Csutora Mária (Kerekasztal előadó)

Report
„One more awareness gap? The
behaviour-impact gap problem.”
A cselekvés-eredmény szakadék a
környezetvédelemben
Maria Csutora,
Ph.D
Corvinus University
of Budapest
Background of the study
• “Az ökológiai lábnyom milyen mértékű csökkenése érhető el
pusztán a környezettudatosságra alapozó stratégiával”
•
Csutora, M.: One More Awareness Gap? The Behaviour–Impact Gap Problem,
Journal of Consumer Policy, Vol. 35, No. 1. (1 March 2012), pp. 145-163.
A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése
Önkéntesség, tudatosság növelés
Strukturális stratégiák
•
•
•
Információ,
Oktatás-nevelés,
Termék címkézés
•
•
Feladat: a tudás és cselekvés
közötti szakadék áthidalása
(Gatersleben et al. 2002;
Thøgersen and Grønhøj 2010,
Kollmuss and Agyeman 2002,
Thøgersen, JCP 2005)
•
Ha az embereke környezettudatos
módon cselekszenek, akkor
feltételezzük, hogy ez a környezeti
hatások csökkenését eredményezi
•
•
•
•
•
Choice editing (pl. termékszabványok,
termékek betiltása)
Adórendszer, támogatások
Jogszabályok
Infrastruktúra fejlesztése
Sanne (2002) szerint a fogyasztók a
fenntarthatatlan életmód csapdába ejti
(p.l. társadalmi normák), noha nem
feltétlenül akarnak így élni, vagy
boldogok attól, hogy így élnek
(Shove 2003, Thøgersen 2005)
Az életmód radikális
megváltoztatására van szükség
(Jackson 2005, Fuchs and Lorek
2005)
A Motivation-Ability-Opportunity-Behaviour
Behaviour modell kiterjesztése
Thøgersen –Ölander (1995)
A fogyasztás ökológiai lábnyoma
A tanulmány hipotézise
Érdektelen
fogyasztók
Környezettudatos
cselekvés hatása
A „zöld” fogyasztók
ökológiai lábnyoma
Alacsonyabb, mint az
érdekteleneké
”zöld” fogyasztók
Jövedelem
Hipotézisek
H1: A zöld fogyasztók ökológiai lábnyoma
alacsonyabb, mint az érdekteleneké, amennyiben
elvonatkoztatunk a jövedelem hatásától.
H2: Az önkéntes környezetbarát cselekvésnek
szignifikáns hatása van az ökológiai lábnyomra,
azonban mégis alatta marad a társadalmigazdasági tényezők hatásának.
Felmérés
•
•
•
•
•
Az empirikus felmérés 2010-ben zajlott
1012 válaszadó, reprezentatív felmérés (lakhely, kor, nem, iskolázottság)
Felnőtt népesség
Corvinus Egyetem vezette
A lekérdezést a TÁRKI végezte
•
Kérdések:
–
–
–
–
Ökológiai lábnyom komponensei
Környezettudatos cselekvés
Élettel való elégedettség
Demográfiai kérdések
Körrnyezettudatos cslekvés
(EUROBAROMETER kérdések):
Ökológiai lábnyom
Definition of “green” and “brown”
consumers
Környezettudatos cselekvés
(EUROBAROMETER kérdések):
Környezettudatosan közlekedett
Kevesebb eldobható terméket vásárolt
Legtöbb hulladékát szelektíven gyűjtötte
Takarékoskodott a vízzel
Takarékoskodott az energiával
Környezetbarát címkés terméket vásárolt
Helyben előállított terméket vásárolt
Kevesebbet használta autóját
zéro aktivitás: barna
21.5%
1-3 tevékenység: átlagos
56.9%
4 vagy több tevékenység:
zöld
21.6%
Az ökológiai lábnyom mérése
A főbb tételekre vonatkozó részletes kérdések
(korábbi tanulmányok alapján)
•
•
•
Étrend
Energia számla (elektromos, fűtés)
Közlekedésre vonatkozó kérdések
Kisebb tételekre vonatkozóan kiadási
szerkezet (hibrid elszámolás)
• A lábnyomot a GFN adatbázisának
felhasználásával határoztuk meg
• Ellenőriztük a konzisztenciát a nemzeti
statisztikával.
Eredmények
Nem találtunk
szignifikás
különbséget a
csoportok ökológiai
lábnyoma között
Hipotézisek
H1: A zöld fogyasztók ökológiai lábnyoma
alacsonyabb, mint az érdekteleneké, amennyiben
elvonatkoztatunk a jövedelem hatásától.
H2: Az önkéntes környezetbarát cselekvésnek
szignifikáns hatása van az ökológiai lábnyomra,
azonban mégis alatta marad a társadalmigazdasági tényezők hatásának.
A cselekvés-eredmény szakadék
Behavior-impact gap (BIG) probléma
•
BIG problémáról akkor
beszélünk, ha a kívánt
magatartási változást
elértük, az ennek
eredményeként fellépő
ökológiai hatásváltozás
azonban elhanyagolható
vagy kicsi.
Az
ökológiai
hatások
mért
értéke
A
hatások
megfigyelt
szintje
CselekvésEredmény
Szakadék
Interferáló
cselekvések
Szituációs
tényezők
A környezettudatos
mértéke
cselekvés
Hatások
mértéke
megfigyelt
várt
A BIG probléma lehetséges okai
•
Offset by increased use of high footprint items (imported
exotic organic food may not be better environmental
choice than non-organic local food)
•
Contextual factors beyond the competence and influence
of consumers (market demand and supply, infrastructure)
•
Misleading market segmentation (eco-labeled products)
Reasons for the behavior impact gap II.
•
Chose easy-to-do but marginal actions in the target field
•
Interfering behavior (over-enthusiasm in separating
waste, accompanied by rare enthusiasm in buying articles
made from recycled material)
•
Rebound effect
•
Marginal or sprodaric actions instead of significant ones
“green-washed” and “eco-chic”
Ön szerint a következők közül melyik az a három módszer, mellyel a mindennapi
életben a leghatékonyabban csökkenthetnénk az energiafogyasztásunkat és
ezáltal a környezetünk terhelését?
Első említés
Második említés
Harmadik említés
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Környezetbarát közlekedés (gyalog, kerékpár, tömegközlekedés)
Helyi (vagy belföldi) termék vásárlása
Szelektív hulladékgyűjtés
Kevesebb állati eredetű termék fogyasztása
Háztartási hulladék csökkentése (túlcsomagolt termékek vásárlásának elkerülés)
Világítás csökkentése, villany lekapcsolása az épp nem használt helyiségekben
Télen a fűtési fokozat lejjebb állítása (inkább melegebb öltözék használata)
Nem hagyja készenléti módban a készülékeket
Teljes kapacitással használja a mosógépet (nem csak 1-2 ruhadarabot mos egyszerre)
Új készülék vásárlásakor figyelembe veszi annak energiafogyasztását
Nem tudja
90%
100%
KÖVETKEZTETÉSEK
• A környezettudatos cselekvés hatása az ökológiai
lábnyomra csak néhány, specifikus területen volt
kimutatható
• Nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a környezettudatos
cselekvés hatásainak kommunikálására
• A társadalmi-gazdasági tényezőkre ható politikára is
feltétlenül szükség van.
• Az egyéni akcióknak lehet hatása. Adott jövedelmi szinten
nagy a szórás az ökológiai lábnyom értékében
.
New York Times: The Debate
•
Folk wisdom is naïve and historically uninformed. they almost
never drive policy or legislation in the straightforward way
suggested by the metaphor of “voting with our dollars.” Change
is e the result of pressure from advocacy groups, experts,
some segments of business and other constituencies
Juliet Schor is a professor of sociology at Boston College
once a person is reusing grocery bags and driving
a hybrid car, maybe it is time to look into solar panels for the roof.
Zem Joaquin is the founder of Ecofabulous.com.
If you want to guide consumer behavior, go through the price
mechanism. Don’t just “vote with your dollars.” Vote.
Gernot Wagner, an economist at the Environmental Defense Fund
Growing consumer awareness, combined with campaigns by
nonprofits, has proven capable of motivating major
multinational corporations to change (often in the face of
failed government regulation).
Dara O'Rourke, an associate professor of environmental science, policy and
management at the University of California, Berkeley
Academic relevance
• Thøgersen, Schrader (2012)
Gorgitano M T and Sodano V
Promoting sustainable food consumption: the case of nutrition education programs in public schools
In: 1st AIEAA Conference „Towards a Sustainable Bio-economy: Economic Issues and Policy Challenges.
Relevancia a politikai döntéshozók
számára
• Monitorozni kell a hatásokat is, nemcsak a
cselekvést. Koncentráljunk a nagy hatásokra.
Szükség van strukturális stratégiákra.
• http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/292na
• 6.pdf
Central Commission for the Navigation of the Rhine Möglichkeiten zur Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs und der Treibhausgasemissionen in der Binnenschifffahrt Bericht
des Untersuchungsausschusses zur Herbsttagung 2012
• Mavourneen Conway: input to the report of the high-level panel on global assessment of resources for
implementing the strategic plan for biodiversity 2011-2020 (unep/cbd/cop/11/inf/20)
• Lehmann S, Reinschmidt A, Mustillo L: Transition strategies: Accelerating social acceptance and
removing the barriers to prefabricated multi-storey timber urban infill developments in Australia
using CLT construction systems. Adelaide: Forest & Wood Products Australia, 2012.
•
http://yosemite.epa.gov/R10/ecocomm.nsf/climate+change/sustainableco
nsumptionwebinars
Relevancia az NGO-k számára
• Monitorozni kell a hatásokat is, nemcsak a cselekvést. Komunikálják a
nagy hatásokat. Lobbozzanak a jogszabályok változásáért.
• http://geo.albo06.ru/lib/govorit-o-zelenom-ne-znachit-im-byt
• http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/07/30/responsibleshoppers-but-bad-citizens/individual-actions-just-dont-add-up-toenvironmental-change
Túllépni a cselekvés-eredmény szakadékon
Koncentráljunk a “nagy
hatásokra”
Legyünk
őszinték az
áldozatokat
illetően
Előzzük meg a
visszapattanó
hatást
(árrendszer)
Figyeljük a
hatásokat
Hatást elérni
A szabályozás és az
infrastruktúra
lényeges
Legnagyobb hatások
Étkezés: Túl sok étel, túl sok hús, túl sok
pazarlás
az ökológiai lábnyom 42%-a
Energia: Fűtés és
hűtés, elektromos
energia: 18%
Közlekedés: 14%
Jó példák: nagy hatással járó
szabályozás
• EU építési előírások
– Energy Performance of Buildings
Directive (EPBD) : 2021 után
csakis 'nearly zero-energy
buildings” (passzív ház) építhető
– Hagyományos izzók
betiltása
Az egészséges étkezés környezetbarátabb is
(Mózner-Csutora, 2013)
Karbon
kibocsátás
Túl sok
étel
túl sok
hús
Elhízás
betegség
Pazarlás beszüntetése
• Korábban a megszokottól eltérő zöldségek és gyümölcsök nem
kerülhettek forgalomba. Az ún. “Egyenes uborka" szabványok a válság
idején nevetségessé váltak. (moslék előírás)
•
"Cucumber Regulation" (EEC No 1677/88)
and the "Carrot Regulation" (EEC No 730/1999)
set EU-wide quality standards
• 2009. 26 zöldség és gyümölcs esetében
hatályon kívül helyezték
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef
=-//EP//TEXT+IMPRESS+20090706STO57744+0+DOC+XML+V0//EN
A fogyasztás korlátozása szükségszerű
• Energia: a fizikai munka újrafelfedezése,
e.g. “Garden fitness” mint a jogging
alternatívája?
• Ne nyáron fagyoskodjunk és télen
izzadjunk
• Tartós termékek, lassú étel, lassú divat,
lassú turizmus

similar documents