ergoterapeut Rikke Tvilum

Report
Bilkørsel og
kognitive
vanskeligheder
Rikke Tvilum
Ergoterapeut og bilsagsbehandler
Lidt om mig…
O Uddannet ergoterapeut i 1995
O Begyndte med bilsager på CRS i 1998
O Kommunal bilsagsbehandler fra 2007
O Konsulent i bilsager fra 2007
O Middelfart Kommune fra 2011
Særligt udfordrende sager
O Smerter
O Kognitive vanskeligheder
Diagnoser
O Sclerose
O Demens
O Hjerneblødning
O Blodpropper
O Parkinson
O Hjernetumor
Bilbekendtgørelsens § 6
O Hvis det under hensyn til ansøgerens
alder og almentilstand må anses for
betænkeligt at yde støtte til køb af bil, som
ansøgeren selv skal føre, skal der rettes
henvendelse til politiet for at få en
nærmere vurdering af ansøgerens
egnethed til at føre en bil.
Arbejdsgang
O Telefoninterview
O Hjemmebesøg
O Lægeoplysninger
Lægen/sygehuset
O Journaloplysninger fra sygehus
O Statusattest
O Specifik helbredsattest
Arbejdsgang
O Telefoninterview
O Hjemmebesøg
O Lægeoplysninger
O Vejledende helbredsmæssig køretest
O Motorattest
Embedslægen
O Kan kontaktes for råd
O Gøre opmærksom på problemstilling
Politiet
O Modtager motorattesten
O Kan kontaktes for at videregive yderligere
oplysninger
O VHK med motorsagkyndig
Arbejdsgang
O Telefoninterview
O Hjemmebesøg
O Lægeoplysninger
O Motorattest
O Vejledende helbredsmæssig køretest
O PTU
PTU
O Køretest
O Hjælp med VHK
Eksempler
O Sclerose
O CP
O Parkinson
Dilemmaer
O Lægen og sygehuset griber ikke altid ind
O Praktisk prøve eller skrivebordsvurdering
O Praktiserende læge ved ikke altid nok om
køretests
O En køreprøve kan bestås, på trods af
alvorlig hjerneskade - rutine

similar documents