Átalakulás a hazai hitelpiacon

Report
Pénzügyi stabilitási jelentés
Vonnák Balázs
igazgató
2014. november 12.
Tartalom
I.
A devizahitelek rendezéséről
II. Az eszközkezelő
III. Sérülékenység - stresszteszt eredmények
IV. Hitelezési folyamatok
Magyar Nemzeti Bank
2
I. A devizahitelek rendezéséről
A devizahiteles probléma rendezése a pénzügyi
közvetítés minden területére kihat
Jövedelmezőség,
tőkehelyzet
Elszámolás
Forintosítás
Fair
bankrendszer
Jelentős egyszeri
veszteségek, zsugorodó
kamatozó állomány
Mérséklődő hitel és
finanszírozási
kockázatok
Csökkenő kamatmarzs
Magyar Nemzeti Bank
Hitelezés
Rövidtávon
Verseny
Likviditás
Külföldi forrásokra
ráutaltság
Növekvő verseny a
forint forrásokért
Romló likviditási
helyzet
Csökkenő
ráutaltság
Középtávon
Veszteségek miatt lefelé
mutató kockázatok
A mérséklődő
kockázatoknak pozitív a
hatása
Az egészségesebb eszközoldal
hozzájárulhat a növekedést
jobban támogató
bankrendszerhez
Fair
hitelkiváltások
élénkítik a versenyt
a háztartási
hitelezésben
Veszteségek miatt lefelé
mutató kockázatok
4
A devizahiteleket érintő intézkedések
Mi a lényege?
Ki az érintett kör?
Elszámolás
Fennálló tőketartozás csökkentése vagy
egyösszegű visszatérítés, és az
eredeti, tisztességes kamat visszaállítása.
Minden hitelszerződés, amelyet 2004. május 1. után
folyósítottak és 2009. július 26-ig nem szűnt meg
(kivéve: folyószámlahitel és állami kamattámogatású
hitelek).
Fair bankrendszer
- 3 év alatti futamidő: rögzített kamat vagy felár,
- 3 év feletti futamidő: kamat-, illetve kamatfelárváltoztatási mutató
Minden új és fennálló hitel
Forintosítás
Forintra váltás, az új kamatozás meghatározása.
Fennálló deviza jelzáloghitel
Magyar Nemzeti Bank
5
Milyen változások lesznek egy tipikus
devizaadósnál?
Szerződéskötéskor
Jelenleg
Elszámolás és az eredeti
kamatra visszaállás
Fennálló tőketartozás
5,6 millió HUF
(37 ezer CHF)
7,5 millió HUF
(29,1 ezer CHF)
6 millió HUF
(23,4 ezer CHF)
Hitelköltség
5,7 százalék
(deviza)
7,8 százalék
(deviza)
5,7 százalék
(deviza)
Referencia kamat
feletti felár
3,4 százalékpont
(CHF LIBOR felett)
7,8 százalékpont
(CHF LIBOR felett)
5,7 százalékpont
(CHF LIBOR felett)
Törlesztőrészlet
nagysága
40 ezer HUF
78 ezer HUF
56 ezer HUF
Magyar Nemzeti Bank
6
Jövőben
A forintosítást követő kezdeti
kamatlábak meghatározása még
nem tisztázott.
A kamatláb, illetve a felár
változására meghatározott
(legalább 3-éves) periódusonként
lesz lehetőség az MNB által
elfogadott kamat- és kamatfelárváltoztatási mutatók alapján.
Forrás: MNB
Az árfolyamrés és a tisztességtelen szerződésmódosítások
elszámolásának hatása a pénzügyi intézmények eredményére
Becsült bruttó hatás
milliárd forint
Előretekintő Előretekintő Előretekintő
Egyéb
Becsült
éves
kamatmarzs
ROE
Deviza alapú hitelek és
csökkenés
Összesen eredményhatás kamatbevétel csökkenés
jelzáloghitelek megszűnt
kiesés
(százalékpont) (százalékpont)
szerződések
Bankrendszer és
fiókok
694,9
88,7
783,6
608,4
92,1
Teljes pénzügyi
közvetítőrendszer
785,7
156,3
941,9
732,4
-
0,27
3,24
-
-
Forrás: MNB, KHR
Magyar Nemzeti Bank
7
Jelentős heterogenitás várható az ügyfelek között az
elszámolást követő tőketartozás-csökkenés tekintetében
30
%
%
27,9
26,9
25
25,2
24,8
25
22,7
19,4
20
15
10
30
20
13,1
15
12,112,9
10
7,8
5
3,5
2,3
5
0,8 0,6
0-5%
5-10%
10-15%
15-20%
20-25%
25-30%
0
30- %
0
Százalékos csökkenés
Forrás: MNB.
Fennálló tőke alapján
Szerződésszám alapján
Az adósságcsökkenés mértékének becsült százalékos eloszlása a teljesítő
svájci frank alapú jelzáloghitelek esetében
Magyar Nemzeti Bank
8
Forrás: KHR, MNB
A forintosítás várható részletei és hatásai
• Csak jelzáloghitelekre fog kiterjedni;
• A november 7-i hivatalos MNB-középárfolyam (EUR: 309, CHF: 256,5) VAGY a
június 16-ai Kúria-döntés óta eltelt időszak átlagárfolyama – ezek közül az
alacsonyabb;
• A „fair” keretrendszer szerint kondíciómódosítás esetén az ügyfeleknek 60
napig díjmentes elállási lehetősége lesz;
• Megszűnik a háztartások nyitott devizapozíciója;
• A devizapozíció zárásával csökken a devizaswap- és a külföldi forrásállomány;
• A szükséges devizalikviditást az MNB jegybanki eszközeivel támogatja;
• Csökken a rendszerszintű forintlikviditás;
• A devizahitelek átváltásával egyaránt verseny indulhat
• a forinthitelek árazásában az új „fair” keretrendszer szerint;
• a forintforrásokért, vagyis döntően a forintbetétekért;
Magyar Nemzeti Bank
9
A forintosítás hatására jelentősen csökken a
háztartások devizakitettsége
%
Mrd Ft
9000
55
50
7000
45
6000
40
5000
35
4000
30
3000
25
2000
20
1000
15
0
10
2005.jan
ápr
júl
okt
2006.jan
ápr
júl
okt
2007.jan
ápr
júl
okt
2008.jan
ápr
júl
okt
2009.jan
ápr
júl
okt
2010.jan
ápr
júl
okt
2011.jan
ápr
júl
okt
2012.jan
ápr
júl
okt
2013.jan
ápr
júl
okt
2014.jan
ápr
júl
okt
2015.jan
ápr
júl
okt
8000
Háztartás forinthitelek
Háztartás devizahitelek
Háztartási hitelállomány a GDP arányában (jobb skála)
Háztartási hitelállomány devizális bontásban és a GDP
arányában
Magyar Nemzeti Bank
10
Forrás: MNB
A forintosítással mérséklődik a háztartások
nyitott devizapozíciója
%
%
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2000. I.
III.
2001. I.
III.
2002. I.
III.
2003. I.
III.
2004. I.
III.
2005. I.
III.
2006. I.
III.
2007. I.
III.
2008. I.
III.
2009. I.
III.
2010. I.
III.
2011. I.
III.
2012. I.
III.
2013. I.
III.
2014. I.
III.
2015. I.
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
Háztartások
Nem pénzügyi vállalat
MNB-vel konszolidált államháztartás
A nettó külső adósság szektoronként a GDP
arányában
Magyar Nemzeti Bank
11
Forrás: MNB
A ”fair bankrendszer” transzparens árazási gyakorlatot
teremt a hosszú lejáratú hiteleknél
Egyoldalú kamatemelés lehetősége
Régen
Folyósítás
Referenciakamat alapú, változtatható feláras konstrukció
(periódusok végén: MNB által közzétett kamatfelár-változtatási mutató alapján módosítható)
Folyósítás
Fair
bankrendszer
Díjmentes felmondás
lehetősége
Kamatperióduson (legalább 3 éves) belül fix kamatláb
(periódusok végén: MNB által közzétett kamatváltoztatási mutató alapján módosítható)
Folyósítás
Díjmentes felmondás
lehetősége
A ”fair bankrendszer” hatása a hosszú lejáratú hitelszerződések árazási gyakorlatára
Magyar Nemzeti Bank
12
Forrás: MNB
...és a rövid lejáratú hiteleknél is.
Egyoldalú kamatemelés lehetősége
Régen
Folyósítás
Referenciakamat alapú, fix feláras konstrukció
Folyósítás
Fair
bankrendszer
Fix kamatláb
Folyósítás
A ”fair bankrendszer” hatása a rövid lejáratú hitelszerződések árazási gyakorlatára
Magyar Nemzeti Bank
13
Forrás: MNB
Az átállás nyertesei a jelentős likviditási- és
tőkepufferrel rendelkező bankok
Betétfedezeti mutató az elszámolást követően (%)
120
100
80
60
40
20
0
8
10
12
14
16
18
Tőkemegfelelési mutató az elszámolást követően (%)
20
A tőkemegfelelési és a betétfedezeti mutató becsült értéke az elszámolást követően,
bankonként – minél nagyobb a buborék mérete, annál nagyobb a vesztesége
Magyar Nemzeti Bank
14
Forrás: MNB
Nemzetközi összehasonlításban az alacsonyabb
hatékonyságú „térfélre” kerülünk
80
%
%
80
Magyarország
Magyaro. elszámolás után
Jövedelem arányos működési költség (2013)
Málta
0
Csehország
0
Észtország
10
Lettország
10
Spanyolország
20
Horvátország
20
Lengyelország
30
Bulgária
30
Szlovákia
40
Ciprus
40
Románia
50
Litvánia
50
Olaszország
60
Portugália
60
Szlovénia
70
Görögország
70
Jövedelemarányos működési költség nemzetközi összehasonlításban
Magyar Nemzeti Bank
15
Forrás: EKB CBD.
II. Az eszközkezelő
Két év elteltével újra emelkedett a
nemteljesítő vállalati hitelek aránya
22
%
Mrd Ft
1 300
20
1 200
18
1 100
16
1 000
900
14
800
12
700
10
600
8
500
400
4
300
2
200
0
100
2007.I.
II.
III.
IV.
2008.I.
II.
III.
IV.
2009.I.
II.
III.
IV.
2010.I.
II.
III.
IV.
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
2014.I.
II.
6
31-90 napon belül lejárt hitelek aránya
NPL állomány (jobb skála)
90 napon túl lejárt hitelek aránya
A bankrendszer nemteljesítő vállalati hitelállományának aránya (ügyfelenként)
Magyar Nemzeti Bank
17
Forrás: MNB
A vállalati portfólióminőségben a fő problémát
a kereskedelmi ingatlanhitelek jelentik
900
%
Mrd Ft
33
NPL állomány - projekt hitelek
NPL arány - projekthitelek (jobb skála)
Q2
6
2014Q1
0
Q4
9
Q3
100
Q2
12
2013Q1
200
Q4
15
Q3
300
Q2
18
2012Q1
400
Q4
21
Q3
500
Q2
24
2011Q1
600
Q4
27
Q3
700
Q2
30
2010Q1
800
NPL állomány - egyéb hitelek
NPL arány - egyéb hitelek (jobb skála)
Nemteljesítő projekt-, illetve egyéb vállalati hitelek a bankrendszerben
Magyar Nemzeti Bank
18
Forrás: MNB
A magas NPL állomány gyengíti a monetáris
politika hatékonyságát
Vállalati hitelállomány árfolyamszűrt változása
2008. december és 2014. június között (%)
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
0
5
10
15
20
25
Vállalati NPL aránya 2014. június (%)
30
35
A hitelállomány változása és a nemteljesítő hitelek aránya a vállalati
szegmensben
Magyar Nemzeti Bank
19
Forrás: MNB.
Az eszközkezelő hatékonyan orvosolhatná a
rossz minőségű vállalati portfólió problémáját
A jegybank által kezdeményezett eszközkezelő főbb paraméterei
Partnerkör
Minden olyan Európai Unióban aktív részvénytársasági formában működő, szolvens és
likvid hitelintézet, illetve szövetkezeti hitelintézet, melynek kereskedelmi ingatlanhitele
vagy mérlegre vett kereskedelmi ingatlana található Magyarországon.
Jogosult eszközök
Kereskedelmi ingatlanhitel és a követelés érvényesítése után mérlegre vett ingatlan,
ahol részben vagy egészben eladásra vagy bérbeadásra szánt ingatlanok építésére,
fejlesztésére nyújtott finanszírozást a hitelintézet, a hitel megtérülése pedig az
ingatlanhoz kapcsolódó jövőbeli cash-flow.
Eszközöknél értékhatár
Ingatlan projekthitelek esetén ügyletenként minimum 500 millió Ft; ezek fedezeteként
szolgáló elvont ingatlanfedezetek esetén ingatlanonként minimum 200 millió Ft.
Eszközöknél időkorlát
Transzferár
Finanszírozás
Később kerül meghatározásra.
Az árazás részletei kidolgozás alatt vannak, a bankokkal még nem került sor
egyeztetésre. Az ár a könyvszerinti (nettó) érték alatt lehet.
Maximum 10 éves futamidejű, mintegy 300 milliárd forintnak megfelelő rugalmas
jegybanki hitelkeret, ahol a törlesztés és a devizanem is az eszközökhöz igazodik.
Az eszközkezelő tervezett működési ideje Maximum 10 év
Forrás: MNB.
Az MNB által kezdeményezett eszközkezelő főbb paraméterei
Magyar Nemzeti Bank
20
III. Sérülékenység - stresszteszt
eredmények
A nemteljesítő deviza jelzáloghitelek aránya
még mindig növekszik
26
%
%
26
24
22
22
20
20
18
18
16
16
14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
2008.I.
II.
III.
IV.
2009.I.
II.
III.
IV.
2010.I.
II.
III.
IV.
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
2014.I.
II.
24
A háztartási NPL arány termékenként
Magyar Nemzeti Bank
22
Forrás: MNB
Az elszámolást követően a bankrendszer
sokkellenálló-képessége jelentősen lecsökken
1 200
%
Mrd Ft
40
900
30
600
20
300
10
0
0
-10
2005.I.
II.
III.
IV.
2006.I.
II.
III.
IV.
2007.I.
II.
III.
IV.
2008.I.
II.
III.
IV.
2009.I.
II.
III.
IV.
2010.I.
II.
III.
IV.
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
2014.I.
II.
-300
Tőkehiány szabályozói követelmény teljesítéséhez
Tőkepuffer szabályozói követelmény fölött
Tőke Stressz Index (jobb skála)
Tőke Stressz Index forintosítás esetén (jobb skála)
A bankrendszer tőkehelyzetének alakulása stresszpályán
Magyar Nemzeti Bank
23
Forrás: MNB
A forintosítással kikerül az árfolyamkockázat a
háztartási hitelportfóliókból
Mrd Ft
Mrd Ft
1 100
1100
1 000
1000
+52 Mrd Ft
900
900
800
800
700
700
600
600
500
500
400
400
300
300
200
200
100
100
0
0
-100
Jelenleg
+11 Mrd Ft
-100
Forintosítással
Tőkepuffer szabályozói követelmény fölött
Tőkehiány szabályozói követelmény teljesítéséhez
Az összesített tőkepufferek és a tőkehiányok mértéke a stresszpályán
Magyar Nemzeti Bank
24
Forrás: MNB
IV. Hitelezési folyamatok
Az NHP új hitelfelvételi szándékot teremtett
100
%
9
11
18
80
%
10
4
100
80
22
60
60
40
79
60
20
85
40
20
0
0
Új beruházási hitel
Új forgóeszközhitel
EU-s hitel
NHP hiányában nem vett volna hitelt
NHP hiányában kisebb összegben vett volna fel hitelt
NHP hiányában is változatlan összegben vett volna fel hitelt
Az NHP hiányában vett-e volna fel hitelt ugyanerre a hitelcélra?
Magyar Nemzeti Bank
26
Forrás: MNB, Kérdőíves felmérés.
Elsődlegesen kapacitásbővítésre fordították
A beruházási hitelek célja szerinti eloszlás a vállalkozások válaszai alapján
Magyar Nemzeti Bank
27
Forrás: MNB, Kérdőíves felmérés.
Az NHP hozzájárult a hitelállomány
csökkenő trendjének megtöréséhez
III.
II.
2016.I.
IV.
III.
II.
2015.I.
IV.
III.
II.
2014.I.
IV.
III.
II.
2013.I.
IV.
Mrd Ft
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
-1200
-1300
III.
II.
Mrd Ft
2012.I.
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
-1100
-1200
-1300
Tény
Előrejelzés - 2012 Q4 ismeretében (NHP még nem ismert)
Előrejelzés - 2013 Q3 forduló
Előrejelzés - 2014 Q2 forduló
Előrejelzés - 2014 Q3 forduló (új kerettel)
A vállalati hitelezés előrejelzése különböző időszakokban
(kumulált tranzakciók)
Magyar Nemzeti Bank
28
Forrás: MNB
A piaci alapú hitelezés még nem állt helyre
Mrd Ft
Mrd Ft
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
2008.jan
máj
szept
2009.jan
máj
szept
2010.jan
máj
szept
2011.jan
máj
szept
2012.jan
máj
szept
2013.jan
máj
szept
2014.jan
máj
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
Magántulajdonú hitelintézetek NHP új hitelek nélkül
Összesen
Állami bankok és NHP új hitelek
A vállalatok 12 havi kumulált tranzakciói az állami- és magántulajdonban lévő
intézményekkel szemben
Magyar Nemzeti Bank
29
Forrás: MNB
A vállalati hitelállományban növekedés
várható az előrejelzés szerint
2
%
%
2
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-5
-5
-6
-6
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
2014.I.
II.
III.
IV.
2015.I.
II.
III.
IV.
2016.I.
II.
III.
1
Tény
Előrejelzés - 2014. március
Előrejelzés - 2014. Szeptember
A vállalati hitelezés előrejelzése (tranzakciós alapú, év/év)
Magyar Nemzeti Bank
30
Forrás: MNB
Az elszámolás átmeneti hatását követően az
éves növekedési ütem lassuló leépülést jelez
0
%
%
0
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
-12
-12
-14
-14
-16
-16
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
2014.I.
II.
III.
IV.
2015.I.
II.
III.
IV.
2016.I.
II.
III.
-2
Tény
Előrejelzés - 2014. március
Előrejelzés - 2014. Szeptember
A háztartási hitelezés előrejelzése (tranzakciós alapú, év/év)
Magyar Nemzeti Bank
31
Forrás: MNB
Köszönöm a figyelmet!

similar documents