Faculteit der Letteren: AS / English

Report
Radboud Beyond Borders
Oktober 2014
Maaike van Gerven
International Office Letteren
Aanmeldprocedure studeren in het buitenland
Voor een studie in het buitenland in 2015/2016 (sm1 + sm2):
Deadline Europa:
Deadline Zuid-Afrika:
Deadline USA/Canada/Nieuw-Zeeland/Australië:
1 maart 2015
1 April 2015
1 December 2014
Bestemmingsmogelijkheden, stappenplan en aanmeldformulier:
http://www.ru.nl/letteren/buitenland
Aanmeldprocedures stage in het buitenland
Voor een stage in het buitenland in 2015/2016:
Geen specifieke deadline
Maar: zo spoedig mogelijk i.v.m. voorbereidingen en beursaanvraag
 Zelf initiatief nemen (evt. i.s.m. Career Service)
Vragen?
Spreekuur Career Service: http://www.ru.nl/csl/
Beurzen
• Binnen Europa
Erasmusbeurs (http://www.ru.nl/io/student/studie-stage-0/erasmus/)
Studie en stage
• Buiten Europa
SNUF (http://www.ru.nl/snuf/)
Studie en stage
• Overige beursmogelijkheden
ISEP(VS), Fulbright (VS), ERANET (Rusland)
VSB, Culturele verdragen
Zomerbeurzen Letteren
Het ERASMUS programma
Het meest gebruikte en meest bekende uitwisselingsprogramma
Voorwaarden:
- Minimaal 2 maanden voor stage, minimaal 3 maanden voor studie in het
buitenland
- Per cyclus (BA/MA/PhD) maximaal 12 maanden beurs, hoeft niet
aaneengesloten te zijn en mag voor studie en stage
- Ingeschreven als student aan de RU
- Erkenning van de in het buitenland behaalde studiepunten
- Bestaande Erasmusovereenkomst tussen RU en buitenlandse instelling
(voor studie, niet voor stage).
Toelage:
- Per maand €150,- tot €250,- (afhankelijk van bestemming)
- ‘Thuis’ collegegeld betalen
- Denk aan onderverhuren kamer en OV-vergoeding
Het ERASMUS programma
Procedure
• Aanvraag via faculteit www.ru.nl/letteren/buitenland
• Toelage via International Office, Comeniuslaan 4
• Aanvraagformulieren: Learning Agreement, Grant Agreement. Na inlevering
daarvan krijg je een getekend ov-vergoedingsformulier).
• Vragen? [email protected]
SNUF – Individuele Reissubsidie
Voorwaarden
- Ingeschreven als student aan de RU
- In het kader van je studie naar het buitenland: minimaal 2 maanden,
maximaal 1 jaar
- Je ontvangt studiepunten voor het project
- Niet mogelijk overheidssubsidie (bijv. Erasmusbeurs) voor project te krijgen
- Niet eerder een IRS ontvangen
Toelage
- Binnen Europa: €200,- per maand / max. 4 maanden
- Buiten Europa: €300,- per maand / max. 4 maanden
Procedure
- http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/individuele/
- 6 weken voor vertrek aanvraag indienen bij het SNUF
Zomerbeurzen Letteren (i.s.m. SNUF)
Voorwaarden
- Je staat ingeschreven als student aan de RU
- Je ontvangt studiepunten voor de vakken van de zomercursus
- Aanmelding van februari t/m juni bij IO Letteren
- Deelname aan een academische zomeruniversiteit op het terrein van de eigen
of een aanverwante opleiding (GEEN taalcursus!)
- Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst: vol is vol!
Toelage
- Binnen Europa: €750,- maximaal
- Buiten Europa: €1000,- maximaal
Er zijn in totaal 15 beurzen beschikbaar
Procedure
- http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/zomerbeurzen-0/
- Je dient een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma in te
leveren bij je aanvraag
Wat gebeurt er na aanmelding?
Plaatsingsbrief: in januari/april/mei
Wij eerst:
1. Nomineren gastuniversiteit
2. Aanmelding Erasmusbeurs
 SM1: eind april / begin mei
 SM2: eind september
Jij daarna:
1. Zelf aanmelden bij de gastuniversiteit
2. Beursaanvraag starten
Tot slot
Vragen?
Je vindt ons op de 7e etage van het Erasmusgebouw, als onderdeel van het
Studenten Informatiepunt (STIP)
Maaike van Gerven:
Elly van der Borgh:
E 7.26
E 7.26a
Spreekuur Maaike van Gerven:
Dinsdag en donderdag, 13.00 – 16.00 uur
Online intekenen:
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/spreekuur/
Radboud Beyond Borders
Engelse Taal en Cultuur
Welke vakken volg je op afstand in je BA 3
en welke mag je vervangen door vakken
in het buitenland?
Lidwien Cluitmans
Studieadviseur
Spreekuur di en woe 9.30u – 11.30u en do 13.30u – 15.30u
http://www.ru.nl/engels/waar/studieadviseur/spreekuur/
Brits, BA 3
Semester 1
•
Pragmatics in Translation (5 EC) --> Op afstand volgen. Volgens de normale procedure
inschrijven - instructies van de docent.
•
Shakespeare's Play and their Contexts (5 EC) --> Equivalent kiezen aan buitenlandse
universiteit
•
English Studies Now (5 EC) --> Vervangend vak kiezen aan buitenlandse universiteit
•
Minor 2 (15 EC) --> Dit wordt je buitenlandminor. Kies vakken die samen goed zijn voor 15
EC en samenhang vertonen. Let op! Bij sommige universiteiten bestaat één vak alleen al uit
15 EC. Daarmee is je minor dan meteen gevuld.
Semester 2
•
BA-werkstuk & tutorials (10 EC) --> Op afstand schrijven en seminars volgen.
Volgens de normale procedure inschrijven - instructies van de docent.
•
Core Curriculum III (5 EC) --> Vervangend vak kiezen aan buitenlandse universiteit
•
Minor 3 (15 EC) --> Dit wordt je buitenlandminor. Kies vakken die samen goed zijn voor 15
EC en samenhang vertonen. Let op! Bij sommige universiteiten bestaat één vak alleen al uit
15 EC. Daarmee is je minor dan meteen gevuld.
Amerikanistiek, BA 3
Semester 1
•
Onderzoekseminar I: Europeans and 'America': American Popular Culture and/in Europe
(5 EC) --> Equivalent kiezen aan buitenlandse universiteit
•
Pragmatics in Translation (5 EC) --> Op afstand schrijven en seminars volgen.
Volgens de normale procedure inschrijven - instructies van de docent.
•
Onderzoekseminar II: English as a World Language (5 EC) --> Equivalent kiezen aan
buitenlandse universiteit
•
Minor 2 (15 EC) --> Dit wordt je buitenlandminor. Kies vakken die samen goed zijn voor 15 EC en
samenhang vertonen. Let op! Bij sommige universiteiten bestaat één vak alleen al uit 15 EC,
daarmee vul je dan je minor.
Semester 2
•
Core Curriculum III (5 EC) --> Vervangend vak kiezen aan buitenlandse universiteit
•
BA-werkstuk (10 EC) --> Op afstand schrijven en seminars volgen.
Volgens de normale procedure inschrijven - instructies van de docent.
•
Minor 3 (15 EC) --> Dit wordt je buitenlandminor. Kies vakken die samen goed zijn voor 15 EC en
samenhang vertonen. Let op! Bij sommige universiteiten bestaat één vak alleen al uit 15 EC,
daarmee vul je dan je minor.
Interne procedure ETC
Buitenlandcoördinator mw Davis:
Voor advies over het vakkenaanbod aan de buitenlandse universiteit,
welke vakken zijn beschikbaar voor uitwisselingsstudenten?
Studieadviseur:
Na eventueel overleg met mw Davis over je vakken, bespreek je je voorstel
met de studieadviseur (online intekenen
spreekuur: http://www.ru.nl/engels/waar/studieadviseur/)
Examencommissie:
Na overleg met de studieadviseur, lever je je voorstel aan de hand van
een Learning Agreement bij de examencommissie in, ter goedkeuring en
ondertekening

similar documents