Faculteit der Letteren: algemeen

Report
Over de grens studeren of stage lopen:
een bijzondere ervaring…
Dinsdag 30 september 2014
Maaike van Gerven
International Office Letteren
Facultaire voorlichting Letteren
Organisatie rondom een buitenlandverblijf
Maaike van Gerven
Student mobility coordinator
Een ervaringsdeskundige
Michelle Linssen
Communicatie- en Informatiewetenschappen Engels
Studie in Sheffield
Waarom naar het buitenland?
•
•
•
•
•
Academische ontwikkeling
Internationale ervaring staat goed op CV
Taalverbetering
Culturele vorming
Persoonlijke ontwikkeling
Het is een unieke kans, dus pak ‘m nu het kan!
Inpassen in je studie
• Neem een ruime voorbereidingstijd: zo’n 1 jaar voor vertrek
• Zorg dat je je buitenlandse studieverblijf goed inpast in je curriculum thuis
- Vervanging van verplichte vakken
- Vrije ruimte/minor
- Erkenning regelen voor vertrek
 Overleg met je studieadviseur!
Waar ga je naartoe (studie)?
Binnen Europa: ongeveer 20 landen
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/studie/europa/item_744008/
Buiten Europa: VS, Canada, Mexico, Zuid-Afrika, Chili, Argentinië, Taiwan,
Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland, Indonesië.
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/studie/buiteneuropa/item_744006/
Afhankelijk van:
- Taalkennis
- Persoonlijke motivatie en interesses
- Aard van je studie
Waar ga je naartoe (stage)?
• Voor advies en informatie kijk op: http://www.ru.nl/csl/
• Maak een afspraak met Evelyne Vos-Fruit of Mireille Vaal
• Ook stages op IO Letteren website:
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/stage/int-stages/
Waar vind je informatie?
• www.ru.nl/letteren/buitenland
- Bestemmingen
- Ervaringsverhalen
- Stappenplan
• Spreekuur Maaike van Gerven
- Dinsdag en donderdag 13.00 – 16.00 uur
- http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/spreekuur/
• Erasmuscoördinatoren per opleiding (inhoudelijk advies)
• Blackboard Community: IO-Uitgaande-studenten
Beurzen
• Binnen Europa
Erasmusbeurs (http://www.ru.nl/io/student/studie-stage-0/erasmus/)
Studie en stage
• Buiten Europa
SNUF (http://www.ru.nl/snuf/)
Studie en stage
• Overige beursmogelijkheden
ISEP(VS), Fulbright (VS), ERANET (Rusland)
Zomerbeurzen Letteren
Het ERASMUS programma
Het meest gebruikte en meest bekende uitwisselingsprogramma
Voorwaarden:
- Minimaal 2 maanden voor stage, minimaal 3 maanden voor studie in het
buitenland
- Per cyclus (BA/MA/PhD) maximaal 12 maanden beurs, hoeft niet
aaneengesloten te zijn en mag voor studie en stage
- Ingeschreven als student aan de RU
- Erkenning van de in het buitenland behaalde studiepunten
- Bestaande Erasmusovereenkomst tussen RU en buitenlandse instelling
(voor studie, niet voor stage).
Toelage:
- Per maand €150,- tot €250,- (afhankelijk van bestemming)
- ‘Thuis’ collegegeld betalen
- Denk aan onderverhuren kamer en OV-vergoeding
Het ERASMUS programma
Procedure
• Aanvraag via faculteit www.ru.nl/letteren/buitenland
• Toelage via International Office, Comeniuslaan 4
• Aanvraagformulieren: Learning Agreement, Grant Agreement. Na inlevering
daarvan krijg je een getekend ov-vergoedingsformulier).
• Vragen? [email protected]
SNUF – Individuele Reissubsidie (IRS)
Voorwaarden
- Ingeschreven als student aan de RU
- In het kader van je studie naar het buitenland: minimaal 2 maanden,
maximaal 1 jaar
- Je ontvangt studiepunten voor het project
- Niet mogelijk overheidssubsidie (bijv. Erasmusbeurs) voor project te krijgen
- Niet eerder een IRS ontvangen
Toelage
- Binnen Europa: €200,- per maand / max. 4 maanden
- Buiten Europa: €300,- per maand / max. 4 maanden
Procedure
- http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/individuele/
- 6 weken voor vertrek aanvraag indienen bij het SNUF
ISEP / Fulbright / ERANET
• ISEP
- Uitwisseling Amerikaanse en niet-Amerikaanse studenten
- 1 semester regulier onderwijs volgen
- Gesloten beurzensysteem
- Studying in the USA: Wed 1 Oct, 14.45-15.30 hrs, SP1
• Fulbright
- Jaar graduate studie in de VS (MA/PhD)
- Hoogte beurs: $12.500
- Fulbright: Going to the USA as a graduate student, PhD or scientist:
Wed 1 Oct, 15.45-16.30 hrs, SP A01.09
• ERANET
- Relaties tussen Europa en Rusland verstevigen en mobiliteit stimuleren
- De beurs bestaat uit een maandelijkse toelage, collegegeld, verzekering
en reiskosten
- http://www.eranetplus.ub.edu/eranet/
Andere mogelijkheden
• VSBfonds beurs
- Na afronding BA/MA
- Beurs voor maatschappelijk betrokken studenten
- www.vsbfonds.nl/beurzen
• Culturele Verdragen
- Studie- en onderzoeksbeurzen
- www.wilweg.nl
• Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)
- Mogelijkheden en faciliteiten voor voornamelijk studenten
(kunst)geschiedenis, taal en cultuur en archeologie
- www.ru.nl/nwib/
- Dutch Scientific Institutes Abroad: great study- and research
opportunities!: Thu 2 Oct, 14.45-15.30 hrs, E1.10.
Zomerbeurzen Letteren (i.s.m. SNUF)
Voorwaarden
- Je staat ingeschreven als student aan de RU
- Je ontvangt studiepunten voor de vakken van de zomercursus
- Aanmelding van februari t/m juni bij IO Letteren
- Deelname aan een academische zomeruniversiteit op het terrein van de
eigen of een aanverwante opleiding (GEEN taalcursus!)
- Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst: vol is vol!
Toelage
- Binnen Europa: €750,- maximaal
- Buiten Europa: €1000,- maximaal
Er zijn in totaal 15 beurzen beschikbaar
Procedure
- http://www.ru.nl/snuf/subsidies/individuele/zomerbeurzen-0/
- Je dient een door de examencommissie goedgekeurd studieprogramma in
te leveren bij je aanvraag
Aanmeldprocedure Letteren
Digitale aanmelding en informatie via de website:
www.ru.nl/letteren/buitenland
- Denk aan motivatiebrief
- Let op contract (bijbehorende coördinator/opleiding)
Deadline: 1 maart 2015 (zowel 1e als 2e semester)
Ga je (nog) niet naar het buitenland, maar wil je wel een voorproefje nemen?
Wordt mentor van een buitenlandse gaststudent!
http://www.ru.nl/letteren/studereninhetbuitenland/praktisch/mentor/
Wat gebeurt er na 1 maart?
Plaatsingsbrief: in april
Wij eerst:
1. Nomineren gastuniversiteit
2. Aanmelding Erasmusbeurs
 SM1: eind april / begin mei
 SM2: eind september
Jij daarna:
1. Zelf aanmelden bij de gastuniversiteit
2. Erasmusbeursaanvraag starten
Een ervaringsdeskundige aan het woord
Michelle Linssen
Studente Communicatie- en Informatiewetenschappen Engels
Studie in Sheffield

similar documents