Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto Koppa

Report
Kymenlaakson museopäivä 2.10.2014, Kouvola
Mitä museot ja koulut voivat tehdä yhdessä?
museot – kulttuuriperintö,
taide, historia
kulttuurin ja/tai
taiteen toimija
+
Jaana Kemppainen
Lasten kulttuurikeskus
Kotka
tuottaja +
+
saavutettavuus koulun merkitys keskeinen
päiväkoti/koulu
yleisö, lapsi ja perhe
Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KOPPA
Kymenlaakso
Tukee kaikkien lasten oikeutta
taiteeseen ja kulttuuriin vahvistamalla
lastenkulttuurin asemaa ja toimintaedellytyksiä.
erosi2013
Lapsilla on oikeus kaikkeen
taiteeseen ja kulttuuriperintöön.
Loviisa
liittyy 2015
Lasten kulttuurikeskus
Annamme lapsille taiteista ja
kulttuuriperinnöstä tietoja,
taitoja ja kokemuksia. >>>
Lapsille kehittyy kyky omaksua,
käyttää ja muuttaa kulttuuria
(kulttuurikompetenssi).
Kaakon Lasten Kulttuuriviikot 2015
• Ennen Kymenlaakson Lasten Kulttuuriviikot
• Helmikuussa, seuraavat 1.- 22.2.2015
• Suunnittelu alkaa loka-marraskuussa
• Ohjelma
- päiväkodeille ja kouluille suunnattu ohjelma
- lapsille ja perheille suunnattu ohjelma
• Tiedottaminen
- esite opettajille, päiväkodeille ja kouluille, sähköinen
- esite, yleinen, yleisölle, printti
Kulttuuripolut
- paikallisen kulttuurin ja koulun yhteistyö
Taidetyöpajoja, vierailuja, esityksiä, tapahtumia koulupäivän aikana
Rakenne-esimerkki
Luokka-asteet ja taiteenalat
1.lk tanssi
2.lk kuvataide
3.lk sanataide
4,lk mediataide
5.lk teatteri
6.lk musiikki
7.lk sirkus
8.lk tapahtumat
9.lk 9K –kortti, kulttuuripassi
- koko ikäluokka osallistuu
- sisältyy kaikkiin oppiaineisiin
- kulttuuri ja taide välineenä ja kohteena
- paikallinen taide ja kulttuuri
- erilaiset oppijat hyötyvät
- oppimisympäristöt monipuolistuvat
- opetusmenetelmät monipuolistuvat
- kulttuurikompetenssi vahvistuu
Sanasto vakiintumaton, mutta yleisesti:
Kulttuurikasvatussuunnitelma on opetussuunnitelman osa
Kulttuuripolku on vuosittainen käytännön toteutus
Kulttuuripolut Kymenlaakson kunnissa
Kouvola
Kulttuurikasvatusohjelma - Lennokki
Kotka
Esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma
valmis 2014 lopussa
Pyhtää
Kulttuuripolku
Hamina
Kulttuuripolku
Virolahti-Miehikkälä mietintämyssyssä
Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KOPPA
ja Etelä-Karjalan lasten ja nuorten kulttuuriverkosto METKU
ovat yhdessä Kaakon lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KAAKKU
Lasten kulttuurikeskus LAKU Kotkassa hallinnoi KAAKKUa
Rahoitus: kunnat, OKM (valtionavustus), hankkeet, yksityiset
www.taikalamppu.fi - Suomen lastenkulttuurikeskusten verkosto
Jaana Kemppainen
Lasten kulttuurikeskus
[email protected]
040 1977 975
Yhteystietoja
Kymenlaakson lasten ja nuorten kulttuuriverkosto KOPPA
Kotka
Lasten kulttuurikeskus LAKU
[email protected]
05 234 4148
lasten kulttuurisihteeri Heli Toikka
[email protected]
040 587 3416
Hamina
kulttuurisihteeri Sari Kinnunen
[email protected]
töissä 1.10.14 lähtien
Pyhtää
kulttuuri- ja matkailusihteeri
Pauliina Sakki
[email protected]
0400 587 911
Virolahti - Miehikkälä
kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri
Sari Rasi
[email protected]
050-3892 125
Loviisa mukaan vuonna 2015
Kouvola
kulttuurikasvatuskoordinaattori
Jaana Vuorio-Palmumaa
[email protected]
020 615 8591

similar documents