Kristalova noc

Report
jméno autora
Mgr. Štěpánka Kočová
název projektu
Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice
číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.0495
číslo šablony
III/2 Inovace výuky pomocí ICT
předmět
Dějepis
pořadové číslo DUM
11
Anotace
Prezentace stručně přibližuje Křišťálovou noc
Autor
Mgr. Štěpánka Kočová
Druh učebního materiálu
Prezentace
Druh interaktivity
kombinovaná
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let
Křišťálová noc
Norimberské zákony - základní prostředek, na
jehož základě byla prováděna nacistická rasová
diskriminace a genocida v Německu a jím
okupovaných zemích před a v období druhé
světové války.
První veřejnou akcí NSDAP proti Židům po
převzetí moci v Německu byl bojkot z 1. dubna
1933 namířený proti židovským obchodům,
bankám, lékařům a advokátům.
Zákonem na obnovení úřednictva byla
provedena „rasová očista“ státního aparátu.
Norimberskými zákony se rozumí především dva
ústavní zákony německého Říšského sněmu
přijaté 15. září 1935 v Norimberku: zákon o
říšském občanství a zákon na ochranu německé
krve a německé cti. Lze k nim ovšem obsahově
přiřadit i jiné zákonné úpravy obsahující nástroje
k persekuci tzv. „rasově méněcenného
obyvatelstva“, např. zákon o vlajce a státním
znaku a později vydaný zákon o zdravém
manželství.
Zákon o říšském občanství = občanem Říše mohl
být podle zákona pouze Němec nebo jiný státní
příslušník s „příbuznou krví“. Tím Židé přestali
být německými občany.
Zákon o ochraně německé cti a německé krve
především zakázal uzavírání manželství i
mimomanželské vztahy mezi Židy a ne-Židy,
neuznával jejich uzavření v cizině. Zapovídal také
Židům ne-Židy zaměstnávat.
Vyvrcholením protižidovského teroru byla tzv.
křišťálová noc = protižidovský pogrom, který se
odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938 v
Německu, k němu připojeném Rakousku a v
Sudetech.
Během křišťálové noci bylo zabito podle
nejčastějšího zmiňovaného údaje 91 Židů, ale
některé prameny uvádějí odlišná čísla. Po Křišťálové
noci bylo okolo
30 000 Židů internováno v koncentračních táborech.
Následujícího dne se v mnoha městech konaly
demonstrace na podporu NSDAP a jejího vůdce.
Například v Norimberku se této demonstrace
účastnilo 100 000 lidí.
Den poté - zničená výloha Židovského obchodu
Fotografie poničeného interiéru synagogy v Pforzheimu
Křišťálová noc způsobila zvýšenou emigraci
židovského obyvatelstva z nacistického Německa.
Zvláštní předpis později stanovil, že na škody
utrpěné za křišťálové noci se nevztahují platné
pojistné smlouvy. Za židovský majetek poškozený
jednotkami SA, na který měl z pohledu Göringa
nárok německý lid, byli naopak Židé ve Třetí říši
donuceni zaplatit finanční částku ve výši 1 miliardy
říšských marek.
Svůj vžitý název získala Křišťálová noc podle
rozbitých výloh židovských obchodů. Vypáleny byly
desítky synagog, včetně asi padesáti v českém
pohraničí na územích, která byla několik týdnů před
tím Mnichovskou dohodou připojena k Říši,
například v Liberci.
Zdroje:
• www.wikipedia.com
• Učebnice dějepisu pro 9. ročník základní školy,
SPN, Praha 2002

similar documents