Document

Report
Aký je vplyv
podhodnoteného
juanu na
európskych
exportérov do
juhových. Ázie?
Filip Hanák, FMV 2. ročník
vplyv podhodnotenej meny
na zahraničný obchod



Podhodnotenie meny zhoršuje postavenie
domácich spotrebiteľov, ktorí si nemôžu
drahé zahraničné výrobky kúpiť
slabá mena umožňuje lacnejšie exportovať
do zahraničia a chráni tak domácich
výrobcov a zamestnancov pred cudzou
konkurenciou
Čína tak napriek rýchlo rozvíjajúcemu sa
hospodárstvu a priemyslu zostáva krajinou s
najlacnejšími výrobkami, ktorými zaplavuje
svetové trhy.
vzťah USA a Číny
 1994
– juan (CNY) viazaný na USD,
znehodnotenie CNY o 50%
 2005 – Čína zmenila viazanosť z USD na
viaceré meny, zhodnotenie CNY o 2%
 2008 – Čína znížila úrokové miery, pokles
spotrebiteľských cien o 1,6%
– vzrast bankových pôžičiek o štvrtinu
 2010 – USA žiada Čínu o uvoľnenie
menovej politiky
 Čína
v súvislosti so svojou stratégiou,
dlhodobo v značnej miere
intervenovala na kapitálových trhoch,
aby obmedzila zhodnocovanie jej
meny, a to najmä voči doláru.
 Čína – najväčší vlastník
devízových rezerv
na svete
– druhý najväčší vlastník
cenných papierov USA
Menová politika Číny
 Čína
stále drží CNY pod jeho trhovou
hodnotou – ochrana domácej spotreby
– prílev zahraničných
investorov
 Lacná pracovná sila
 Stratégia vývoja – urobiť z Číny bohatú a
modernú krajinu
 Orientácia na masívnu podporu exportu
Aký je vplyv podhodnoteného
juanu na európskych
exportérov do juhových. Ázie?
 nízke
ceny v Číne podporujú export do
iných krajín v okolí
 Nové pásmo voľného obchodu má
pritiahnuť viac zahraničných investorov
do Číny
 ASEAN – konkurent číny v importe z
Erópskych krajín
zdroje
http://www.hlavnespravy.sk/financie-usaodmietli-oznacit-cinu-za-manipulatorameny/51767/
http://www.cutn.sk/Library/Thesis/2011/VoskoJa
kub.pdf
http://www.brookings.edu/blogs/upfront/posts/2011/09/07-china-currency-kroeber
http://useconomy.about.com/od/worldecono
my/p/China_Economy.htm
ďakujem za pozornosť

similar documents