kan man have en kassekredit i Kina ?
 Kan man sætte et beløb i Kina til sikkerhed for et lån udenfor Kina ?
 Kan man indhente en soliditetsoplysning på et kinesisk selskab ?
 Kan man låne ubegrænset i en kinesisk bank ?
 Kan man lave betalinger fra en konto i Kina – når man sidder i Danmark ?
 Kan man underskrive konto -og/eller lånedokumenter i Danmark ?
 Kan man … ?
10
Hvor er Handelsbanken i Greater China ?
Beijing
•Rep. kontor
•3 ansatte
Shanghai
•Bank filial
•23 ansatte
• Repræsenteret i Beijing siden 1982
• Bankfilial i Shanghai siden 2005
• Første nordiske bank med CNY licens
• Første nordiske bank med i den nationale clearing
Hong Kong
•Bank filial
•26 ansatte
• Første nordiske bank, der udsteder obligationer i Kina
• Første nordiske bank, der gennemfører betalinger ind og ud af Kina i CNY
11
Taipei
•Rep.kontor
•1 ansat
Hvad kan Handelsbanken i Greater China ?
12
•
CNY driftskonti
•
Finansiering i lokal og udenlandsk valuta
•
Leasing af biler og produktionsudstyr
•
Diskontering af Bankers Acceptance Draft – ”BAD”
•
Aftaleindskud i CNY og fremmed valuta – samt Entrustments Loans
•
Garantier i CNY – Performance, Bid Bond, Warranty, Advance payment m.v.
•
Terminskontrakter i CNY
•
E-banking system – Handelsbanken GlobalOn-Line
• Konto informationer i realtid (gælder for alle Handelsbankens afd.)
• Indenlandske og crossborder betalinger (gælder for alle Handelsbankens afd.)
•
Trade Finance
• Letters of Credit, Import/export, Collections mv.
Global On-line
– Hanadelsbankens globale cash managementsystem
Graphic overview
13

Online kontoinformation for
alle konti i Handelsbanken
samt konti i øvrige banker

Transaktionsinformationer

Lokale betalinger

Cross border betalinger

Koncerninterne overførsler
valør samme dag

Download af
kontoinformationer

Integration til ERP system

Elektronisk
fuldmagtssystem

Autorisere betalinger
uanset hvor du befinder dig

ONE BANK
– ONE SOLUTION
LeasingFrom
volume
i Kina
Volume
2006-2010
Stor vækst pga. PBOC’s stramme udlånspolitik til bankerne
800
700
600
500
400
Mia. RMB
300
200
100
0
2006
2007
2008
Leasing i Kina
14
2009
2010
Leasing
i Kina
Some
Points
• Finansiel leasing er mest almindeligt. Operationel leasing har fortsat udestående
skattespørgsmål
• Leasing objekter
• Biler, lastbiler, skibe og fly
• Maskiner og andet produtionsudstyr
• IT og andet teknisk udstyr
• Moms refusion
• 17 % refundering på nyt udstyr. Objektet behøver ikke længere at være bogført i
leasingtagerens regnskab
• Bygninger, jord og software programmer kan fortsat ikke leases
15
Leasing i Handelsbanken i Shanghai
• Handelsbanken Finans Shanghai Financial Leasing Co er 100% ejet af Handelsbanken
Finans AB der har mere end 45 års erfaring med leasing i de Nordiske lande.
• Leasing programmet kan tilpasses virksomhedens cash flow og gør det muligt at
investere i biler og produktionsudstyr.
• Leasing aftalen løber normalt i op til 5 år - dog i visse tilfælde op til 8 år.
• Kan etableres i CNY og USD
• Påvirker ikke virksomhedens Foreign Debt Quota
16
Erhvervsafdelingen i Handelsbanken Shanghai
Catherine Gao
Irene Wu
Deputy Branch
Manager
Head of Financial
Institutions
Speaks
 Swedish
 English
 Mandarin
Speaks
 Mandarin
 English
Speaks
 Mandarin
 English
Speaks
 Swedish
 English
 Mandarin
Speaks
 Swedish
 English
Speaks
 Mandarin
 English
Speaks
 Mandarin
 English
Contact details
Contact details
Contact details
Contact details
Contact details
Contact details
Contact details
Johan Andrén
General Manager
Joakim Hedhill
Camilla Sjöberg
Jessica Liao
Tina Jin
Account Manager
Account Manager
Assistant
Assistant
Team member
Language
Contact
details
17
 Telephone:
 Telephone:
 Telephone:
 Telephone:
 Telephone:
 Telephone:
 Telephone:
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
+86 21 6329 8877
 e-mail: tiji01@
 e-mail: joan04@  e-mail: caga04@  e-mail: irwu01@  e-mail: johe20@  e-mail: catj01@
 e-mail: jeli17@
handelsbanken.se
handelsbanken.se
handelsbanken.se
handelsbanken.se
handelsbanken.se
handelsbanken.se
handelsbanken.se
Looking forward to welcome you in Handelsbanken Shanghai
Mrs. Irene Wu
Senior Relationship Manager and Head of Financial Institutions
Email: [email protected]
Tlf.: +86 21 632 98877 lokal. 858
Visiting address:
Handelsbanken Shanghai branch
Room 2005 Henderson Metropolitan Building
No. 155, Tianjin Road
Huangpu District
Shanghai 200001, China
18

similar documents